W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Referat Planowania Przestrzennego

Referat Planowania Przestrzennego

Kierownik referatu - Barbara Henczko

 • tel.: 33 479 42 60

Inspektor - Agnieszka Ciżewska
(stanowisko ds. wydawania zaświadczeń)

 • tel.: 33 479 42 61

Inspektor - Natalia Ogrodzka
(stanowisko ds. planowania przestrzennego)

 • tel.: 33 479 42 58

Pomoc administracyjna - Magdalena Pinkas

Główny Specjalista - Barbara Świba
(stanowisko ds. decyzji podziałowych)

 • tel.: 33 479 42 63

Główny Specjalista - Jolanta Trojan-Kraszewska
(stanowisko ds. planowania przestrzennego)

 • tel.: 33 479 42 64

Podinspektor - Justyna Witala
(stanowisko ds. decyzji o warunkach zabudowy)

 • tel.: 33 479 42 65

Zakres działania:

 1. prowadzenie czynności związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów rewitalizacji, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian,
 2. wykonywanie czynności związanych z oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 3. opracowywanie wieloletnich programów sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 4. prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz rejestru wniosków o ich sporządzenie lub zmianę,
 5. prowadzenie postępowań administracyjnych na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w sprawach:
  • ustalania i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz ustalania warunków zabudowy,
  • stwierdzania wygaśnięcia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz stwierdzania wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy,
  • ustalania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • wydawania wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
  • wydawania zaświadczeń o położeniu nieruchomości na obszarze o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 6. wydawanie, na podstawie ustawy Prawo budowlane, zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 7. wydawanie, na podstawie ustawy o rewitalizacji, zaświadczeń o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji,
 8. wydawanie, na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, opinii w sprawie realizacji inwestycji drogowej,
 9. prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań z tytułu obniżenia wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 10. prowadzenie postępowań administracyjnych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami związanych z podziałami nieruchomości,
 11. współdziałanie z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami w procedurze podziałów nieruchomości z gminnego zasobu.

Powiadom znajomego