Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Wyszukiwarka obwieszczeń

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Znak sprawy: SRM-II.6733.4.2019

Znak sprawy SRM-II.6733.4.2019

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data wytworzenia 21.03.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 21 marca 2019r. SRM-II.6733.4.2019     Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity:...

Znak sprawy: SRM-II.6733.6.2019

Znak sprawy SRM-II.6733.6.2019

Rodzaj dokumentu Postanowienie

Data wytworzenia 15.03.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 15 marca 2019  r. SRM-II.6733.6.2019     Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity:...

Znak sprawy: SRM-II.6733.4.2019

Znak sprawy SRM-II.6733.4.2019

Rodzaj dokumentu Postanowienie

Data wytworzenia 05.03.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 5 marca 2019 r. SRM-II.6733.4.2019 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r....

Znak sprawy: SRM-II.6733.7.2019

Znak sprawy SRM-II.6733.7.2019

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 05.03.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis B urmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 5 marca 2 019  r. SRM-II.6733.7.2019     Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r....

Znak sprawy: SRM-II.6733.2.2019

Znak sprawy SRM-II.6733.2.2019

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data wytworzenia 11.02.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 11 lutego 2019 r. SRM-II.6733.2.2019     Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U....

Znak sprawy: SRM-II.6733.1.2019

Znak sprawy SRM-II.6733.1.2019

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data wytworzenia 07.02.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 7 lutego 2 019 r. SRM-II.6733.1.2019     Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity:...

Znak sprawy: SRM-II.6733.6.2019

Znak sprawy SRM-II.6733.6.2019

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 15.02.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 15 lutego 2019  r. SRM-II.6733.6.2019       Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity:...

Znak sprawy: SRM-II.6733.4.2019

Znak sprawy SRM-II.6733.4.2019

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 11.02.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 11 lutego 2019 r. SRM-II.6733.4.2019 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r....

Znak sprawy: SRM-II 6733.20.2018

Znak sprawy SRM-II 6733.20.2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data wytworzenia 25.01.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 25 stycznia 2 019 r. SRM-II.6733.20.2018     Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst...

Znak sprawy: SRM-II.6733.21.2018

Znak sprawy SRM-II.6733.21.2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data wytworzenia 31.01.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 31 stycznia 2019 r. SRM-II.6733.21.2018 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity:...

Znak sprawy: OŚR.6220.9.2018

Znak sprawy OŚR.6220.9.2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data wytworzenia 03.12.2018

Data ważności ogłoszenia

Opis Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Miasta Cieszyna informuje o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla...

Znak sprawy: WOOŚ.420.38.2018.RK1.1

Znak sprawy WOOŚ.420.38.2018.RK1.1

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 28.03.2018

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci cieplnej przyłączy odbiorczych do budynków przy ul. Konopnickiej w Cieszynie.

Znak sprawy: OŚR.271.3.2017

Znak sprawy OŚR.271.3.2017

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 09.03.2018

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wyłożeniu do wglądu publicznego " Projektu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Cieszyna "

Znak sprawy: OŚR.6220.20.2017

Znak sprawy OŚR.6220.20.2017

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data wytworzenia 21.02.2018

Data ważności ogłoszenia

Opis Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko Burmistrz Miasta Cieszyna, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego...

Znak sprawy: OŚR.6220.20.2017

Znak sprawy OŚR.6220.20.2017

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data wytworzenia 20.02.2018

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna Zgodnie z art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 71, art. 72 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4...

Znak sprawy: OŚR.6220.20.2017

Znak sprawy OŚR.6220.20.2017

Rodzaj dokumentu Postanowienie

Data wytworzenia 29.01.2018

Data ważności ogłoszenia

Opis Zgodnie z art. 49 i art. 113 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku...

Znak sprawy: OŚR.6220.20.2017

Znak sprawy OŚR.6220.20.2017

Rodzaj dokumentu Postanowienie

Data wytworzenia 31.01.2018

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna Zgodnie z art. 49 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ), w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o...

Znak sprawy: OŚR.6220.20.2017

Znak sprawy OŚR.6220.20.2017

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 22.12.2017

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wszczęciu postępowania o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Znak sprawy: OŚR.6220.20.2017

Znak sprawy OŚR.6220.20.2017

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data wytworzenia 25.10.2017

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Zmiana sposobu użytkowania budynku warsztatowo-magazynowego na halę produkcyjna mastyk i uszczelniaczy, na działce nr 1/31 obr. 78 w Cieszynie, na terenie  zakładu PPG...

Znak sprawy: OŚR.6220.20.2017

Znak sprawy OŚR.6220.20.2017

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data wytworzenia 25.10.2017

Data ważności ogłoszenia

Opis Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia  pn. Zmiana sposobu użytkowania budynku warsztatowo-magazynowego na halę produkcyjną mastyk i uszczelniaczy na działce nr 1/31 obr. 78 w Cieszynie, na terenie zakładu PPG Polifarb Cieszyn S.A. w Cieszynie...

Znak sprawy: OŚR.6220.4.2016

Znak sprawy OŚR.6220.4.2016

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data wytworzenia 20.10.2017

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna informujące o wydaniu decyzji odmawiającej uchylenia ostatecznej decyzji własnej o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie 900 metrowej długości odcinka drogi powiatowej nr 2619S wraz z przebudową obiektu...

Znak sprawy: OŚR.6220.21.2016

Znak sprawy OŚR.6220.21.2016

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data wytworzenia 09.10.2017

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie informujące o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i gazu LPG na działce nr 86/1 obr. 45 przy ul. Górnej 21 w Cieszynie.

Znak sprawy: OŚR.6220.18.2017

Znak sprawy OŚR.6220.18.2017

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data wytworzenia 12.10.2017

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna informujące o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej przebudowy istniejącej stacji paliw PKN Orlen przy ul. Stawowej 58 w Cieszynie

Znak sprawy: OŚR.6220.19.2017

Znak sprawy OŚR.6220.19.2017

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data wytworzenia 16.10.2017

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna informujące o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy istniejącej stacji paliw PKN ORLEN przy ul. Filasiewicza 2 w Cieszynie

Znak sprawy: OŚR.6220.20.2017

Znak sprawy OŚR.6220.20.2017

Rodzaj dokumentu Postanowienie

Data wytworzenia 02.10.2017

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Zmiana sposobu użytkowania budynku warsztatowo-magazynowego na halę produkcyjna mastyk i uszczelniaczy dla przemysłu motoryzacyjnego, na terenie PPG Polifarb Cieszyn...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij