W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr XXXIII/338/13

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna
zmieniona przez XXVIII/270/16
Uwagi Uznano aktualność niniejszego Studium UCHWAŁĄ NR XLIV/466/14 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 26 czerwca 2014 r. Traci moc Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna, przyjęte Uchwałą Nr XXXII/290/2000 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 30 listopada 2000 roku.

Treść

Uznano aktualność niniejszego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna UCHWAŁĄ NR XLIV/466/14 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego


Uchwała Nr XXXIII/338/13
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013, poz.594) i art. 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012, poz.647 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr LII/540/10 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 października 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna, Rada Miejska Cieszyna postanawia

§ 1

Uchwalić Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna, zawierające:

1. część tekstową, stanowiącą załącznik Nr 1,

2. część graficzną składająca się z uwarunkowań, stanowiących załącznik Nr 2, oraz ustaleń określających kierunki zagospodarowania przestrzennego, stanowiących załącznik Nr 3, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 2

Traci moc Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna, przyjęte Uchwałą Nr XXXII/290/2000 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 30 listopada 2000 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załączniki

załącznik nr 2 pdf, 23.15 MB
załącznik nr 3 pdf, 26.14 MB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane