W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.498.2020

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie powołania Zespołu ds. Polityki Rowerowej w Cieszynie
zmienione przez 0050.605.2022
Status obowiązujące

Zarządzenie Nr 0050.498.2020
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie powołania Zespołu ds. Polityki Rowerowej w Cieszynie

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)

§1

 1. Powołuję Zespół ds. Polityki Rowerowej w Cieszynie, zwany dalej "Zespołem", w składzie:
  1. Krzysztof Kasztura - I Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna - Przewodniczący Zespołu,
  2. Arkadiusz Skowroński - Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta - członek Zespołu,
  3. Przemysław Kulawiec - Starszy specjalista wieloosobowego stanowiska do spraw inwestycji i zamówień publicznych w Miejskim Zarządzie Dróg w Cieszynie - członek Zespołu,
  4. Janusz Sikora - Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Cieszynie - członek Zespołu,
  5. Alicja Wlach - Turystyczny Klub Kolarski PTTK "Ondraszek" - członek Zespołu,
  6. Jarosław Rezmer - Turystyczny Klub Kolarski PTTK "Ondraszek" - członek Zespołu,
  7. Piotr Stokłosa - członek Zespołu,
  8. Jacek Tomczyk - członek Zespołu.

§2

 1. Zadaniem Zespołu jest realizacja wszelkich działań związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem infrastruktury rowerowej na terenie miasta Cieszyna, w tym między innymi w zakresie:
  1. inicjowania i opiniowania programów, koncepcji i projektów, w tym drogowych, mających wpływ na lokalny i tranzytowy ruch rowerowy,
  2. rekomendacji działań dotyczących tworzenia infrastruktury rowerowej oraz tras rowerowych, wraz ze wskazaniem priorytetów,
  3. rekomendacji działań mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa rowerzystów,
  4. promocji i edukacji dotyczącej poruszania się rowerem,
  5. współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w tym z sąsiednimi gminami, w zakresie spójności działań związanych z tworzeniem infrastruktury rowerowej i tras rowerowych.
 2. Zespół pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego Burmistrza Miasta Cieszyna.
 3. Przewodniczący Zespołu:
  1. przewodniczy Zespołowi, kieruje jego pracami oraz zwołuje posiedzenia z częstotliwością dostosowaną do potrzeb,
  2. koordynuje współpracę wszystkich członków Zespołu,
  3. nadzoruje realizację zadań przypisanych członkom zespołu,
  4. przekazuje Burmistrzowi Miasta bieżące informacje o pracach Zespołu i efektach jego działań.
 4. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam I Zastępcy Burmistrza Miasta Cieszyna.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyn
 
 
 
II Z-ca Burmistrza Miasta
 
Przemysław Major

Załączniki

Powiadom znajomego