Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

XXVIII/270/16

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XXXIII/338/13 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna

na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm) i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm) oraz w związku z uchwałą nr XXI/189/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna i niewniesieniem uwag, Rada Miejska Cieszyna postanawia

Status uchwały Uchylona

Treść

Stwierdzono nieaktualność UCHWAŁĄ NR XLVI/488/18 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego


UCHWAŁA NR XXVIII/270/16
RADY MIEJSKEJ CIESZYNA
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm) i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm) oraz w związku z uchwałą nr XXI/189/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna i niewniesieniem uwag, Rada Miejska Cieszyna postanawia:

§ 1. Uchwalić zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna, przyjętego uchwałą nr XXXIII/338/13 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowana przestrzennego miasta Cieszyna, obejmującą teren położony po północnej stronie cmentarza komunalnego przy ul. Katowickiej, zwaną dalej studium, stanowiącą załączniki nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) załącznik Nr 1 zawierający ujednoliconą część tekstową studium,
2) załącznik Nr 2 zawierający ujednoliconą część graficzną studium określającą „Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego”,
3) załącznik Nr 3 zawierający ujednoliconą część graficzną studium określającą „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załączniki

Uchwała pdf, 4.96 MB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij