W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.606.2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.348.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju oświaty w Cieszynie na lata 2021-2026".
zmieniające zarządzenie nr 0050.348.2021,
Status obowiązujące

Treść

Zarządzenie Nr 0050.606.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 24 listopada 2021 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.348.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju oświaty w Cieszynie na lata 2021-2026".

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) stosownie do regulacji zawartej w § 4 ust. 1 uchwały Nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2020 r., poz. 3471) zarządzam co następuje:

§ 1

Zmieniam zarządzenie Burmistrza Miasta Cieszyna nr 0050.348.2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju oświaty w Cieszynie na lata 2021-2026" w następujący sposób:

  1. § 1 ust. 2 Zarządzenia otrzymuje następujące brzmienie:
    "Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 30 czerwca 2021 roku, a termin zakończenia na dzień 31 stycznia 2022 roku."
  2. Formularz stanowiący załącznik do Zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w niniejszym Zarządzeniu.
  3. W § 2 ust. 1 dodaje się pkt 3 o następującym brzmieniu:
    "Zbierania uwag i opinii od wszystkich zainteresowanych podczas spotkań zorganizowanych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn."

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie oraz w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane