W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.69.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia na rok 2022 form i specjalności kształcenia na które jest przyznawane dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnych kwot dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty organizujące doskonalenie zawodowe nauczycieli przedszkoli oraz szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn
zmienione przez 0050.592.2022
Status obowiązujące

Zarządzenie Nr 0050.69.2022
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 31 stycznia 2022 roku

w sprawie ustalenia na rok 2022 form i specjalności kształcenia na które jest przyznawane dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnych kwot dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty organizujące doskonalenie zawodowe nauczycieli przedszkoli oraz szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1762) oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. 2019 r., poz. 1653) w porozumieniu z dyrektorami jednostek oświatowych

§ 1

Ustalam w roku 2022 formy i specjalności kształcenia na które jest przyznawane dofinansowanie oraz maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty organizujące doskonalenie zawodowe nauczycieli w następujący sposób:

Lp. Formy i specjalności kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane Maksymalna kwota dofinansowania opłaty pobieranej przez podmiot organizujący doskonalenie zawodowe
1. udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli 100 % wnoszonej opłaty
2. udział nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli; w przypadku uzyskiwania kwalifikacji do nauczania kolejnych przedmiotów na kierunkach zgodnych z potrzebami kadrowymi danej jednostki oświatowej. 70% wnoszonej opłaty, jednak nie więcej niż 4500 zł brutto na rok budżetowy
3. udział nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli; w przypadku uzyskiwania kwalifikacji w specjalnościach:
 1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową
 2. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 3. Terapia pedagogiczna
 4. Socjoterapia
 5. Pedagogika specjalna
 6. Pedagogika resocjalizacyjna
 7. Psychologia
 8. Fizyka
 9. Matematyka
 10. Logopedia
 11. Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu w z zespołem Asperger oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 12. Oligofrenopedagogika
 13. Zespół Aspergera, autyzm z zastrzeżeniem wiersza 2.
50% wnoszonej opłaty, jednak nie więcej niż 1500 zł brutto na rok budżetowy

§2

Wprowadzam wzór rozliczenia wykorzystanych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli stanowiący załącznik do Zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Krzysztof Kasztura
 
I Z-ca Burmistrza Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego