W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 14 listopada 2022 roku do dnia 9 grudnia 2022 roku

OR-I.0057.11.2022

Sprawozdanie
Burmistrza Miasta Cieszyna
z działalności w okresie
od dnia 14 listopada 2022 roku
do dnia 9 grudnia 2022 roku

I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym:

 1. Postanowiono obciążyć osoby fizyczne opłatą za bezumowne korzystanie z gruntu miejskiego zabudowanego garażem o po w. 38 m2 (po 19 m2 każdy), stanowiącego część działki nr 37 obr. 45 za okres od dnia 26 października 2022 r. do dnia zawarcia umowy najmu w wysokości proporcjonalnej do okresu trwania zajęcia wg stawki 2,33 zł/m2 miesięcznie + 23% VAT (Zarządzenie Nr 0050.586.2022 z dnia 14 listopada 2022 roku).
 2. Ogłoszono ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie przy ulicy Barteczka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 11/3 oraz 11/6 obr. 17 o łącznej pow. 0,6300 ha (Zarządzenie Nr 0050.587.2022 z dnia 14 listopada 2022 roku).
 3. Z dniem podjęcia zarządzenia powierzono Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o., każdorazowo na podstawie odrębnych zleceń, prace związane z porządkowaniem terenów, lokali i budowli będących własnością Gminy Cieszyn, a także do niej nie należących, jeżeli znajdują się tam przedmioty należące do Gminy Cieszyn, oraz transport zebranych przedmiotów we wskazane miejsce pod nadzorem zleceniodawcy (Zarządzenie Nr 0050.594.2022 z dnia 16 listopada 2022 roku).
 4. Sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do:
  1. wydzierżawienia na czas nieoznaczony, w drodze bezprzetargowej, obejmujący nieruchomości położone w rejonie Mostu Przyjaźni i Wzgórza Zamkowego w skład których wchodzą następujące działki: w obrębie 43 działka 1/1, w obrębie 28 działki nr: 6/6, 6/8, 14/1, 14/3, 15/3, 15/5, 15/6, 15/10, 15/12 (Zarządzenie Nr 0050.604.2022 z dnia 21 listopada 2022 roku),
  2. zbycia w drodze bezprzetargowej, a obejmujący lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ul. Frysztackiej 3 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 4845/27747 części (Zarządzenie Nr 0050.616.2022 z dnia 23 listopada 2022 roku),
  3. zbycia w drodze bezprzetargowej, a obejmujący lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy ul. Garncarskiej 3 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 9109/54877 części (Zarządzenie Nr 0050.630.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku),
  4. zbycia w drodze bezprzetargowej, a obejmujący lokal mieszkalny nr 12 położony w budynku przy Pl. Poniatowskiego 9 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 10054/209858 części (Zarządzenie Nr 0050.631.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku),
  5. zbycia w drodze bezprzetargowej, a obejmujący lokal mieszkalny nr 15 położony w budynku przy ul. Górnej 17 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 4561/110654 części (Zarządzenie Nr 0050.635.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku),
  6. zbycia w drodze bezprzetargowej, a obejmujący lokal mieszkalny nr 32 położony w budynku przy ul. Moniuszki 8 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 3380/246660 części (Zarządzenie Nr 0050.639.2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku),
  7. zbycia w drodze bezprzetargowej, a obejmujący lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ul. Frysztackiej 3 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 6489/27747 części (Zarządzenie Nr 0050.640.2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku),
  8. zbycia w drodze bezprzetargowej, a obejmujący lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy ul. Moniuszki 8 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 4540/246660 części (Zarządzenie nr 0050.641.2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku),
  9. zbycia w drodze bezprzetargowej, a obejmujący lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy ul. Srebrnej 1 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 7671/115858 części (Zarządzenie Nr 0050.642.2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku),
  10. zbycia w drodze bezprzetargowej, a obejmujący lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku przy ul. Głębokiej 13 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 8352/143419 części (Zarządzenie Nr 0050.643.2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku),
  11. zbycia w drodze bezprzetargowej, a obejmujący lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ul. Głębokiej 35 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 4727/110686 części (Zarządzenie Nr 0050.644.2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku).
 5. Postanowiono wypowiedzieć wieczystym użytkownikom nieruchomości gruntowych wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia wysokość dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego tych działek i równocześnie przesyłam ofertę przyjęcia jej nowej wysokości (Zarządzenie Nr 0050.614.2022 z dnia 23 listopada 2022 roku).
 6. Ustanowiono na rzecz:
  1. Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu przy ul. Myśliwskiej 10 służebność przesyłu biegnącą po nieruchomościach będących własnością Gminy Cieszyn położonych w Cieszynie przy ul. Majowej oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 112/1 obr. 66 (pas służebny o szerokości 1 m, długości 32,55 m, pow. 32,55 m2) i nr 111/4 obr. 66 (pas służebny o szerokości 1 m, długości 13,73 m, pow. 13,73 m2), tj. łącznych parametrach pasa służebnego o szerokości 1 m, długości 46,28 m, pow. 46,28 m2 (Zarządzenie Nr 0050.615.2022 z dnia 23 listopada 2022 roku),
  2. każdoczesnego użytkownika wieczystego działki nr 48/9 obr. 44, położonej w Cieszynie w rejonie ul. Karola Miarki, a w razie przekształcenia tego prawa w prawo własności - na rzecz każdoczesnego właściciela tej działki służebność przechodu i przejazdu pasem gruntu o szerokości 1 m, biegnącym przez części działki nr 48/16 obr. 44, wzdłuż granicy z działką nr 48/3 obr. 44 (Zarządzenie Nr 0050.617.2022 z dnia 23 listopada 2022 roku),
  3. każdoczesnego użytkownika wieczystego działki nr 48/6 obr. 44, położonej w Cieszynie w rejonie ul. Karola Miarki, a w razie przekształcenia tego prawa w prawo własności - na rzecz każdoczesnego właściciela tej działki służebność przechodu i przejazdu pasem gruntu o szerokości 1 m, biegnącym przez części działki nr 48/16 obr. 44, wzdłuż granicy z działką nr 48/3 obr. 44 (Zarządzenie Nr 0050.618.2022 z dnia 23 listopada 2022 roku),
  4. każdoczesnego użytkownika wieczystego działki nr 48/4 obr. 44, położonej w Cieszynie w rejonie ul. Karola Miarki, a w razie przekształcenia tego prawa w prawo własności - na rzecz każdoczesnego właściciela tej działki służebność przechodu i przejazdu pasem gruntu o szerokości 1 m, biegnącym przez części działki nr 48/16 obr. 44, wzdłuż granicy z działką nr 48/3 obr. 44 (Zarządzenie Nr 0050.619.2022 z dnia 23 listopada 2022 roku),
  5. każdoczesnego użytkownika wieczystego działki nr 48/5 obr. 44, położonej w Cieszynie w rejonie ul. Karola Miarki a w razie przekształcenia tego prawa w prawo własności - na rzecz każdoczesnego właściciela tej działki służebność przechodu i przejazdu pasem gruntu o szerokości 1 m, biegnącym przez części działki nr 48/16 obr. 44, wzdłuż granicy z działką nr 48/3 obr. 44 (Zarządzenie nr 0050.620.2022 z dnia 23 listopada 2022 roku),
  6. każdoczesnego użytkownika wieczystego działki nr 48/8 obr. 44, położonej w Cieszynie w rejonie ul. Karola Miarki, a w razie przekształcenia tego prawa w prawo własności - na rzecz każdoczesnego właściciela tej działki służebność przechodu i przejazdu pasem gruntu o szerokości 1 m, biegnącym przez części działki nr 48/16 obr. 44, wzdłuż granicy z działką nr 48/3 obr. 44 (Zarządzenie Nr 0050.621.2022 z dnia 23 listopada 2022 roku),
  7. każdoczesnego właściciela działki nr 48/7 obr. 44, położonej w Cieszynie w rejonie ul. Karola Miarki służebność przechodu i przejazdu pasem gruntu o szerokości 1 m, biegnącym przez części działki nr 48/16 obr. 44, wzdłuż granicy z działką nr 48/3 obr. 44 (Zarządzenie Nr 0050.622.2022 z dnia 23 listopada 2022 roku),
 7. Sporządzono i wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, a obejmujący nieruchomość położoną w Cieszynie przy ul. Stawowej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 36/2 obr. 35 o pow. 0,0320 ha (Zarządzenie Nr 0050.637.2022 z dnia 30 listopada 2022 roku).
 8. Wyrażono zgodę na umorzenie osobie fizycznej:
  1. łącznej kwoty zadłużenia w wysokości 14 319,28 zł, powstałej z tytułu bezumownego zajmowania części działek nr 24/5 oraz 24/6 obr. 31, tj. gruntu o pow. 684 m2, położonego przy ul. Hażlaskiej w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.638.2022 z dnia 30 listopada 2022 roku),
  2. należności z tytułu grzywny w wysokości 169,21 zł (Zarządzenie Nr 0050.647.2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku),
  3. należności z tytułu grzywny w wysokości 150,00 zł (Zarządzenie Nr 0050.648.2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku),
  4. należności z tytułu grzywny w wysokości 150,00 zł (Zarządzenie Nr 0050.649.2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku),
 9. Umorzono:
  1. z urzędu zaległe należności z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste osobom fizycznym w wysokości 87,98 zł oraz odsetek ustawowych w wysokości 38,18 zł (Zarządzenie Nr 0050.651.2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku),
  2. Spółce Budgast Sp. z o. o. ul. Rynek 20, 43-400 Cieszyn należności z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 2330,07 zł oraz odsetek ustawowych w wysokości 1321,61 zł (Zarządzenie Nr 0050.652.2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku).

II. W zakresie zamówień publicznych:

Powołano komisję przetargową dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Druk i dostawa do siedziby Zamawiającego Informatora Urzędu Miejskiego - Wiadomości Ratuszowych oraz ulotek i afiszy informacyjnych w roku 2023 (Zarządzenie Nr 0050.593.2022 z dnia 16 listopada 2022 roku).

III. W zakresie spraw finansowych:

 1. Zmieniono plan dochodów i wydatków budżetowych:
  1. zmniejszono rezerwę ogólną utworzoną na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie o kwotę 9900,00 zł z przeznaczeniem na remont rynien w budynku Kina Piast i budynku przy ul. Ratuszowa 1. Ponadto zmniejszono rezerwę celową utworzoną na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół, stypendia dla uczniów o kwotę 280.327,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.
   Dochody po zmianach wynoszą 228.779.148,29 zł
   Wydatki po zmianach wynoszą 272.843.238,85 zł
   Deficyt 44.064.090,56 zł
   (Zarządzenie Nr 0050.581.2022 z dnia 14 listopada 2022 roku).
  2. Dochody po zmianach wynoszą 231.764.447,07 zł
   Wydatki po zmianach wynoszą 276.218.464,53 zł
   Deficyt 44.454.017,46 zł
   (Zarządzenie Nr 0050.626.2022 z dnia 25 listopada 2022 roku),
  3. zmniejszono rezerwę ogólną utworzoną na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie o kwotę 30.416,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Urzędu (15500,00 zł), montaż podlicznika w Dworcu Cieszyn (1460,00) oraz modernizację sieci wodociągowej na terenie Kempingu przy Alei Jana Łyska 16 (13456,00 zł). Ponadto zmniejszono rezerwę celową utworzoną na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół, stypendia dla uczniów o kwotę 39.600,00 zł z przeznaczeniem na zmianę organizacji podgrzewu ciepłej wody za pomocą kotłów gazowych, celem oszczędności energii elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 6 (39600,00 zł)
   Dochody po zmianach wynoszą 232.063.947,13 zł
   Wydatki po zmianach wynoszą 276.517.964,59 zł
   Deficyt 44.454.017,46 zł
   (Zarządzenie Nr 0050.633.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku).
 2. Zmieniono zarządzenie Nr:
  1. 0050.34.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2022, zarządzenie Nr 0050.32.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Cieszyn odrębnymi ustawami na rok 2022, zarządzenie Nr 0050.190.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 roku w sprawie opracowania planu finansowego rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków z Funduszu Pomocowego, zarządzenie Nr 0050.60.2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2022 roku (Zarządzenie Nr 0050.582.2022 z dnia 14 listopada 2022 roku, Zarządzenie Nr 0050.634.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku),
  2. 0050.34.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2022, 0050.31.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie opracowania planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022, zarządzenie Nr 0050.60.2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2022 roku (Zarządzenie nr 0050.625.2022 z dnia 25 listopada 2022 roku),
  3. 0050.34.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2022, zarządzenie Nr 0050.60.2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2022 roku (Zarządzenie Nr 0050.627.2022 z dnia 25 listopada 2022 roku).
 3. Przedłożono Radzie Miejskiej Cieszyna projekt uchwały budżetowej miasta Cieszyna na rok 2023 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Przedłożono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej miasta Cieszyna na rok 2023 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi celem zaopiniowania (Zarządzenie Nr 0050.583.2022 z dnia 14 listopada 2022 roku).
 4. Przedłożono Radzie Miejskiej Cieszyna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2023-2039 (Zarządzenie Nr 0050.584.2022 z dnia 14 listopada 2022 roku).
 5. Przekazano projekt uchwały budżetowej miasta Cieszyna na rok 2023 jednostkom organizacyjnym Gminy i wydziałom Urzędu Miejskiego i zobowiązuję je do opracowania projektów planów finansowych w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu budżetu nie później jednak niż do dnia 22 grudnia 2022 roku (Zarządzenie Nr 0050.585.2022 z dnia 14 listopada 2022 roku).

IV. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego:

 1. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2023 z zakresu:
  1. nauki, edukacji, oświaty i wychowania (Zarządzenie Nr 0050.589.2022 z dnia 14 listopada 2022 roku),
  2. kultury i sztuki (Zarządzenie Nr 0050.590.2022 z dnia 14 listopada 2022 roku),
  3. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - wypoczynek zimowy zakładający przeprowadzenie programu profilaktycznego lub terapeutycznego dla dzieci i młodzieży (Zarządzenie Nr 0050.591.2022 z dnia 14 listopada 2022 roku),
  4. ochrony i promocji zdrowia (Zarządzenie Nr 0050.596.2022 z dnia 16 listopada 2022 roku),
  5. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (Zarządzenie Nr 0050.597.2022 z dnia 16 listopada 2022 roku),
  6. kultury fizycznej - wspieranie szkolenia sportowego (Zarządzenie Nr 0050.598.2022 z dnia 16 listopada 2022 roku),
  7. turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych, rajdów i wycieczek (Zarządzenie Nr 0050.600.2022 z dnia 16 listopada 2022 roku),
  8. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych (Zarządzenie Nr 0050.601.2022 z dnia 16 listopada 2022 roku),
  9. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą - prowadzenie placówki wsparcia dziennego i organizacja dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży z Ukrainy (Zarządzenie Nr 0050.603.2022 z dnia 21 listopada 2022 roku),
  10. polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2023 (Zarządzenie Nr 0050.606.2022 z dnia 21 listopada 2022 roku),
  11. polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2023 - wsparcie dla osób potrzebujących - pomoc udzielana w formie schronienia (Zarządzenie Nr 0050.607.2022 z dnia 21 listopada 2022 roku),
  12. polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2023 - ochrona rodzicielstwa, macierzyństwa, praw dziecka - prowadzenie placówek dla samotnych rodziców, kobiet w ciąży (Zarządzenie Nr 0050.608.2022 z dnia 21 listopada 2022 roku),
  13. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Punkt konsultacyjny ds. narkomanii, w tym prowadzenie kontaktu indywidualnego zarówno z osobami eksperymentującymi, jak i członkami ich rodzin (Zarządzenie Nr 0050.609.2022 z dnia 21 listopada 2022 roku),
  14. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - prowadzenie placówek wsparcia dziennego (Zarządzenie Nr 0050.610.2022 z dnia 21 listopada 2022 roku),
  15. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - realizacja kompleksowych działań dla osób z problemem uzależnień, dotkniętych przemocą oraz ich rodzin, m.in.: pomoc psychologiczna, prawna, psychoterapia, kontakt indywidualny, prowadzenie grup terapeutycznych, grup terapii zajęciowej, grup wsparcia, grup o charakterze socjoterapeutycznym (Zarządzenie Nr 0050.611.2022 z dnia 21 listopada 2022 roku),
  16. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - prowadzenie na terenie gminy Cieszyn klubu abstynenta, m. in.: organizacja terapii rodzinnej, obozów terapeutycznych i obsługa telefonu trzeźwości (Zarządzenie nr 0050.612.2022 z dnia 21 listopada 2022 roku),
  17. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym: grupy edukacyjne, wykłady, treningi i warsztaty edukacyjne, warsztaty pracy (Zarządzenie Nr 0050.613.2022 z dnia 21 listopada 2022 roku),
 2. Powołano Komisję Konkursową do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn z zakresu:
  1. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą - prowadzenie placówki wsparcia dziennego i organizacja dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży z Ukrainy (Zarządzenie Nr 0050.654.2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku),
  2. polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2023 - wsparcie dla osób potrzebujących, wsparcie dla osób starszych, wsparcie dla osób niepełnosprawnych oraz długotrwale lub ciężko chorych (Zarządzenie Nr 0050.656.2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku),
  3. polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2023 - wsparcie dla osób potrzebujących - pomoc udzielana w formie schronienia (Zarządzenie Nr 0050.657.2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku),
  4. polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2023 - ochrona rodzicielstwa, macierzyństwa, praw dziecka - prowadzenie placówek dla samotnych rodziców, kobiet w ciąży (Zarządzenie nr 0050.658.2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku),
  5. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Punkt konsultacyjny ds. narkomanii, w tym prowadzenie kontaktu indywidualnego zarówno z osobami eksperymentującymi, jak i członkami ich rodzin (Zarządzenie Nr 0050.659.2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku),
  6. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - realizacja kompleksowych działań dla osób z problemem uzależnień, dotkniętych przemocą oraz ich rodzin, m.in.: pomoc psychologiczna, prawna, psychoterapia, kontakt indywidualny, prowadzenie grup terapeutycznych, grup terapii zajęciowej, grup wsparcia, grup o charakterze socjoterapeutycznym (Zarządzenie Nr 0050.660.2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku)
  7. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym: grupy edukacyjne, wykłady, treningi i warsztaty edukacyjne, warsztaty pracy (Zarządzenie Nr 0050.661.2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku),
  8. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - prowadzenie klubu abstynenta, w tym m.in. organizacja terapii rodzinnej, obozów terapeutycznych, grup terapeutycznych i obsługa telefonu trzeźwości (Zarządzenie Nr 0050.662.2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku),
  9. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - prowadzenie placówek wsparcia dziennego (Zarządzenie Nr 0050.663.2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku),
 3. Uznano celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem" pod nazwą: "Zupa na granicy" zawartego w ofercie złożonej w dniu 2 grudnia 2022 roku (Zarządzenie Nr 0050.655.2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku).

V. W zakresie inicjatywy uchwałodawczej:

 1. Skierowano pod obrady Rady Miejskiej na sesję w miesiącu grudniu 2022 roku projekty uchwał i materiały:
  1. uchwała w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na I półrocze 2023 roku,
  2. uchwała w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2023 roku,
  3. uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
  4. uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na 2023 rok,
  5. uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2023-2039,
  6. uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2022 rok,
  7. uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2022-2039,
  8. uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku i ich planu finansowego.
 2. Określono sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej Cieszyna podjętych na XLVII sesji Rady Miejskiej Cieszyna w dniu 24 listopada 2022 roku (Zarządzenie Nr 0050.624.2022 z dnia 25 listopada 2022 roku).

VI. W zakresie sportu:

Przyznano stypendium sportowe celowe (jednorazowe) Mai Borzęckiej (Karate), Marii Chrośnik (Karate), Tymoteuszowi Czernik (Karate), Wiktorii Krystek (Karate) i Paulinie Kubaszczyk (Akrobatyka powietrzna) (Zarządzenie nr 0050.628.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku).

VII. W zakresie oświaty:

 1. Zmieniono Zarządzenie nr 0050.69.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia na rok 2022 form i specjalności kształcenia na które jest przyznawane dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnych kwot dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty organizujące doskonalenie zawodowe nauczycieli przedszkoli oraz szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn (Zarządzenie Nr 0050.592.2022 z dnia 16 listopada 2022 roku).
 2. Wyznaczono do zastępowania dyrektora Przedszkola nr 17 w Cieszynie w czasie jego nieobecności nauczycielkę tego Przedszkola Panią Annę Blachę (Zarządzenie Nr 0050.632.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku).

VIII. W pozostałych sprawach:

 1. Wyznaczono na rok 2023 następujące podmioty, na rzecz których skazani skierowani przez Sąd Rejonowy w Cieszynie, mogą wykonywać karę ograniczenia wolności lub pracę społecznie użyteczną: Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie, Szkoła Podstawowa nr 7 w Cieszynie, Urząd Miejski w Cieszynie, Wydział Sportu - Hala Widowiskowo-Sportowa, Dom Spokojnej Starości w Cieszynie i Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.580.2022 z dnia 9 listopada 2022 roku).
 2. Z dniem 18.11.2022 r. ogłoszono konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury gminy Cieszyn pod nazwą: Teatr im. A. Mickiewicza. Przewidywany okres, na który zostanie powołany dyrektor instytucji wynosi 3 lata (Zarządzenie Nr 0050.588.2022 z dnia 14 listopada 2022 roku).
 3. Wprowadzono Operat Akcji Zimowej 2022/2023 dla miasta Cieszyna (Zarządzenie Nr 0050.595.2022 z dnia 16 listopada 2022 roku).
 4. Wprowadzono program redukcji zużycia energii elektrycznej w budynkach Urzędu Miejskiego w Cieszynie przy ul. Rynek 1, ul. Jana Kochanowskiego 14 i przy ul. Ratuszowej 1, zwanego dalej Urzędem, Hali Widowiskowo-Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków przy ul. Sportowej 1 i na kąpielisku miejskim przy Alei Jana Łyska w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.602.2022 z dnia 18 listopada 2022 roku).
 5. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.498.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 października 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Polityki Rowerowej w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.605.2022 z dnia 21 listopada 2022 roku).
 6. Wyznaczono na rok 2023 następujące podmioty, na rzecz których skazani skierowani przez Zakład Karny w Cieszynie, mogą wykonywać prace na cele społeczne: Dom Spokojnej Starości w Cieszynie, Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie, Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie, Urząd Miejski w Cieszynie, Wydział Sportu - Hala Widowiskowo-Sportowa, Zespól Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.623.2022 z dnia 23 listopada 2022 roku).
 7. Wyznaczono na terenie działki nr 22/33 obręb 33, położonej w Cieszynie przy ul. Liburnia, powierzchnię 10 m2, do prowadzenia sprzedaży choinek i innych ozdób oraz ryb, w dniach od 10.12.2022 r. do 24.12.2022 r. (Zarządzenie Nr 0050.629.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku).
 8. W celu zapewnienia ochrony życia i zdrowia mieszkańców Cieszyna, poprzez organizację dystrybucji preparatów jodowych w formie tabletek na terenie gminy Cieszyn, wprowadzono "Plan Akcji Jodowej Miasta Cieszyna". Powołano do działania na terenie Gminy Cieszyn Punkty Wydawania Tabletek Jodku Potasu, uruchamiane zgodnie z zasadami opisanymi w Planie (Zarządzenie Nr 0050.636.2022 z dnia 30 listopada 2022 roku).
 9. Dokonano zmian w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Cieszynie, powołanego zarządzeniem Nr 447/III/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 czerwca 2011 roku (Zarządzenie Nr 0050.645.2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku).
 10. Powierzono Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Cieszynie realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w istniejącym budynku mieszkalno-usługowym, 43-400 Cieszyn ul. Katowicka 8" w zakresie pierwszego wyposażenia oraz prowadzenie częściowej obsługi finansowo-księgowej w zakresie wydatków związanych z zakupami i montażem pierwszego wyposażenia oraz niezbędną obsługą związaną z dostawą mediów (Zarządzenie nr 0050.646.2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku).
 11. Wprowadzono Regulamin "Programu stażowego w Urzędzie Miejskim w Cieszynie" realizowanego w ramach projektu "Cieszyn - miasto samowystarczalne" finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu Rozwój Lokalny 2014 -2021 (Zarządzenie Nr 0050.650.2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku).
 12. Powołano Komisję Konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.653.2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku).
 13. W związku z realizacją Programu "Rozwój Instytucjonalny" w ramach Programu "Rozwój Lokalny" powołano Zespół do spraw samooceny OECD Gminy Cieszyn (Zarządzenie Nr 0050.664.2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku).

Cieszyn, dnia 14 grudnia 2022 roku

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego