W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr III/23/18

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2019-2031
zmieniona przez IV/43/19,V/56/19,VI/65/19,VII/71/19,VIII/80/19,IX/96/19,X/107/19,XII/131/19,XIII/144/19,XIV/147/19
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art.229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 z późn. zm.), § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 92 ) na wniosek Burmistrza po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 29 listopada 2018 roku – Rada Miejska Cieszyna postanawia:
Uwagi Traci moc uchwała Nr XL/406/17 Rady Miejskiej Cieszyna dnia 28 grudnia 2017 roku

UCHWAŁA NR III/23/18
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2019-2031.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art.229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 z późn. zm.), § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 92 ) na wniosek Burmistrza po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 29 listopada 2018 roku – Rada Miejska Cieszyna
postanawia:

§ 1 Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Cieszyna na lata 2019–2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2031 i objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem do uchwały.

§ 2
1. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
2. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, w wyniku których realizacja zadań w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 3 Traci moc uchwała Nr XL/406/17 Rady Miejskiej Cieszyna dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2018-2028.

§ 4 Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Załączniki

Powiadom znajomego