W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.604.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz zawarcia umowy dzierżawy z instytucją kultury Zamek Cieszyn
Status obowiązujące

Zarządzenie nr 0050.604.2022
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 21 listopada 2022 roku

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz zawarcia umowy dzierżawy z instytucją kultury Zamek Cieszyn

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

§ 1

 1. Sporządzam i podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony, w drodze bezprzetargowej, obejmujący nieruchomości położone w rejonie Mostu Przyjaźni i Wzgórza Zamkowego w skład których wchodzą następujące działki: w obrębie 43 działka 1/1, w obrębie 28 działki nr: 6/6, 6/8, 14/1, 14/3, 15/3, 15/5, 15/6, 15/10, 15/12.
 2. Wykaz ten wywieszam na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
 3. Informację o wywieszeniu wykazu, o którym mowa w ust. 1 podaję do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w "Wiadomościach Ratuszowych" oraz dzienniku internetowym infopublikator.pl.

§ 2

Po upływie okresu wywieszenia wykazu, o którym mowa w § 1, pod warunkiem uzyskania zgody Rady Miejskiej Cieszyna na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy i zawarcie kolejnej umowy, wydzierżawiam na rzecz instytucji kultury Zamek Cieszyn na czas nieoznaczony następujące nieruchomości położone w Cieszynie w rejonie Mostu Przyjaźni i Wzgórza Zamkowego, stanowiące własność Gminy Cieszyn:

 1. nr 1/1 obr. 43 - zabudowana budynkiem podziemnym,
 2. nr 14/1 obr. 28 - zabudowana budynkiem "granica",
 3. nr 14/3 obr. 28,
 4. nr 15/5 obr. 28 - część zabudowana schodami,
 5. nr 15/6 obr. 28 - zabudowana Wieżą Piastowską,
 6. nr 15/10 obr. 28 - zabudowana budynkiem administracyjnym,
 7. 15/12 obr. 28 - zabudowana budynkiem Oranżerii,
 8. nr 15/3 obr. 28 - zabudowana budynkiem Zamku,

oraz stanowiące własność Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz Gminy Cieszyn:

 1. nr 6/6 obr. 28,
 2. nr 6/8 obr. 28,

przyjmując stawkę rocznego czynszu dzierżawnego 0,01 zł/m2 powierzchni (gruntu i budynku) + 23 % podatku VAT.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego