W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr III/15/18

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Zebrzydowice w zakresie zapewniania w roku 2019 w Żłobkach Miejskich w Cieszynie opieki dzieciom z terenu Gminy Zebrzydowice oraz zasad finansowania przez Gminę Zebrzydowice tej opieki
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w zw. z art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 994 z późn. zm) oraz art. 60a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 603z późn. zm.) Rada Miejska Cieszyna uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR III/15/18
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Zebrzydowice w zakresie zapewniania w roku 2019 w Żłobkach Miejskich w Cieszynie opieki dzieciom z terenu Gminy Zebrzydowice oraz zasad finansowania przez Gminę Zebrzydowice tej opieki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w zw. z art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 994 z późn. zm) oraz art. 60a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 603z późn. zm.) Rada Miejska Cieszyna
uchwala, co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Zebrzydowice w zakresie zapewniania w roku 2019 w Żłobkach Miejskich w Cieszynie opieki dzieciom z terenu Gminy Zebrzydowice oraz zasad finansowania przez Gminę Zebrzydowice tej opieki.
§ 2. Szczegółowe zasady realizacji zadania o którym mowa w § 1, w tym zasady i warunki przyjmowania dzieci z terenu Gminy Zebrzydowice do Żłobków Miejskich w Cieszynie oraz wysokość, zasady i terminy przekazywania przez Gminę Zebrzydowice Gminie Cieszyn środków na ten cel zostaną określone w porozumieniu z Gminą Zebrzydowice.
§ 3. Upoważnić Burmistrza Miasta Cieszyna do zawarcia porozumienia z Gminą Zebrzydowice w sprawie przyjęcia do realizacji zadania o którym mowa w § 1.
§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załączniki

Powiadom znajomego