W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI CIESZYNA

Spełniając obowiązek wynikający z regulacji zawartej w art. 87 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Burmistrz Miasta Cieszyna sporządził Gminny Program Opieki nad Zabytkami Cieszyna na lata 2014-2017. Program ten, po uzyskaniu pozytywnej opinii Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków został przyjęty przez Radę Miejską Cieszyna uchwałą Nr XLVI/482/14 z dnia 28 sierpnia 2014 roku i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 10 września 2014 r., poz. 4567.

Podstawę do sporządzania gminnego programu opieki nad zabytkami, zgodnie z art. 21 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, stanowi gminna ewidencja zabytków.

Do celów jakie stawia przed gminnym programem opieki nad zabytkami ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, należy zaliczyć w szczególności:

  1. włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju;
  2. uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej;
  3. zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania;
  4. wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego;
  5. podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami;
  6. określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków;
  7. podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami.

Jestem głęboko przekonany, że realizacja zadań zapisanych w Programie przyczyni się do zapewnienia trwałości i funkcjonalności dziedzictwa kulturowego naszego miasta.

Burmistrz Miasta Cieszyna
Mieczysław Szczurek

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Cieszyna na lata 2014-2017


Załączniki

Powiadom znajomego