W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Rejestry, ewidencje, archiwa

XML

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszynie prowadzone są rejestry w postaci papierowej lub elektronicznej i służą one do ewidencjonowania pojedynczych pism, dokumentów lub spraw. Rejestracja spraw oparta jest na systemie klasyfikacji dziesiętnej i dzieli całość wytwarzanej dokumentacji na dziesięć klas pierwszego rzędu sformułowanych w sposób ogólny, oznaczonych symbolami jednocyfrowymi od 0 do 9. Jednolity rzeczowy wykaz akt, podlegających rejestracji w MOPS w Cieszynie, stanowi załącznik do Instrukcji kancelaryjnej MOPS, wprowadzonej zarządzeniem Kierownika MOPS z dniu 2 stycznia 2017 r. i przedstawia się następująco:

0

ZARZĄDZANIE

00

Organy kolegialne i jednoosobowe

01

Zarządzanie MOPS

02

Współdziałanie Ośrodka z innymi jednostkami organizacyjnymi w kraju i za granicą

03

Programy i projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej

04

Promowanie Ośrodka

05

Strategie, programy, planowanie, sprawozdawczość i analizy dotyczące działalności

06

Obsługa prawna

1

Organizacja MOPS

10

Zbiory aktów normatywnych

11

Informatyzacja

12

Ochrona i udostępnianie informacji ustawowo chronionych oraz informacji publicznej

13

Skargi, wnioski petycje oraz postulaty i inicjatywy obywateli

14

Obsługa kancelaryjna, archiwalna i biblioteczna

15

Kontrola, audyt, szacowanie ryzyka dla realizacji zadań

2

SPRAWY KADROWE I ADMINISTRACYJNE

20

Zasady zatrudnienia

21

Nawiązywanie, przebieg i rozwiązywanie stosunku pracy oraz innych form zatrudnienia

22

Ewidencja osobowa

23

Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz dyscyplina pracy

24

Szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników, sprawy socjalnobytowe oraz ubezpieczenia społeczne i opieka zdrowotna

25

Administrowanie i eksploatowanie obiektów będących w dyspozycji Ośrodka

26

Gospodarka materiałowa

27

Zamówienia publiczne

3

FINANSE ORAZ OBSŁUGA FINANSOWOKSIĘGOWA

30

Planowanie i realizacja budżetu

31

Dochody, podatki i opłaty

32

Rachunkowość, księgowość, obsługa kasowa

4

POLITYKA SPOŁECZNA

40

Pomoc społeczna

41

Świadczenia pieniężne

42

Świadczenia niepieniężne

43

Kierowanie osób do placówek pomocy społecznej

44

Wspieranie rodziny i piecza zastępcza

45

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień

46

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

5

SPRAWY SPOŁECZNE I OBYWATELSKIE

50

Sprawy społeczne

51

Działania podejmowane w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

52

Działalność organizacji pożytku publicznego

53

Sprawy obywatelskie

6

OBSŁUGA ŚWIADCZEŃ

60

Zasady przyznawania świadczeń

61

Realizacja świadczeń rodzinnych

62

Zasiłek dla opiekuna

63

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

64

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

65

Dodatki mieszkaniowy i dodatek energetyczny

66

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu

Brak artykułów