Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Wyszukiwarka obwieszczeń

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Znak sprawy: SRM-II 6733.21.2018

Znak sprawy SRM-II 6733.21.2018

Rodzaj dokumentu Postanowienie

Data wytworzenia 16.01.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 16 stycznia 2019 r. SRM-II.6733.21.2018 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r....

Znak sprawy: SRM.II.6733.2.2019

Znak sprawy SRM.II.6733.2.2019

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 16.01.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 16 stycznia 2019  r. SRM-II.6733.2.2019       Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity:...

Znak sprawy: SRM-II.6733.19.2018

Znak sprawy SRM-II.6733.19.2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data wytworzenia 28.12.2018

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 28 grudnia 2 018 r. SRM-II.6733.19.2018     Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst...

Znak sprawy: SRM-II.6733.20.2018

Znak sprawy SRM-II.6733.20.2018

Rodzaj dokumentu Postanowienie

Data wytworzenia 10.01.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 10 stycznia 2019 r. SRM-II.6733.20.2018 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r....

Znak sprawy: SRM-II.6733.1.2019

Znak sprawy SRM-II.6733.1.2019

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 07.01.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 7 stycznia 2019 r. SRM-II.6733.1.2019 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r....

Znak sprawy: SRM.II.6733.18.2018

Znak sprawy SRM.II.6733.18.2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data wytworzenia 11.12.2018

Data ważności ogłoszenia

Opis Bu rmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 11 grudnia 2 018 r. SRM-II.6733.18.2018     Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst...

Znak sprawy: SRM-II.6733.16.2018

Znak sprawy SRM-II.6733.16.2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data wytworzenia 07.12.2018

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 7 grudnia 2018 r. SRM-II.6733.16.2018   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r....

Znak sprawy: SRM-II.6733.17.2018

Znak sprawy SRM-II.6733.17.2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data wytworzenia 07.12.2018

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Mi asta Cieszyna Cieszyn, dnia 7 grudnia 2018 r. SRM-II.6733.17.2018       Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity:...

Znak sprawy: SRM-II 6733.21.2018

Znak sprawy SRM-II 6733.21.2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 17.12.2018

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 17 grudnia 2018 r. SRM-II.6733.21.2018 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r....

Znak sprawy: SRM-II 6733.20.2018

Znak sprawy SRM-II 6733.20.2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 13.12.2018

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 13 grudnia 2018 r. SRM-II.6733.20.2018 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r....

Znak sprawy: SRM-II 6733.19.2018

Znak sprawy SRM-II 6733.19.2018

Rodzaj dokumentu Postanowienie

Data wytworzenia 10.12.2018

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 10 grudnia 2018 r. SRM-II.6733.19.2018 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r....

Znak sprawy: OŚR.6220.9.2018

Znak sprawy OŚR.6220.9.2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data wytworzenia 03.12.2018

Data ważności ogłoszenia

Opis Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Miasta Cieszyna informuje o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla...

Znak sprawy: SRM-II.6733.18.2018

Znak sprawy SRM-II.6733.18.2018

Rodzaj dokumentu Postanowienie

Data wytworzenia 26.11.2018

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 26 listopada 2018 r. SRM-II.6733.18.2018 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r....

Znak sprawy: SRM-II.6733.16.2018

Znak sprawy SRM-II.6733.16.2018

Rodzaj dokumentu Postanowienie

Data wytworzenia 22.11.2018

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 22 listopada 2018 r. SRM-II.6733.16.2018       Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity:...

Znak sprawy: SRM-II.6733.17.2018

Znak sprawy SRM-II.6733.17.2018

Rodzaj dokumentu Postanowienie

Data wytworzenia 20.11.2018

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 20 listopada 2018  r. SRM-II.6733.17.2018     Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst...

Znak sprawy: SRM-II.6733.19.2018

Znak sprawy SRM-II.6733.19.2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 15.11.2018

Data ważności ogłoszenia

Opis   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że dnia 7 listopada 2018 r. działając z urzędu, wszczęto...

Znak sprawy: SRM-II.6733.18.2018

Znak sprawy SRM-II.6733.18.2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 09.11.2018

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 9 listopada 2018 r. SRM-II.6733.18.2018 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r....

Znak sprawy: SRM-II 6733.15.2018

Znak sprawy SRM-II 6733.15.2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data wytworzenia 22.10.2018

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 22 października 2018 r. SRM-II.6733.15.2018     Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U.2017.1073...

Znak sprawy: SRM.II.6733.17.2018

Znak sprawy SRM.II.6733.17.2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 02.11.2018

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 2 listopada 2018 r. SRM-II.6733.17.2018     Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z...

Znak sprawy: SRM.II.6733.16.2018

Znak sprawy SRM.II.6733.16.2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 22.10.2018

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia  22 października 2018 r. SRM-II.6733.16.2018 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z...

Znak sprawy: SRM-II 6733.15.2018

Znak sprawy SRM-II 6733.15.2018

Rodzaj dokumentu Postanowienie

Data wytworzenia 05.10.2018

Data ważności ogłoszenia

Opis B urmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 5 października 2018 r. SRM-II.6733.15.2018     Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity:...

Znak sprawy: SRM.II.6733.14.2018

Znak sprawy SRM.II.6733.14.2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data wytworzenia 20.09.2018

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 20 września 2018 r. SRM-II.6733.11.2018       Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity:...

Znak sprawy: SRM.II.6733.15.2018

Znak sprawy SRM.II.6733.15.2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 12.09.2018

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn 12 września 2018 r. SRM-II.6733.15.2018     Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity:...

Znak sprawy: SRM.II.6733.11.2018

Znak sprawy SRM.II.6733.11.2018

Rodzaj dokumentu Postanowienie

Data wytworzenia 05.09.2018

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Miasta Cieszyna                                               ...

Znak sprawy: SRM.II.6733.11.2018

Znak sprawy SRM.II.6733.11.2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 14.08.2018

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 14 sierpnia 2018 r. SRM-II.6733.11.2018     Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij