W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.66.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
zmienione przez 0050.410.2022
Status obowiązujące

Zarządzenie Nr 0050.66.2022
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 31 styczeń 2022 roku

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 3 pkt 1 uchwały Nr XII/128/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r. poz. 7625 z późn. zm.)

§ 1

  1. Ustanawiam na rzecz każdoczesnego wieczystego użytkownika działki nr 36/2 obr. 35 objętej księgą wieczystą nr [...] Sądu Rejonowego w Cieszynie, położonej w Cieszynie w rejonie ul. Stawowej służebność przechodu i przejazdu pasem gruntu o szerokości 4 m, biegnącym wzdłuż granicy z działką nr 36/2 obr. 35 przez części działki nr 36/12 obr. 35, zaznaczonym na mapie kolorem czerwonym, objętej księgą wieczystą nr [...] Sądu Rejonowego w Cieszynie.
  2. Mapa z zaznaczonym pasem służebnym, stanowi załącznik do umowy ustanowienia służebności gruntowej, która zostanie zawarta w formie aktu notarialnego.
  3. Służebność drogi zostaje ustanowiona na czas nieoznaczony.
  4. Ustanowienie służebności następuje bez wynagrodzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze stanowi podstawę do spisania protokołu rokowań i zawarcia umowy ustanowienia służebności. Koszt umowy ustanowienia służebności gruntowej ponosi strona nabywająca.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Krzysztof Kasztura
 
I Z-ca Burmistrza Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego