W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Obwieszczenie SRM-II.6733.3.2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy SRM-II.6733.3.2024
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Data ważności ogłoszenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie ul. Jastrzębiej


 

Cieszyn 31 maja 2024 r.

Burmistrz Miasta Cieszyna 

SRM-II.6733.3.2024

ZAWIADOMIENIE

 o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z poźn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek z dnia 23 kwietnia 2024 r. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Macieja Kłak, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na częściach działek nr 114, 117, 118, 121/8, 121/13, 121/15, 121/16, 121/18, 125/2, 125/3, 125/4, 127/1, 155 i 156 w obr. 76 oraz 42/1, 42/2, 64, 65/3, 68/3, 73/36, 73/35, 77/3, 77/4, 80/4, 80/1, 81, 88/1, 88/2 w obr. 77 w Cieszynie rejonie ul. Jastrzębiej.

Inwestycja polegać będzie na budowie sieci sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy od 40 mm do 110 mm o długości około 1.512 m.

Jednocześnie informuję, że fragment planowanej do budowy sieci gazowej znajduje się w terenie objętym ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wobec czego w tym zakresie postępowanie zostanie umorzone. Ostatecznie teren inwestycji obejmuje części działek nr: 121/8, 121/15, 121/18, 125/2, 125/3, 125/4, 127/1, 155 i 156 w obr. 76 oraz 42/1, 42/2, 64, 65/3, 68/3, 73/35, 73/36, 77/3, 77/4, 80/1, 80/4, 81, 88/1, 88/2 w obr. 77 w Cieszynie rejonie ul. Jastrzębiej.

Jednocześnie informuję, że tutejszy organ wystąpił o uzgodnienie decyzji z organami wymienionym w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. Dyrektorem Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach,  Starostą Cieszyńskim oraz Miejskim Zarządem Dróg w Cieszynie.

Ponadto zawiadamiam, że zgodnie z przepisami art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego, z uwagi na fakt, iż w przedmiotowym postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron, tutejszy organ będzie dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie (strona internetowa: bip.um.cieszyn.pl w zakładce „Obwieszczenia”).

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji obowiązany jest do należytego informowania stron o okolicznościach prowadzonego postępowania administracyjnego, jak również do zapewnienie stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji do zapewnienia możliwości wypowiedzenia się przez strony co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron informuję, że przepis art. 10 § 1 ww. ustawy jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Powyższe uprawnienie nie jest obowiązkiem strony.

Strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn w godzinach pracy Urzędu.

 

z up. Burmistrza Miasta

mgr Arkadiusz Skowroński

Naczelnik Wydziału

Strategii i Rozwoju Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego