W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr I/5/18

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936) Rada Miejska Cieszyna postanawia:
status uchwały uchylona
Uwagi Traci moc uchwała Nr XXXIV/327/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR I/5/18
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 22 listopada 2018 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Cieszyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936) Rada Miejska Cieszyna postanawia:

§1.

Ustalić miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Miasta Cieszyna w wysokości:

1) wynagrodzenie zasadnicze 4.800,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych 00/100),
2) dodatek funkcyjny 2.100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych 00/100),
3) dodatek specjalny 2.760,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100),
4) dodatek za wysługę lat 960,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100).

§2.

Traci moc uchwała Nr XXXIV/327/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Cieszyna.

§3.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miejskiej Cieszyna.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Powiadom znajomego