W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr : III/27/18
uchwała nr III/27/18
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie
uchwała nr : III/26/18
uchwała nr III/26/18
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2019 roku
uchwała nr : III/25/18
uchwała nr III/25/18
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na I półrocze 2019 roku
uchwała nr : III/24/18
uchwała nr III/24/18
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia wysokości i zasad wypłacania diet radnych
Uwagi Traci moc uchwała Nr V/36/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 stycznia 2011 roku
uchwała nr : III/23/18
uchwała nr III/23/18
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2019-2031
Uwagi Traci moc uchwała Nr XL/406/17 Rady Miejskiej Cieszyna dnia 28 grudnia 2017 roku
uchwała nr : III/22/18
uchwała nr III/22/18
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2019
uchwała nr : III/21/18
uchwała nr III/21/18
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2018–2028
zmieniająca uchwałę nr XL/406/17,
uchwała nr : III/20/18
uchwała nr III/20/18
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2018
zmieniająca uchwałę nr XL/405/17,
uchwała nr : III/19/18
uchwała nr III/19/18
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu
zmieniająca uchwałę nr XLI/415/18,
uchwała nr : III/18/18
uchwała nr III/18/18
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu
zmieniająca uchwałę nr XLIII/440/18,
uchwała nr : III/17/18
uchwała nr III/17/18
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Cieszyna, na lata 2018 - 2024
zmieniająca uchwałę nr XXXIX/394/17,
uchwała nr : III/16/18
uchwała nr III/16/18
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Goleszów w zakresie zapewniania w roku 2019 w Żłobkach Miejskich w Cieszynie opieki dzieciom z terenu Gminy Goleszów oraz zasad finansowania przez Gminę Goleszów tej opieki
uchwała nr : III/15/18
uchwała nr III/15/18
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Zebrzydowice w zakresie zapewniania w roku 2019 w Żłobkach Miejskich w Cieszynie opieki dzieciom z terenu Gminy Zebrzydowice oraz zasad finansowania przez Gminę Zebrzydowice tej opieki
uchwała nr : III/14/18
uchwała nr III/14/18
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dębowiec w zakresie zapewniania w roku 2019 w Żłobkach Miejskich w Cieszynie opieki dzieciom z terenu Gminy Dębowiec oraz zasad finansowania przez Gminę Dębowiec tej opieki
uchwała nr : III/13/18
uchwała nr III/13/18
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na realizacje zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
Uwagi Traci moc uchwała nr IX/61/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 kwietnia 2015 r.
uchwała nr : III/12/18
uchwała nr III/12/18
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granicy obwodów publicznych szkół podstawowych na obszarze Gminy Cieszyn
uchwała nr : III/11/18
uchwała nr III/11/18
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie przyjęcia Programu osłonowego „Pomoc w zakresie dożywiania na terenie Gminy Cieszyn” na lata 2019-2023,
status uchwały uchylona
Uwagi Traci moc uchwała Rady Miejskiej Cieszyna nr XXXIX/413/14 z dnia 30 stycznia 2014 r.
uchwała nr : II/10/18
uchwała nr II/10/18
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych
uchwała nr : II/9/18
uchwała nr II/9/18
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie powołania Komisji Finansów, Rozwoju i Spraw Komunalnych
uchwała nr : II/8/18
uchwała nr II/8/18
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2018–2028
zmieniająca uchwałę nr XL/406/17,
uchwała nr : II/7/18
uchwała nr II/7/18
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2018
zmieniająca uchwałę nr XL/405/17,
uchwała nr : II/6/18
uchwała nr II/6/18
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia na rok 2019 wysokości stawek podatku od nieruchomości
uchwała nr : I/5/18
uchwała nr I/5/18
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
status uchwały uchylona
Uwagi Traci moc uchwała Nr XXXIV/327/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 maja 2017 r.
uchwała nr : I/4/18
uchwała nr I/4/18
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
uchwała nr : I/3/18
uchwała nr I/3/18
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej