W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wyszukiwarka obwieszczeń

Znak sprawy: OŚR.6151.4.2023.5
Znak sprawy OŚR.6151.4.2023.5
Rodzaj dokumentu informacja
Data ważności ogłoszenia
Opis Cieszyn, dnia 21 września 2023 r. OŚR.6151.4.2023.5 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie planu polowań zbiorowych dla obwodu łowieckiego nr 192 Burmistrz Miasta Cieszyna, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1082), podaję do...
Znak sprawy: OŚR.6220.3.2024.3
Znak sprawy OŚR.6220.3.2024.3
Rodzaj dokumentu przystąpienie do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Data ważności ogłoszenia
Opis Cieszyn, dnia 25 marca 2024 r. OŚR.6220.3.2024.3 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna informujące o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na...
Znak sprawy: SRM-II.6730.2.2024
Znak sprawy SRM-II.6730.2.2024
Rodzaj dokumentu zawiadomienie nieustalonych spadkobierców o wydaniu decyzji
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie nieustalonych spadkobierców nieżyjącego Karola Pieczonka, współwłaściciela nieruchomości: działka nr 58 w obrębie nr 65, położonej w Cieszynie przy ul. Katowickiej, o wydaniu decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 56/2 i 62/3 w obrębie nr 65 przy...
Znak sprawy: SRM-II.6730.21.2023
Znak sprawy SRM-II.6730.21.2023
Rodzaj dokumentu zawiadomienie o wydaniu decyzji
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową na działce nr 79/6 w obrębie nr 45, przy ul. Solnej w Cieszynie. Cieszyn, 22 marca 2024 r. SRM-II.6730.21.2023.JW     Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Na podstawie 49a ustawy z...
Znak sprawy: SRM-II.6730.21.2023
Znak sprawy SRM-II.6730.21.2023
Rodzaj dokumentu zawiadomienie nieustalonych spadkobierców o wydaniu decyzji
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie nieustalonych spadkobierców nieżyjącej Anieli Kubica, współwłaścicielki nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 80/7 obr. 45, położonej w Cieszynie przy ul. Solnej, o wydaniu decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową na działce nr 79/6 w...
Znak sprawy: SRM-II.6730.93.2023
Znak sprawy SRM-II.6730.93.2023
Rodzaj dokumentu zawiadomienie nieustalonych spadkobierców o wydaniu decyzji
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie nieustalonych spadkobierców nieżyjącej Marii Szczerba, współwłaścicielki nieruchomości: działka nr 98 w obrębie nr 40, położonej w Cieszynie przy ul. Dworkowej 13 oraz zawiadomienie osób, które są współwłaścicielami ww. działki, lecz nie są znane tut. organowi ich adresy zamieszkania, o wydaniu decyzji ustalającej warunki zabudowy...
Znak sprawy: SRM-II.6733.2.2024
Znak sprawy SRM-II.6733.2.2024
Rodzaj dokumentu zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na częściach działek nr 10/4, 13/1 obr. 67 i 83 obr 65 w Cieszynie rejonie ul. Łanowej. Cieszyn, dnia 3 kwietnia 2024 r. SRM-II.6733.2.2024  ...
Znak sprawy: OŚR.6220.3.2024.3
Znak sprawy OŚR.6220.3.2024.3
Rodzaj dokumentu wszczęcie postępowania
Data ważności ogłoszenia
Opis Cieszyn, dnia 25 marca 2024 r. OŚR.6220.3.2024.3 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna Na podstawie art. 49 i art. 61 § 1, § 3, § 4 i § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3, ust. 3a, ust. 3f, a także art. 71 ust. 2 pkt...
Znak sprawy: SRM-II.6730.1.2024.JW
Znak sprawy SRM-II.6730.1.2024.JW
Rodzaj dokumentu zawiadomienie nieustalonych spadkobierców o wydaniu decyzji
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie nieustalonych spadkobierców nieżyjącej Barbary Studenskej, współwłaścicielki nieruchomości: działka nr 64/3 w obrębie nr 42, położonej w Cieszynie przy ul. Menniczej 50 o wydaniu decyzji Nr 022.2024 ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części parteru z funkcji handlowej na funkcję...
Znak sprawy: SRM-II.6730.61.2023
Znak sprawy SRM-II.6730.61.2023
Rodzaj dokumentu zawiadomienie o wydaniu decyzji
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (parkingi, dojścia i dojazdy) na działkach nr 139, 140, 165/3, 166/2, 168/2 w obrębie nr 40, położonych przy ul. Józefa Zaleskiego w Cieszynie. Cieszyn, 1 marca 2024 r. ...
Znak sprawy: SRM-II.6730.106.2021
Znak sprawy SRM-II.6730.106.2021
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie o przekazaniu ponaglenia Cieszyn, dnia 14 marca 2024 r. SRM-II.6730.106.2021     OBWIESZCZENIE   Zgodnie 49a ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) zawiadamiam o przekazaniu ponaglenia wniesionego w dniu 7 marca 2024 r. (data wpływu do tut....
Znak sprawy: SRM-II.6730.80.2023
Znak sprawy SRM-II.6730.80.2023
Rodzaj dokumentu zawiadomienie o wydaniu decyzji
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego wielorodzinnego na poziomie parteru z lokalu usługowego (żłobek) na 4 lokale mieszkalne, budynek zlokalizowany jest na działce nr 232 w obrębie nr 40 przy ul. Ignacego Paderewskiego 6 w Cieszynie. ...
Znak sprawy: SRM-II.6730.2.2024
Znak sprawy SRM-II.6730.2.2024
Rodzaj dokumentu zawiadomienie nieustalonych spadkobierców o zebraniu materiału dowodowego
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie nieustalonych spadkobierców nieżyjącego Karola Pieczonka, współwłaściciela nieruchomości: działka nr 58 w obrębie nr 65, położonej w Cieszynie przy ul. Katowickiej, o zebraniu materiału dowodowego i możliwości składania wniosków przed wydaniem decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku...
Znak sprawy: SRM-II.6730.21.2023
Znak sprawy SRM-II.6730.21.2023
Rodzaj dokumentu zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego i możliwości składania wniosków przed wydaniem decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową na działce nr 79/6 w obrębie nr 45, przy ul. Solnej w Cieszynie. Cieszyn, dnia 29 lutego 2024 r. SRM-II.6730.21.2023.JW...
Znak sprawy: SRM-II.6730.21.2023
Znak sprawy SRM-II.6730.21.2023
Rodzaj dokumentu zawiadomienie nieustalonych spadkobierców o zebraniu materiału dowodowego
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie nieustalonych spadkobierców nieżyjącej Anieli Kubica, współwłaścicielki nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 80/7 obr. 45, położonej w Cieszynie przy ul. Solnej, o zebraniu materiału dowodowego i możliwości składania wniosków przed wydaniem decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku...
Znak sprawy: SRM-II.6730.93.2023
Znak sprawy SRM-II.6730.93.2023
Rodzaj dokumentu zawiadomienie nieustalonych spadkobierców o zebraniu materiału dowodowego
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie nieustalonych spadkobierców nieżyjącej Marii Szczerba, współwłaścicielki nieruchomości: działka nr 98 w obrębie nr 40, położonej w Cieszynie przy ul. Dworkowej 13 oraz zawiadomienie osób, które są współwłaścicielami ww. działki, lecz nie są znane tut. organowi ich adresy zamieszkania, o zebraniu materiału dowodowego i możliwości...
Znak sprawy: SRM-II.6730.88.2023.JW
Znak sprawy SRM-II.6730.88.2023.JW
Rodzaj dokumentu zawiadomienie nieustalonych spadkobierców
Data ważności ogłoszenia
Opis Cieszyn, dnia 23 lutego 2024 r. SRM-II.6730.88.2023.JW OBWIESZCZENIE   Zgodnie 49 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 i 1c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z poźn. zm.) ...
Znak sprawy: OŚR.6220.8.2023.3
Znak sprawy OŚR.6220.8.2023.3
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Cieszyn, dnia 19 lutego 2024 r. OŚR.6220.8.2023.3 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna Działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3, w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...
Znak sprawy: SRM-II.6730.88.2023
Znak sprawy SRM-II.6730.88.2023
Rodzaj dokumentu zawiadomienie nieustalonych spadkobierców o zebraniu materiału dowodowego
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie nieustalonych spadkobierców nieżyjącego Kazimierza Cieśla, współwłaściciela nieruchomości: działka nr 132 w obrębie nr 40, położonej w Cieszynie przy ul. Józefa Zaleskiego 2, o zebraniu materiału dowodowego i możliwości składania wniosków przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie garażu...
Znak sprawy: SRM-II.6730.2.2024
Znak sprawy SRM-II.6730.2.2024
Rodzaj dokumentu zawiadomienie nieustalonych spadkobierców o wszczęciu postępowania
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie nieustalonych spadkobierców nieżyjącego Karola Pieczonka, współwłaściciela nieruchomości: działka nr 58 w obrębie nr 65, położonej w Cieszynie przy ul. Katowickiej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego...
Znak sprawy: OŚR.6220.9.2023.3
Znak sprawy OŚR.6220.9.2023.3
Rodzaj dokumentu postanowienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Cieszyn, dnia 8 lutego 2024 r. OŚR.6220.9.2023.3 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna Działając na podstawie art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Cieszyna zawiadamia strony postępowania o wydanym w dniu 8...
Znak sprawy: SRM-II.6730.1.2024
Znak sprawy SRM-II.6730.1.2024
Rodzaj dokumentu zawiadomienie nieustalonych spadkobierców
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie nieustalonych spadkobierców nieżyjącej Barbary Studenska, współwłaścicielki nieruchomości: działka nr 64/3 w obrębie nr 42, położonej w Cieszynie przy ul. Menniczej 50 o zebraniu materiału dowodowego i możliwości składania wniosków przed wydaniem decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu...
Znak sprawy: SRM-II.6730.93.2023
Znak sprawy SRM-II.6730.93.2023
Rodzaj dokumentu zawiadomienie nieustalonych spadkobierców
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie nieustalonych spadkobierców nieżyjącej Marii Szczerba, współwłaścicielki nieruchomości: działka nr 98 w obrębie nr 40, położonej w Cieszynie przy ul. Dworkowej 13. Cieszyn, dnia 9 lutego 2024 r. SRM-II.6730.93.2023.JW   OBWIESZCZENIE   Zgodnie z art. 61 § 4 oraz 49 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania...
Znak sprawy: SRM-II.6730.88.2023.JW
Znak sprawy SRM-II.6730.88.2023.JW
Rodzaj dokumentu zawiadomienie nieustalonych spadkobierców
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie nieustalonych spadkobierców nieżyjącego Kazimierza Cieśla, współwłaściciela nieruchomości: działka nr 132 w obrębie nr 40, położonej w Cieszynie przy ul. Józefa Zaleskiego 2 Cieszyn, dnia 31 stycznia 2024 r. SRM-II.6730.88.2023.JW OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 61 § 4 oraz 49 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks...
Znak sprawy: SRM-II.6733.21.2023
Znak sprawy SRM-II.6733.21.2023
Rodzaj dokumentu zawiadomienie o wydaniu decyzji
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN na działkach nr 65/3, 73/23, 73/33 i 73/35 obr. 77 w Cieszynie przy ul. Jastrzębiej.   Cieszyn, dnia 31 stycznia 2024 r. SRM-II.6733.21.2023 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna ...