Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00
fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 

 

NIP:  5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wyszukiwarka obwieszczeń

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Znak sprawy: SRM-II.6733.6.2018

Znak sprawy SRM-II.6733.6.2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 25 maja 2018 r. SRM-II.6733.6.201 8     Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U.2017.1073 z...

Znak sprawy: SRM.II.6733.7.2018

Znak sprawy SRM.II.6733.7.2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 25 maja 2018 r. SRM-II.6733.7.2018     Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity:...

Znak sprawy: SRM-II.6733.19.2017

Znak sprawy SRM-II.6733.19.2017

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 4 maja 2 018  r . SRM-II.6733.19.2017 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity: Dz.U.2017.1073 z póź....

Znak sprawy: SRM-II.6733.6.2018

Znak sprawy SRM-II.6733.6.2018

Rodzaj dokumentu Postanowienie

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 10 maja 2018 r. SRM-II.6733.6.2018   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U.2017.1073 z...

Znak sprawy: SRM.II.6733.7.2018

Znak sprawy SRM.II.6733.7.2018

Rodzaj dokumentu Postanowienie

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 10 maja 2018 r. SRM-II.6733.7.2018   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U.2017.1073 z...

Znak sprawy: SRM-II.6733.4.2018

Znak sprawy SRM-II.6733.4.2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 20 kwietnia 2018 r. SRM-II.6733.4.2018       Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity:...

Znak sprawy: SRM-II.6733.5.2018

Znak sprawy SRM-II.6733.5.2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 13 kwietnia 2018 r. SRM-II.6733.5.2018     Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017.1073 t.j. z...

Znak sprawy: SRM-II.6733.6.2018

Znak sprawy SRM-II.6733.6.2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 18 kwietnia 2 018  r. SRM-II.6733.6.2018     Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r....

Znak sprawy: SRM-II.6733.7.2018

Znak sprawy SRM-II.6733.7.2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 16 kwietnia 2018 r. SRM-II.6733.7.2018 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r....

Znak sprawy: SRM-II.6733.3.2018

Znak sprawy SRM-II.6733.3.2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 27 marca 2018 r. SRM-II.6733.3.2018     Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity:...

Znak sprawy: SRM-II.6733.4.2018

Znak sprawy SRM-II.6733.4.2018

Rodzaj dokumentu Postanowienie

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 4 kwietnia 2018  r. SRM-II.6733.4.2018     Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity:...

Znak sprawy: WOOŚ.420.38.2018.RK1.1

Znak sprawy WOOŚ.420.38.2018.RK1.1

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci cieplnej przyłączy odbiorczych do budynków przy ul. Konopnickiej w Cieszynie.

Znak sprawy: SRM-II.6733.5.2018

Znak sprawy SRM-II.6733.5.2018

Rodzaj dokumentu Postanowienie

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 29 marca 2018 r. SRM-II.6733.5.2018   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U.2017.1253 z...

Znak sprawy: SRM'II.6733.36.2017

Znak sprawy SRM'II.6733.36.2017

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 5 marca 2 018  r. SRM-II.6733.36.2017     Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: (tekst...

Znak sprawy: OŚR.271.3.2017

Znak sprawy OŚR.271.3.2017

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wyłożeniu do wglądu publicznego " Projektu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Cieszyna "

Znak sprawy: SRM-II6733.3.2018

Znak sprawy SRM-II6733.3.2018

Rodzaj dokumentu Postanowienie

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 12 marca 2018 r. SRM-II.6733.3.2018 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r....

Znak sprawy: SRM-II.6733.4.2018

Znak sprawy SRM-II.6733.4.2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 12 marca 2018 r. SRM-II.6733.4.2018         Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst...

Znak sprawy: SRM-II.6733.5.2018

Znak sprawy SRM-II.6733.5.2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 7 marca 2018 r. SRM-II.6733.5.2018     Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r....

Znak sprawy: SRM-II.6733.1.2018

Znak sprawy SRM-II.6733.1.2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 15 lutego 2018 r. SRM-II.6733.1.2018     Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U.2017.1073 z...

Znak sprawy: OŚR.6220.20.2017

Znak sprawy OŚR.6220.20.2017

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko Burmistrz Miasta Cieszyna, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego...

Znak sprawy: OŚR.6220.20.2017

Znak sprawy OŚR.6220.20.2017

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna Zgodnie z art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 71, art. 72 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4...

Znak sprawy: SRM-II.6733.36.2018

Znak sprawy SRM-II.6733.36.2018

Rodzaj dokumentu Postanowienie

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 16 lutego 2018 r. SRM-II.6733.36.2018   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U.2017.1073 z...

Znak sprawy: OŚR.6220.20.2017

Znak sprawy OŚR.6220.20.2017

Rodzaj dokumentu Postanowienie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zgodnie z art. 49 i art. 113 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku...

Znak sprawy: OŚR.6220.20.2017

Znak sprawy OŚR.6220.20.2017

Rodzaj dokumentu Postanowienie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna Zgodnie z art. 49 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ), w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o...

Znak sprawy: SRM-II.6733.1.2018

Znak sprawy SRM-II.6733.1.2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 30 stycznia 2018 r. SRM-II.6733.1.2018   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: 2017 r. poz. 1073 z...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij