W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.263.2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: DZ. U. z 2020 r. poz. 1057) do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie
Status obowiązujące
Uwagi Wyznaczam termin rozpoczęcia naboru uzupełniającego na dzień 14 maja 2021 roku, a termin zakończenia na dzień 4 czerwca 2021 roku.

Zarządzenie Nr 0050.263.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 11 maja 2021 roku

w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: DZ. U. z 2020 r. poz. 1057) do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały Nr XXIV/228/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie

§ 1

  1. Ogłaszam nabór uzupełniający przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie.
  2. Wyznaczam termin rozpoczęcia naboru uzupełniającego na dzień 14 maja 2021 roku, a termin zakończenia na dzień 4 czerwca 2021 roku.
  3. Ustalam treść ogłoszenia w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia i publikuję je w Wiadomościach Ratuszowych oraz na stronach internetowych: www.cieszyn.pl, bip.cieszyn.pl i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 2

Wykonanie zarządzenie powierzam I Zastępcy Burmistrza Miasta Cieszyna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie

Burmistrz Miasta Cieszyna zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pracy w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie.

Swoich przedstawicieli mogą zgłaszać organizacje oraz podmioty działające w zakresie pożytku publicznego, których terenem działalności jest gmina Cieszyn. Termin zgłoszeń upływa dnia 4 czerwca 2021 roku o godz. 14.00.

Zgłoszenia można przesyłać na adres: Urząd Miejski w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, Rynek 1 lub drogą elektroniczną: urzad@um.cieszyn.pl.

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą, decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego