Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała Nr XXVIII/288/16 Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2017–2028

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2017–2028

zmieniona przez XXXI/301/17, XXXII/314/17, XXXIII/319/17, XXXIV/329/17, XXXV/331/17, XXXVI/357/17, XXXVII/364/17, XXXVIII/382/17, XXXIX/398/17, XL/403/17

na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art.229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 późn. zm.), § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 92 ) na wniosek Burmistrza po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 5 grudnia 2016 roku – Rada Miejska Cieszyna postanawia

Status uchwały Uchylona

Uwagi Traci moc uchwała Nr XVII/160/15 Rady Miejskiej Cieszyna dnia 30 grudnia 2015 roku

Treść

Uchylona UCHWAŁĄ NR XL/406/17 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2018–2028


UCHWAŁA NR XXVIII/288/16
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2017–2028


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art.229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 późn. zm.), § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 92 ) na wniosek Burmistrza po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 5 grudnia 2016 roku – Rada Miejska Cieszyna postanawia:


§ 1 Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Cieszyna na lata 2017–2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2028 i objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem do uchwały.


§ 2 1. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
2. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, w wyniku których realizacja zadań w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 250.000.000,00 zł.
3. Upoważnić Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.


§ 3 Traci moc uchwała Nr XVII/160/15 Rady Miejskiej Cieszyna dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2016-2025.


§ 4 Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.


§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku

 

Załączniki

Uchwała pdf, 432 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij