W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Fundusz alimentacyjny

Sprawa

Fundusz alimentacyjny

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 877)

 

Termin załatwienia sprawy

Wnioski rozpatrywane są od miesiąca złożenia wniosku.

 

Wnioski na nowy okres świadczeniowy  przyjmowane są od 1 sierpnia danego roku.

 

Wymagane dokumenty

Do wniosku należy dołączyć  odpowiednio:

 1. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny;
 2. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:
 • wysokości dochodu,
 • wysokości należnych składek na ubezpieczenie społeczne,
 • wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 • wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
 • wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;
 1. zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia:
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej
 • zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
 • informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z:

- brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub

- brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,

 • inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku

 

Jednostka odpowiedzialna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie

ul. Skrajna 5

43-400 Cieszyn

Dział świadczeń rodzinnych

pok. nr 11

 

godziny obsługi klienta:

poniedziałek 8:00 – 16:00

wtorek 7:00 – 15:30

środa 7:00 – 15:30

czwartek 7:00 – 15:30

piątek 7:00 – 15:30

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.:

33 479 49 39, 33 479 49 42

 

Informacje dodatkowe

Wszelkie informacje na temat przysługujących świadczeń można znaleźć na stronie

https://www.mpips.gov.pl/

w zakładce wsparcie dla rodzin z dziećmi.

Powiadom znajomego