W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.348.2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju oświaty w Cieszynie na lata 2021-2026"
zmienione przez 0050.460.2021, 0050.606.2021, 0050.37.2022
Status obowiązujące
Uwagi Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 30 czerwca 2021 roku, a termin zakończenia na dzień 2 września 2021 roku.

Treść

Zarządzenie Nr 0050.348.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 23 czerwca 2021 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju oświaty w Cieszynie na lata 2021-2026"

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) stosownie do regulacji zawartej w §4 ust. 1 uchwały Nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2020 r., poz. 3471):

§ 1

 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna w celu poznania opinii w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju oświaty w Cieszynie na lata 2021-2026".
 2. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 30 czerwca 2021 roku, a termin zakończenia na dzień 2 września 2021 roku.

§ 2

 1. Konsultacje będą przeprowadzone w formie:
  1. platformy internetowej - publikacja przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie uwag i opinii z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia, przesłanego na adres: cuw@um.cieszyn.pl,
  2. zbierania uwag i opinii pisemnych złożonych w pokoju 103 Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie, ul. Ratuszowa 1.
 2. Konsultacje społeczne mają zasięg ogólnomiejski.
 3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Cieszyna.
 4. Sposób udostępniania dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji:
  1. informacje na temat przedmiotu konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie oraz Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie,
  2. dodatkowych informacji będzie udzielało Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie (Cieszyn, ul. Ratuszowa 1, I piętro, pok. 101) w godzinach pracy Centrum.
 5. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.
 6. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców Cieszyna.

§ 3

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie oraz w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Zmieniono Zarządzeniem Nr 0050.460.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.348.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju oświaty w Cieszynie na lata 2021-2026".


Zmieniono Zarządzeniem Nr 0050.606.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.348.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju oświaty w Cieszynie na lata 2021-2026".


Zmieniono Zarządzeniem Nr 0050.37.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.348.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju oświaty w Cieszynie na lata 2021-2026".

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane