W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Jak załatwić sprawę

XML A zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A powiększ tekst na stronie

Pomoc społeczna

SPRAWA : Pomoc społeczna PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930 z późn. zm.) TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Od momentu wpływu wniosku o przyznanie pomocy społecznej pracownik socjalny zobowiązany jest w terminie 14 dni do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania...

Inicjatywa lokalna

Sprawa: Ocena wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej z zakresu promocji i organizacji wolontariatu oraz z zakresu działalności charytatywnej.   Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 1817 z...

Pożyczki dla organizacji pozarządowych

Sprawa: Pożyczki dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań w sferze pożytku publicznego.   Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o...

Organizacje Pozarządowe

Sprawa: Organizacje pozarządowe działające w zakresach przedmiotowych: - polityka społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.   Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z...

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Sprawa: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Cieszynie.   Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 487 z późn. zm.). - Zarządzenie Nr 0050.96.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 marca...

Fundusz alimentacyjny

Sprawa Fundusz alimentacyjny   Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 489)   Termin załatwienia sprawy Wnioski rozpatrywane są od miesiąca złożenia wniosku.   Wnioski na nowy okres świadczeniowy  przyjmowane są od...

świadczenia rodzinne

Sprawa Świadczenia rodzinne: zasiłek rodzinny z dodatkami, zasiłek  pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie rodzicielskie,  jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.   Podstawa prawna Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst...

Rodzina 500 +

Sprawa Rodzina 500+   Podstawa prawna Ustawa z dnia 11 lutego  2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późniejszymi zmianami)   Termin załatwienia sprawy Wnioski rozpatrywane są od miesiąca złożenia wniosku.   Wnioski na nowy okres świadczeniowy  przyjmowane są...

Dodatek Energetyczny

Kto może otrzymać dodatek energetyczny? Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba która: ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( tekst jednolity Dz. U z...

Dodatki mieszkaniowe

KRYTERIA OTRZYMANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO 1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, a także osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących...