W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.75.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach
Status obowiązujące
Uwagi Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 8 lutego 2022 roku, a termin zakończenia na dzień 21 lutego 2022 roku.

Zarządzenie Nr 0050.75.2022
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 7 lutego 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity: (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejski Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Śląskiego, poz.3472),

§ 1

 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach
 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz:
  1. zbieranie uwag i opinii drogą elektroniczną, przesłanych na adres sekretariatmzd@mzd.cieszyn.pl
  2. zbieranie uwag i opinii w formie pisemnej, składanych w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, lub sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie ul. Liburnia 4,
 3. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 8 lutego 2022 roku, a termin zakończenia na dzień 21 lutego 2022 roku.
 4. Ustalam treść ogłoszenia w brzmieniu stanowiącym załącznik do Zarządzenia i umieszczam je w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie i Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie.

§ 2

Powołuję Zespół ds. konsultacji projektu uchwały, o którym mowa w §1 w składzie:

 1. Przewodniczący:
  Katarzyna Skotnicka - p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie.
 2. Członkowie:
  Beata Sobik - Z-ca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie,
  Łukasz Foltyn - pracownik Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie,

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego