Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Uchwała nr XLVI/488/18

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz.994 z późn.zm.), art. 32 ust. 2 z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) Rada Miejska Cieszyna postanawia:

Treść

Link do: Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Cieszyna

UCHWAŁA NR XLVI/488/18

RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz.994 z późn.zm.), art. 32 ust. 2 z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) Rada Miejska Cieszyna postanawia:

§ 1. Stwierdzić nieaktualność Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna, uchwalonego przez Radę Miejską Cieszyna w dniu 29 grudnia 2016 roku Nr XXVIII/270/16.

§ 2. Stwierdzić aktualność następujących obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego część terenów Małej Łąki i Boguszowic - działki 20/2, 20/1, obręb 26, uchwalonego Uchwałą Nr XVIII/192/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 marca 2012 r.,
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego teren położony w rejonie skrzyżowania ulic Hajduka i Bobreckiej, uchwalonego Uchwałą Nr XLIV/465/14 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 czerwca 2014 r.,
3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego część terenów Małej Łąki i Boguszowic dla terenu dawnego przejścia granicznego Cieszyn - Boguszowice, uchwalonego Uchwałą Nr IV/7/14 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 18 grudnia 2014 r.,
4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego część terenów Małej Łąki i Boguszowic dla terenu położonego w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków w rejonie ul. Motokrosowej, uchwalony Uchwałą Nr VIII/53/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 marca 2015 r.,
5) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego teren położony pomiędzy ul. Liburnia a ul. Czarny Chodnik, uchwalonego Uchwałą Nr XVI/139/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 listopada 2015 r.,
6) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego teren po północnej stronie ul. Wiślańskiej, uchwalonego Uchwałą Nr XXI/188/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 kwietnia 2016 r.,
7) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmujące obszar Marklowic, uchwalonego Uchwałą Nr XXVII/254/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 r.,

§ 3. Stwierdzić częściową nieaktualność następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego część terenów Małej Łąki i Boguszowic, uchwalonego Uchwałą Nr XXXI/323/09 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 lutego 2009 r. w zakresie ustaleń dotyczących obszarów szczególnego zagrożenia powodzią i obszarów osuwania się mas ziemnych,
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Cieszyna, położonego na wschód od ulicy Zamarskiej i na północ od linii kolejowej do wschodniej granicy miasta, uchwalonego Uchwałą Nr XLIII/448/10 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 stycznia 2010 r. w zakresie nieaktualnych ustaleń dotyczących obszarów osuwania się mas ziemnych,
3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru C miasta Cieszyna, obejmującego częściowo tereny: Bobrka, Liburnii i Pastwisk, uchwalonego Uchwałą Nr IV/8/14 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 18 grudnia 2014 r. w zakresie ustaleń dotyczących obszarów osuwania się mas ziemnych,
4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła drogi krajowej S1 w Krasnej, uchwalonego Uchwałą Nr XVIII/164/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 stycznia 2016 r. w zakresie ustaleń dotyczących obszarów osuwania się mas ziemnych.

§ 4. Stwierdzić nieaktualność następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1) zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna w rejonie ulicy Jastrzębiej w Cieszynie, uchwalonej Uchwałą Nr XXXIII/271/96 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 30 sierpnia 1996 r., jako niespełniającej wymogów wynikających z art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
2) zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna w rejonie ulicy Odległej w Cieszynie, uchwalonej Uchwałą Nr XXXV/280/96 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 26 września 1996 r., jako niespełniającej wymogów wynikających z art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta obejmującej jednostkę K3.MN, uchwalonego Uchwałą Nr IX/91/99 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 25 marca 1999 r., jako niespełniającego wymogów wynikających z art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz nie uwzględniającego występujących obszarów osuwania się mas ziemnych,
4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta obejmującej jednostkę F14.MN, uchwalonego Uchwałą Nr XI/113/99 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 6 maja 1999 r., jako niespełniającego wymogów z wymogów art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
5) zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna w rejonie ulic Bobreckiej i Korfantego, uchwalonego Uchwałą Nr XXIII/215/2000 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 24 lutego 2000 r., jako niespełniającej wymogów przepisów art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i nie uwzględniającej decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisie historycznego układu urbanistycznego do rejestru zabytków, co nastąpiło z dniem 27.04.2018 r.,
6) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta obejmującej jednostkę J3.MN, uchwalonego Uchwałą Nr XLIX/480/02 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 31 stycznia 2002 r., jako niespełniającego wymogów wynikających z art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
7) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta obejmującej jednostkę E14.MN, uchwalonego Uchwałą Nr L/488/02 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 28 lutego 2002 r., jako niespełniającego wymogów wynikających z art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
8) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta obejmującej jednostkę K1.MN, uchwalonego Uchwałą Nr LIV/514/02 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 23 maja 2002 r., jako niespełniającego wymogów wynikających z art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz nie uwzględniającego występujących obszarów osuwania się mas ziemnych,
9) zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla obszaru ZIG 1 A, położonego w rejonie ul. Frysztackiej, uchwaloną Uchwałą Nr XIV/143/03 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2003 r. , jako niespełniającej wymogów wynikających z art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz nie uwzględniającej obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, które zostały określone na mapach zagrożenia powodziowego wykonanych przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej,
10) zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna na obszarze zawartym pomiędzy ulicami: Bielską, Kolejową, Wyspiańskiego, Chrobrego w Cieszynie, uchwalonej Uchwałą Nr XV/153/03 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 listopada 2003 r. , jako niespełniającej wymogów przepisów art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i nie uwzględniającej decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisie historycznego układu urbanistycznego do rejestru zabytków, co nastąpiło z dniem 27.04.2018 r.,
11) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego część obszaru miasta Cieszyna, położonego w rejonie skrzyżowania ulic Wiślańskiej z Bielską, uchwalonego Uchwałą Nr X/86/07 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 czerwca 2007 r. jako niespełniającego wymogów wynikających art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij