W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.222.2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ustanowienia służebności
Status Obowiązujące

Treść

Zarządzenie Nr 0050.222.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 27 kwietnia 2021 roku

w sprawie ustanowienia służebności

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 3 uchwały Nr XII/128/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r. Poz. 7625 z późn. zm.)

§ 1

  1. Ustanawiam na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 16/2 obr. 75, obj. księgą wieczystą nr [...], położonej w Cieszynie w rejonie ul. Gospodarskiej służebność przechodu i przejazdu pasem gruntu o łącznej powierzchni 51 m2, biegnącym od ul. Gospodarskiej przez części działki nr 8/5 obr. 75, zaznaczonym na mapie kolorem czerwonym, obj. księgą wieczystą nr [...].
  2. Mapa z zaznaczonym pasem służebnym, stanowi załącznik do umowy ustanowienia służebności drogi, która zostanie zawarta w formie aktu notarialnego.
  3. Służebność drogi zostaje ustanowiona na czas nieoznaczony.
  4. Ustanowienie służebności następuje za wynagrodzeniem w wys. 526,52 zł + 23% podatku VAT w wys. 121,10 zł, łącznie 647,62 zł (słownie złotych: sześćset czterdzieści siedem 62/100).

§ 2

[...] spłatę należności w łącznej kwocie 647,62 zł (słownie złotych: sześćset czterdzieści siedem 62/100), dokonają jednorazowo na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie w ING Bank Śląski S.A. w Cieszynie nr 25 1050 1083 1000 0001 0075 7897 nie później niż do dnia zawarcia umowy ustanawiającej służebność.

§ 3

Zarządzenie niniejsze stanowi podstawę do spisania protokołu rokowań i zawarcia umowy ustanowienia służebności. Koszt umowy ustanowienia służebności przejazdu i przechodu ponosi strona nabywająca.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane