W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr XL/406/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2018–2028

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2018–2028
zmieniona przez XLI/418/18,XLII/433/18,XLIII/448/18,XLIV/466/18,XLV/482/18,XLVI/497/18,XLVII/509/18,XLVIII/520/18,XLIX/533/18,II/8/18,III/21/18
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r, poz. 2077), § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 92) na wniosek Burmistrza po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 11 grudnia 2017 roku – Rada Miejska Cieszyna postanawia:
status uchwały uchylona
Uwagi Traci moc uchwała Nr XXVIII/288/16 Rady Miejskiej Cieszyna dnia 29 grudnia 2016 roku

Uchylono Uchwałą Nr III/23/18 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2019-2031.

UCHWAŁA NR XL/406/17
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 28 grudnia 2017 r.


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2018–2028


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r, poz. 2077), § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 92) na wniosek Burmistrza po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 11 grudnia 2017 roku – Rada Miejska Cieszyna postanawia:


§ 1 Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Cieszyna na lata 2018–2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2028 i objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem do uchwały.


§ 2 1. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
2. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, w wyniku których realizacja zadań w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 250.000.000,00 zł.
3. Upoważnić Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.


§ 3 Traci moc uchwała Nr XXVIII/288/16 Rady Miejskiej Cieszyna dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2017-2028.


§ 4 Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.


§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku

 

Załączniki

Powiadom znajomego