W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 19 kwietnia 2021 roku do dnia 14 maja 2021 roku

OR-I.0057.5.2021

Sprawozdanie
Burmistrza Miasta Cieszyna
z działalności w okresie
od dnia 19 kwietnia 2021 roku
do dnia 14 maja 2021 roku

I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym:

 1. Sporządzono i wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze:
  1. ustnego przetargu nieograniczonego, a obejmujący nieruchomość gruntową położoną w Cieszynie przy ul. Kościuszki, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 17/3 obr. 48, o pow. 0,0261ha oraz działka nr 18/1 obr. 48, o pow. 0,1413 ha (Zarządzenie Nr 0050.201.2021 z dnia 19 kwietnia 2021 roku),
  2. bezprzetargowej na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego nieruchomość gruntową położoną w Cieszynie przy ul. Kornela Filipowicza, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1/75 obr. 19 o pow. 0,0161 ha (Zarządzenie Nr 0050.216.2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku),
  3. ustnego przetargu nieograniczonego, a obejmującego nieruchomość gruntową oznaczoną jako działka nr 49 obr. 45 zabudowaną budynkiem mieszkalnym przy ul. Błogockiej 3 oraz działka nr 74 obr. 45 o łącznej pow. 140 ha oraz udział wynoszący 16/384 części w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 68 obr. 45 (Zarządzenie Nr 0050.244.2021 z dnia 5 maja 2021 roku),
  4. bezprzetargowej na rzecz właścicieli nieruchomości obejmujący nieruchomość położoną w Cieszynie przy ul. Frysztackiej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 113/2 obr. 64 o pow. 0,0072 ha (Zarządzenie Nr 0050.260.2021 z dnia 11 maja 2021 roku),
  5. bezprzetargowej obejmujący nieruchomość położoną w Cieszynie przy ul. Frysztackiej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 113/3 obr. 64 o pow. 0,0076 ha (Zarządzenie Nr 0050.261.2021 z dnia 11 maja 2021 roku),
  6. bezprzetargowej obejmujący nieruchomość położoną w Cieszynie przy ul. Frysztackiej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 113/1 obr. 64 o pow. 0,0028 ha (Zarządzenie Nr 0050.262.2021 z dnia 11 maja 2021 roku).
 2. Ogłoszono:
  1. drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie przy ulicy Frysztackiej o powierzchni 460 m2, stanowiącą działkę nr 5/1 obr. 25, (Zarządzenie Nr 0050.202.2021 z dnia 19 kwietnia 2021 roku),
  2. ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 3/4 części w nieruchomości gruntowej, położonej w Cieszynie przy ulicy Frysztackiej 27 zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz zabudowaniami gospodarczymi, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 21 obr. 28 o pow. 0,0432 ha (Zarządzenie Nr 0050.214.2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku),
  3. ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie w rejonie ul. Barteczka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/1 obr. 17 o pow. 0,0141 ha (Zarządzenie Nr 0050.215.2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku),
  4. ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie w rejonie ul. gen. J. Hallera, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/2 obr. 48 o pow. 0,0629 ha (Zarządzenie Nr 0050.221.2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku),
  5. ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie w rejonie ul. Lipowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 78/3 obr. 40 o pow. 0,0040 ha (Zarządzenie Nr 0050.241.2021 z dnia 5 maja 2021 roku),
  6. ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie przy ul. Filipowicza, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/10 oraz nr 1/73 obr. 19 o łącznej pow. 0.0158 ha (Zarządzenie Nr 0050.248.2021 z dnia 5 maja 2021 roku),
  7. ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie przy ulicy Lisiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 20/22 obr. 68 o pow. 0,0676 ha (Zarządzenie Nr 0050.265.2021 z dnia 11 maja 2021 roku),
  8. ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie przy ul. Wrzosów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3/351 obr. 69 o pow. 0,0212 ha (Zarządzenie Nr 0050.267.2021 z dnia 12 maja 2021 roku).
 3. Postanowiono zmienić załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050.371.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie ustanowienia za wynagrodzeniem służebności przesyłu, poprzez wykreślenie pozycji nr 3, 4. 5, 18 i 71 oraz wycofać wniosek złożony do Sądu Rejonowego w Cieszynie dotyczący ustanowienia za wynagrodzeniem służebności przesyłu na rzecz Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. o. na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Cieszyn w zakresie obejmującym działki wymienione w wykreślanych pozycjach, tj. działki nr 1/7, 1/5, 5/4 obr. 5. nr 14/3 obr. 12, nr 109 obr. 32 (Zarządzenie Nr 0050.210.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku).
 4. Sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem położonym w Cieszynie przy ul. Mała Łąka 17A a stanowiącą działkę nr 20/4 obr. 26 o pow. 1272 m2 (Zarządzenie Nr 0050.217.2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku).
 5. Ustanowiono służebność przechodu i przejazdu pasem gruntu przez część działki nr 8/5 obr. 75 w Cieszynie w rejonie ul. Gospodarskiej, na rzecz każdoczesnego właściciela:
  1. działki nr 16/3 obr. 75 o łącznej powierzchni 30 m2 (Zarządzenie Nr 0050.219.2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku),
  2. działki nr 15/1 obr. 75, o łącznej powierzchni 30,6 m2 (Zarządzenie Nr 0050.220.2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku),
  3. działki nr 16/2 obr. 75, o łącznej powierzchni 51 m2 (Zarządzenie Nr 0050.222.2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku),
  4. działki nr 15/2 obr. 75, o łącznej powierzchni 40 m2 (Zarządzenie Nr 0050.223.2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku),
  5. działki nr 16/1 obr. 75, o łącznej powierzchni 36m2 (Zarządzenie Nr 0050.246.2021 z dnia 5 maja 2021 roku),
  6. działki nr 15/3 obr. 75, o łącznej powierzchni 20m2 (Zarządzenie Nr 0050.247.2021 z dnia 5 maja 2021 roku),
  7. działki nr 16/5 obr. 75, o łącznej powierzchni 10,5 m2 (Zarządzenie Nr 0050.259.2021 z dnia 11 maja 2021 roku),
  8. działki nr 16/4 obr. 75, o łącznej powierzchni 104,20 m2 (Zarządzenie Nr 0050.266.2021 z dnia 12 maja 2021 roku).
 6. Ustalono stawki czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu nieruchomości położonych w poszczególnych strefach Miasta Cieszyna (Zarządzenie Nr 0050.232.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku).
 7. Nie wykonano prawa pierwokupu działki nr 2/101 obr. 57 o pow. 0,0408 ha oraz udziału wynoszącego 1/14 cz. w działce nr 2/107 obr. 57 o pow. 0,0415 ha, położonej w Cieszynie przy ul. Adama Mickiewicza, którą to osoby fizyczne zamierzają sprzedać osobom fizycznym za cenę łączną 37.000,00 zł brutto (Zarządzenie Nr 0050.233.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku).
 8. Sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, a obejmujący:
  1. lokal mieszkalny nr 1, położony w budynku przy ul. Strzelców Podhalańskich 3 w Cieszynie wraz z udziałem w wysokości 1/18 w częściach niewydzielonych budynku i gruntu (Zarządzenie Nr 0050.249.2021 z dnia 5 maja 2021 roku),
  2. lokal mieszkalny nr 12, położony na I piętrze budynku przy ul. Poniatowskiego 9 w Cieszynie wraz z udziałem w wysokości 9831/209858 w częściach niewydzielonych budynku i gruntu (Zarządzenie Nr 0050.250.2021 z dnia 5 maja 2021 roku),
  3. lokal mieszkalny nr 10, położony na parterze budynku przy ul. Tysiąclecia 8 w Cieszynie wraz z udziałem w wysokości 4517/77013 w częściach niewydzielonych budynku i gruntu (Zarządzenie Nr 0050.254.2021 z dnia 11 maja 2021 roku),
  4. lokal mieszkalny nr 7, położony na II piętrze budynku przy ul. Bielskiej 18 w Cieszynie wraz z udziałem w wysokości 3448/31523 w częściach niewydzielonych budynku i gruntu (Zarządzenie Nr 0050.255.2021 z dnia 11 maja 2021 roku),
  5. lokal mieszkalny nr 8, położony na II piętrze budynku przy ul. Tysiąclecia 5 w Cieszynie wraz z udziałem w wysokości 4138/181534 w częściach niewydzielonych budynku i gruntu (Zarządzenie Nr 0050.256.2021 z dnia 11 maja 2021 roku),
  6. lokal mieszkalny nr 44, położony w budynku przy ul. Tysiąclecia 9 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 3294/169501 części (Zarządzenie Nr 0050.258.2021 z dnia 11 maja 2021 roku).
 9. Wystąpiono do Sądu Rejonowego w Cieszynie z wnioskiem o zawarcie umowy przeniesienia własności gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 157/2 obr. 43 na rzecz właścicieli nieruchomości położonej przy ul. Pokoju 4 w Cieszynie, oznaczonej jako działka 184 obr. 43 (Zarządzenie Nr 0050.257.2021 z dnia 11 maja 2021 roku).

II. W zakresie spraw finansowych:

 1. Zmieniono plan dochodów i wydatków budżetowych:
  1. Dochody po zmianach wynoszą 208747718,92 zł
   Wydatki po zmianach wynoszą 240139316,42 zł
   Deficyt 31391597,50 zł
   (Zarządzenie Nr 0050.199.2021 z dnia 19 kwietnia 2021 roku),
  2. Dochody po zmianach wynoszą 208789145,08 zł
   Wydatki po zmianach wynoszą 240180742,58 zł
   Deficyt 31391597,50 zł
   (Zarządzenie Nr 0050.225.2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku).
 2. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.22.2021 z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2021, Zarządzenie Nr 0050.13.2021 z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Cieszyn odrębnymi ustawami na rok 2021, Zarządzenie Nr 0050.171.2021 dnia 29 marca 2021 roku w sprawie opracowania planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 oraz Zarządzenie Nr 0050.58.2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2021 roku w ten sposób, że nadano nowe brzmienie harmonogramowi dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2021 roku (Zarządzenie Nr 0050.200.2021 z dnia 19 kwietnia 2021 roku).
 3. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.22.2021 z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2021, Zarządzenie Nr 0050.13.2021 z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Cieszyn odrębnymi ustawami na rok 2021 oraz Zarządzenia Nr 0050.58.2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2021 roku w ten sposób, że nadano nowe brzmienie harmonogramowi dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2021 roku (Zarządzenie Nr 0050.226.2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku).
 4. Wyrażono zgodę na poniesienie wyższych wydatków niż wynikające z harmonogramu realizacji wydatków budżetu Miasta w 2021 roku dla jednostki Szkoła Podstawowa Nr 7 w Cieszynie o kwotę 75.000,00 zł od kwietnia do listopada 2021 roku (Zarządzenie Nr 0050.227.2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku).
 5. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.22.2021 z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2021, Zarządzenie Nr 0050.171.2021 z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie opracowania planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 oraz Zarządzenie Nr 0050.58.2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2021 roku w ten sposób, że nadano nowe brzmienie harmonogramowi dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2021 roku (Zarządzenie Nr 0050.236.2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku).
 6. Zmniejszono rezerwę celową utworzoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 9.180,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w ramach działu 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziału 75421 "Zarządzanie kryzysowe". Ponadto zmniejszono rezerwę celową utworzoną na nieprzewidziane wydatki związane z funkcjonowaniem szkół o kwotę 25.692,45 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe w ramach działu 801 "Oświata i wychowanie" rozdziału 80101 "Szkoły podstawowe" (Zarządzenie Nr 0050.237.2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku).
 7. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.22.2021 z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2021 oraz Zarządzenie Nr 0050.58.2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2021 roku w ten sposób, że nadano nowe brzmienie harmonogramowi wydatków budżetu Miasta w 2021 roku (Zarządzenie Nr 0050.238.2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku).

III. W zakresie ochrony środowiska:

 1. Wyrażono zgodę na usunięcie:
  1. drzewa (klon pospolity), rosnącego na terenie nieruchomości, którą stanowi działka nr 2/121 obr. 57 przy ul. Mickiewicza 6 w Cieszynie, będąca własnością Gminy Cieszyn w użytkowaniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 6, pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych w ilości co najmniej jednego drzewa (Zarządzenie Nr 0050.203.2021 z dnia 19 kwietnia 2021 roku),
  2. drzewa (klon pospolity), rosnącego na terenie nieruchomości, którą stanowi działka nr 2/142 obr. 57 przy ul. Mickiewicza 8 w Cieszynie, będąca własnością Gminy Cieszyn w użytkowaniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 8, pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych w ilości co najmniej jednego drzewa (Zarządzenie Nr 0050.204.2021 z dnia 19 kwietnia 2021 roku),
  3. drzew (3 świerków pospolitych), rosnących na terenie działki 11/10 obr. 36 przy ul. Wiśniowej, będąca własnością Gminy Cieszyn, pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych w ilości co najmniej jednego drzewa za każde usunięte drzewo (Zarządzenie Nr 0050.205.2021 z dnia 19 kwietnia 2021 roku),
  4. drzewa (wierzba iwa), rosnącego na terenie działki nr 128/1 obr. 57 przy ul. Długiej, (świerk pospolity) rosnący na terenie działki nr 15/5 obr. 17 przy ul. Kościuszki oraz (klon srebrzysty), rosnący na terenie działki nr 115/2 obr. 40 przy ul. Chrobrego, będących własnością Gminy Cieszyn, pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych w ilości co najmniej jednego drzewa za każde usunięte drzewo (Zarządzenie Nr 0050.206.2021 z dnia 19 kwietnia 2021 roku),
  5. drzew (świerk pospolity, sosna czarna), rosnących na terenie nieruchomości, którą stanowi działka nr 75/2 obr. 30 przy ul. Zakątek, będąca własnością Gminy Cieszyn (Zarządzenie Nr 0050.207.2021 z dnia 19 kwietnia 2021 roku),
  6. drzewa (świerk serbski), rosnącego na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Motokrosowej 27, na działce nr 6/8 obr. 63 stanowiącej własność Gminy Cieszyn i użytkowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o. o., pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych (Zarządzenie Nr 0050.245.2021 z dnia 5 maja 2021 roku).
 2. Nie wyrażono zgody na usunięcie drzew (35 żywotników zachodnich) rosnących na terenie działki nr 3/26 obr. 69 przy ul. Nasturcji, będącej własnością Gminy Cieszyn (Zarządzenie Nr 0050.205.2021 z dnia 19 kwietnia 2021 roku).
 3. Przyznano 68 wnioskodawcom dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na ograniczeniu niskiej emisji, realizowanych na terenie Gminy Cieszyn w 2021 r. przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych (Zarządzenie Nr 0050.263.2021 z dnia 11 maja 2021 roku),
 4. Odmówiono 4 wnioskodawcom przyznania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na ograniczeniu niskiej emisji, realizowanych na terenie Gminy Cieszyn w 2021 r. przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych (Zarządzenie Nr 0050.253.2021 z dnia 11 maja 2021 roku).

IV. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego:

 1. Uznano celowość realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Ćwierćfinały Mistrzostw Polski w koszykówce chłopców w kategorii MU15, rocznik 2006 i młodsi" zawartego w ofercie złożonej w dniu 21.04.2021 r. przez STELA Cieszyn (Zarządzenie Nr 0050.224.2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku).
 2. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2021 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych (Zarządzenie Nr 0050.230.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku).
 3. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2021 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - wypoczynek letni zakładający przeprowadzenie programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży (Zarządzenie Nr 0050.242.2021 z dnia 5 maja 2021 roku).
 4. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2021 z zakresu kultury i sztuki - organizacja festiwalu filmowego i teatralnego o charakterze transgranicznym (Zarządzenie Nr 0050.243.2021 z dnia 5 maja 2021 roku).
 5. Ogłoszono nabór uzupełniający przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie. Wyznaczono termin rozpoczęcia naboru uzupełniającego na dzień 14 maja 2021 roku, a termin zakończenia na dzień 4 czerwca 2021 roku (Zarządzenie Nr 0050.263.2021 z dnia 11 maja 2021 roku).
 6. Przyznano dotację w wysokości 3 250,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Ćwierćfinały Mistrzostw Polski w koszykówce chłopców w kategorii MU15, rocznik 2006 i młodsi" opisanego w ofercie złożonej w dniu 21 kwietnia 2021 r. przez Stela Cieszyn (Zarządzenie Nr 0050.264.2021 z dnia 11 maja 2021 roku).

V. W zakresie zamówień publicznych:

 1. Powołano komisję przetargową dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kościelnej i Ładnej w Cieszynie, prowadzonego przez Gminę Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn o wartości mniejszej niż progi unijne, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kościelna, Ładna" (Zarządzenie Nr 0050.231.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku).

VI. W zakresie inicjatywy uchwałodawczej:

 1. Zarządzono przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Cieszyn (dotyczy dębu szypułkowego rosnącego przy ul. Kazimierza Brodzińskiego). Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 28 kwietnia 2021 roku, a termin zakończenia na dzień 17 maja 2021 roku (Zarządzenie Nr 0050.211.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku).
 2. Zarządzono przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami projektów uchwały, w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Cieszyn (dotyczy dębu szypułkowego rosnącego przy ul. Kazimierza Brodzińskiego). Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 28 kwietnia 2021 roku, a termin zakończenia na dzień 17 maja 2021 roku (Zarządzenie Nr 0050.208.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku).
 3. Określono sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej Cieszyna podjętych na XXVIII sesji Rady Miejskiej Cieszyna w dniu 29 kwietnia 2021 roku (Zarządzenie Nr 0050.235.2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku).
 4. Skierowano pod obrady Rady Miejskiej na sesję w miesiącu kwietniu 2021 roku:
  1. sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w roku 2020,
  2. sprawozdanie za rok 2020 z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Cieszynie na lata 2017-2020.
 5. Skierowano pod obrady Rady Miejskiej na sesję w miesiącu maju 2021 roku projekty uchwał i materiały w sprawie:
  1. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla gminy Cieszyn,
  2. uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Cieszyn (ul. Kazimierza Brodzińskiego),
  3. uchwała w sprawie wyboru dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej Cieszyna do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie.

VII. W pozostałych sprawach:

 1. Powołano Komisję Konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Zamku Cieszyn (Zarządzenie Nr 0050.209.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku).
 2. Ograniczono wykonywanie zadań Urzędu Miejskiego w Cieszynie do dnia 3 maja 2021 roku (Zarządzenie Nr 0050.212.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku).
 3. Utworzono Punkt Szczepień Powszechnych, zwanych dalej PSP, zlokalizowany w Hali Widowiskowo - Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków w Cieszynie przy ulicy Sportowej 1 (Zarządzenie Nr 0050.213.2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku).
 4. Przyznano stypendia sportowe za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2020 roku (Zarządzenie Nr 0050.218.2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku).
 5. Rozpatrzono uwagi wniesione do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna, dla terenu położonego w rejonie ulic Katowickiej i Szarotka (Zarządzenie Nr 0050.228.2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku).
 6. Wdrożono i zobowiązano do prowadzenia w gminie Cieszyn:
  1. serwisu internetowego pn. NaprawmyTo.pl, zwanego dalej serwisem,
  2. podstrony strony internetowej gminy Cieszyn: https://naprawmyto@sm.cieszyn.pl, zwaną dalej stroną internetową
   (Zarządzenie Nr 0050.229.2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku).
 7. Z dniem 28 kwietnia 2021 roku odwołano powierzenie pełnienia obowiązków Dyrektora instytucji kultury Zamek Cieszyn w Cieszynie Pani Lubomirze Trojan - Zastępcy Dyrektora Zamku Cieszyn (Zarządzenie Nr 0050.234.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku),
 8. Ograniczono wykonywanie zadań Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.239.2021 z dnia 4 maja 2021 roku), Zarządzenie Nr 0050.252.2021 z dnia 7 maja 2021 roku).
 9. Uchylono zarządzenie Nr 0050.465.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 września 2016 roku w sprawie powołania przedstawicieli Miasta Cieszyna do pracy w "Zespole transgranicznym ds. porządku publicznego i bezpieczeństwa miast Cieszyna i Czeskiego Cieszyna" (Zarządzenie Nr 0050.240.2021 z dnia 5 maja 2021 roku).
 10. Wyznaczono miejsca dla prowadzenia działalności handlowej:
  1. część działki nr 53/5 w Cieszynie, przy ul. Katowickiej 55 dla prowadzenia handlu warzywami i owocami z własnego gospodarstwa rolnego, w okresie od 10 maja 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. (Zarządzenie Nr 0050.251.2021 z dnia 5 maja 2021 roku),
  2. część działki nr 26/3 obr. 36 o łącznej pow. 3m2, przy ul. Bielskiej 136 w Cieszynie, do prowadzenia czasowej sprzedaży owoców, w okresie od 24 maja 2021 r. do 17 lipca 2021 r. (Zarządzenie Nr 0050.269.2021 z dnia 12 maja 2021 roku).
 11. Ogłoszono konkurs na stanowiska:
  1. Dyrektora Przedszkola nr 18 w Cieszynie przy ul. Z. Kossak-Szatkowskiej 6,
  2. Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie przy ul. Błogockiej 24
   (Zarządzenie Nr 0050.268.2021 z dnia 12 maja 2021 roku).
 12. Zmieniono zarządzenie Nr 0050.38.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw realizacji projektu pod nazwą "Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju-rozwój transgranicznej turystyki" (Zarządzenie Nr 0050.270.2021 z dnia 12 maja 2021 roku).

Cieszyn, dnia 19 maja 2021 roku

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego