W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Informacja dla osób ze szczególnymi potrzebami

Film dla osób niesłyszących


Zarządzenie Nr 0050.646.2023
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 15 listopada 2023 roku

w sprawie wprowadzenia wniosku o zapewnienie dostępności dla Urzędu Miejskiego w Cieszynie


Informujemy o możliwości składania wniosków o zapewnienie dostępności.

Wnioski można składać:

 1. drogą pocztową na adres Urząd Miejski w Cieszynie ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn;
 2. wysyłając informację e-mail na adres or@um.cieszyn.pl lub bss@um.cieszyn.pl;
 3. osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, w godzinach urzędowania.

W razie wystąpienia jakichkolwiek utrudnień związanych z wnioskiem o zapewnienie dostępności istnieje możliwość kontaktu z Koordynatorem ds. dostępności Urzędu Miejskiego w Cieszynie pod nr tel.: 33 479 43 78.

Pobierz Wniosek o zapewnienie dostępności


Informacja w zakresie działalności Urzędu Miejskiego w Cieszynie, w języku łatwym do czytania i zrozumienia – ETR (EASY TO READ).

Siedziba Urzędu znajduje się przy ulicy Rynek 1, Kochanowskiego 14, Ratuszowa 1

Urzędem kieruje Burmistrz Pani Gabriela Staszkiewicz - wybrana w wyborach bezpośrednich, która ma do pomocy dwóch zastępców oraz urzędników.

Burmistrz Miasta Cieszyna

Regulamin Organizacyjny określa organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Rynek w Cieszynie

Czym zajmuje się Urząd?

Urząd wykonuje różne zadania m.in.:

Urząd zajmuje się planowaniem przestrzeni w gminie, ochroną środowiska, prowadzeniem inwestycji, sprzedażą nieruchomości, zarządzeniem w trudnych sytuacjach, na przykład w czasie powodzi lub suszy.

Wejście do Urzędu od strony ul. Rynek

W urzędzie przy ulicy Kochanowskiego 14 można się zameldować, zgłosić prowadzenie własnej firmy, wyrobić dowód osobisty, zgłosić narodziny dziecka. To w urzędzie otrzymasz akt zgonu oraz akt urodzenia dziecka.

Wejście do budynku Urzędu przy ul. Kochanowskiego Korytarz w budynku przy ul. Kochanowskiego

W urzędzie przy ulicy Ratuszowa 1 można uzyskać mapy, mapy ewidencyjne, mapy zasadnicze, wypis z rejestru gruntów, budynków lub lokali ustalić numer porządkowy dla budynku, uzyskać zaświadczenie o nadaniu nr adresowego bądź o ustaleniu numeru adresowego.

Wejście do Urzędu od ul. Ratuszowej Korytarz w budynku przy ul. Ratuszowej

W Urzędzie można również dokonać opłat w kasie podatkowej przy ulicy Srebrnej 2, Urzędu Miejskiego:

Wejście do Urzędu od ul. Srebrnej

Godziny przyjmowania stron w kasie podatkowej Urzędu Miejskiego: od poniedziałku do piątku: od 09:00 do 12:00.

Żeby załatwić sprawy w Urzędzie osoby z niepełnosprawnościami mogą:

 • napisać pismo i wysłać je na adres Urzędu Miejskiego w Cieszynie ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn;
 • złożyć pismo bezpośrednio w siedzibie Urzędu w Kancelarii Ogólnej przy ulicy Rynek 1;

Kancelaria Ogólna w Urzędzie Miejskim

 • napisać wiadomość i wysłać na adres poczty elektronicznej urzad@um.cieszyn.pl;
 • wysłać pismo faksem na numer 33/4794-303;
 • wysłać pismo za pomocą platformy ePUAP. Do tego sposobu trzeba mieć internet i tak zwany profil zaufany.

Aby spotkać się z pracownikiem urzędu należy przyjść w godzinach:

 • poniedziałek 7.30 do 16.30
 • od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30
 • piątek od 7.30 do 14.30.

Tablica informacyjna w Urzędzie

Osoby głuche i słabosłyszące mogą załatwić swoje sprawy po wcześniejszym zgłoszeniu. Osoby niesłyszące podczas załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Cieszynie mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego (lub tłumacza on-line, to musimy uzgodnić). Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza na 3 dni przed planowaną wizytą.

Zgłoszenie musi zawierać następujące dane:

 • imię, nazwisko oraz adres zamieszkania osoby uprawnionej (dodatkowo może być również nr telefonu komórkowego bądź adres e-mail);
 • informację o tym co dana osoba chce załatwić w Urzędzie;
 • przewidywany termin wizyty w Urzędzie;
 • metodę komunikowania się, tj. informację o tym, czy będzie to osoba przybrana, czy też istnieje konieczność zapewnienia ze strony Urzędu tłumacza języka migowego (polskiego języka migowego - PJM).

Numery telefonów do wszystkich pracowników Urzędu są na stronie internetowej: https://bip.um.cieszyn.pl/artykul/206/16670/kontakt

Wszystkie informacje o Gminie Cieszyn można znaleźć na stronie internetowej:

www.cieszyn.pl

Pozostałymi sprawami mieszkańców zajmują się również inne jednostki miejskie, w tym:

 • pomoc materialna na podstawie ustawy o pomocy społecznej (zasiłek okresowy, zasiłek stały, zasiłek celowy), usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie,
 • oświetlenie ulic, placów, dróg publicznych, zarządzania miejskimi placami i terenami zielni, prowadzenia targowisk miejskich - Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie,
 • zarządzaniem budynkami miejskimi - Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o.
 • gospodarka ściekami, gospodarka odpadami, komunikacja miejska oraz zarządzanie cmentarzami - Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie spółka z o.o.
 • dbanie o bezpieczeństwo i porządek w mieście oraz na terenie gminy - Straż Miejska w Cieszynie.

Informacja w zakresie działalności Urzędu Miejskiego w Cieszynie w tekście odczytywalnym maszynowo.


Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - Urząd Miejski w Cieszynie


Zarządzenie Nr 0050.450.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności oraz zespołu do spraw dostępności


Zarządzenie Nr 0050.153.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Gminie Cieszyn na lata 2021-2025"


Zarządzenie Nr 0050.68.2024 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie wprowadzenia Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Cieszynie

Załączniki

Powiadom znajomego