W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr III/13/18

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na realizacje zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 994 z późn. zm) w związku z art. 22 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), Rada Miejska Cieszyna uchwala, co następuje:
Uwagi Traci moc uchwała nr IX/61/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/13/18
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 994 z późn. zm) w związku z art. 22 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), Rada Miejska Cieszyna uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteria wyboru ofert, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr IX/61/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego