W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Jak załatwić sprawę

XML

Ochrona danych osobowych

Klauzula Informacyjna dla osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie (MOPS)   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie:  ·         adres: ul. Skrajna 5, 43-400 Cieszyn,  ·         tel.: 33 479 49 00,  ·         elektroniczna...

Pomoc społeczna

SPRAWA : Pomoc społeczna PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2020 poz. 1876z późn. zm.) TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Od momentu wpływu wniosku o przyznanie pomocy społecznej pracownik socjalny zobowiązany jest w terminie 14 dni do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania lub...

Inicjatywa lokalna

Sprawa: Ocena wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej z zakresu promocji i organizacji wolontariatu oraz z zakresu działalności charytatywnej.   Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późn....

Pożyczki dla organizacji pozarządowych

Sprawa: Pożyczki dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań w sferze pożytku publicznego.   Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

Organizacje Pozarządowe

Sprawa: Organizacje pozarządowe działające w zakresach przedmiotowych: - polityka społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.   Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016,...

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Sprawa: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Cieszynie.   Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 487 z późn. zm.). - Zarządzenie Nr 0050.96.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 marca 2016 roku w...

Fundusz alimentacyjny

Sprawa Fundusz alimentacyjny   Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 877)   Termin załatwienia sprawy Wnioski rozpatrywane są od miesiąca złożenia wniosku.   Wnioski na nowy okres świadczeniowy  przyjmowane są od 1 sierpnia danego roku.  ...

Świadczenia rodzinne

Sprawa Świadczenia rodzinne: zasiłek rodzinny z dodatkami, zasiłek  pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie rodzicielskie,  jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.   Podstawa prawna Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U....

Dodatek mieszkaniowy

KRYTERIA OTRZYMANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO   1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych zamieszkującym w tym lokalach, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, a także osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w...

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy Celem dodatku osłonowego jest rekompensata wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. gospodarstw domowych w Polsce, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1500 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.   ...