W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.51.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej
zmienione przez 0050.229.2022
Status obowiązujące

Zarządzenie Nr 0050.51.2022
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 24 stycznia 2022 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.), § 3 ust. 1 uchwały Nr XII/128/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r, poz. 7626 z późn. zm.)

§ 1

Sprzedaję w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową położoną w Cieszynie w rejonie ul. Kościuszki, tj. działkę nr 20/5 obr. 18 o pow. 251 m2 zapisaną w księdze wieczystej nr BB1C/00035339/7 Sądu Rejonowego w Cieszynie na rzecz TIO Sp. z o. o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Cieszynie, ul. Folwarczna 13, za kwotę 36 000,00 zł + 23 % VAT (8 280,00 zł) tj. za cenę 44 280,00 zł.

§ 2

Zarządzenie niniejsze stanowi podstawę do spisania protokołu rokowań i zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Koszty umowy notarialnej ponosi strona nabywająca.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam II Zastępcy Burmistrza Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego