Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

XXVI sesja Rady Miejskiej - 29.11.2012

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


proj. uch. w spr. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
załącznik do proj. uchw. w spr. zmiany budżetu Miasta na 2012 rok
proj. uchw. w spr. zmiany budżetu Miasta na 2012 rok
załączniki cz. I i III do WPF Miasta Cieszyna na lata 2012-2025
proj. uchw. w spr. zawarcia porozumienia z Powiatem Cieszyńskim dotyczącego realizacji inwestycji pod nazwą „Dostosowanie wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku przy Pl. Wolności 7 w Cieszynie do obowiązujących wymo
proj. uchw. w spr. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
proj. uchw. w spr. przyjęcia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie miasta Cieszyna
proj. uchw. w spr. uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn
proj. uchw. w spr. odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla obszaru Śródmieścia
Informacja z działalności spółek z udziałem majatku Miasta i związków międzygminnych, w których uczestniczy Miasto
proj. uchw. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Miasta Cieszyna na lata 2012 – 2015
proj. uchw. w spr. wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Cieszyna, na lata 2013 – 2017
proj. uchw. w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2012 – 2025
załącznik do proj. uchw. w spr. GPOZP Miasta Cieszyna na lata 2012-2015
proj. uchw. w spr. zmiany uchwały nr XXIV/241/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia na rok 2013 stawek podatku od środków transportowych
załącznik cz. II do WPF Miasta Cieszyna na lata 2012-2025
proj. uchw. w spr. zmiany uchwały nr XXIV/252/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Cieszyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
proj. uchw. w spr. prowadzenia z województwem Śląskim jako wspólnej instytucji kultury „Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem” i zmiany jej nazwy
proj. uchw. w spr. ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne
proj. uchw. w spr. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opł
sprawozdanie BM z wyjazdów służbowych
proj. uchw. w spr. zmiany uchwały nr XVI/150/07 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Cieszyna zwolnień niektórych nieruchomości z podatku od nieruchomości
proj. uchw. w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
proj. uchw. w spr.rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
proj. uchw. w spr. przyjęcia projektu statutu instytucji kultury „Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem”
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami Rady

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij