W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zawiadomienie SRM-II.6730.88.2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy SRM-II.6730.88.2023
Typ sprawy Ustalenie warunków zabudowy
Rodzaj dokumentu zawiadomienie nieustalonych spadkobierców o wydaniu decyzji
Data ważności ogłoszenia

Zawiadomienie nieustalonych spadkobierców nieżyjącego Kazimierza Cieśla, współwłaściciela nieruchomości: działka nr 132 w obrębie nr 40, położonej w Cieszynie przy ul. Józefa Zaleskiego 2, o wydaniu decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie garażu dwustanowiskowego wraz ze ścianą oddzielenia przeciwpożarowego, garażu jednostanowiskowego oraz wiaty samochodowej na działce nr 131 w obrębie nr 40 przy ul. Bielskiej 38 w Cieszynie.


Cieszyn, 6 maja 2024 r.

SRM-II.6730.88.2023.JW

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna

 

Zgodnie z art. 49, w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), w związku z art. 53 ust. 1 i 1c oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z poźn. zm.)

 

zawiadamiam nieustalonych spadkobierców nieżyjącego Kazimierza Cieśla, współwłaściciela nieruchomości: działka nr 132 w obrębie nr 40, położonej w Cieszynie przy ul. Józefa Zaleskiego 2

 

że w dniu 6 maja 2024 r. wydałem decyzję NR.035.2024 ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie garażu dwustanowiskowego wraz ze ścianą oddzielenia przeciwpożarowego, garażu jednostanowiskowego oraz wiaty samochodowej na działce nr 131 w obrębie nr 40 przy ul. Bielskiej 38 w Cieszynie.

Postępowanie toczyło się na wniosek Pana Mateusza Sikora.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane w dniu 20 maja 2024 r., to jest po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zgodnie z art. 49b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia strony przez publiczne ogłoszenie o wydaniu decyzji, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i w formie określonych we wniosku, chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 33 - 4794-265.

Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Cieszyna. Termin wniesienia odwołania upływa w dniu 3 czerwca 2024 r.

 

 

z up. Burmistrza Miasta

mgr Arkadiusz Skowroński

Naczelnik Wydziału

Strategii i Rozwoju Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego