W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr XV/163/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2012–2025

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2012 – 2025
zmieniona przez XVI/172/12,XVII/186/12,XIX/205/12,XX/208/12,XXII/227/12,XXIII/239/12,XXVI/271/12,XXVII/280/12,XVIII/200/12,XXIV/250/12,XXI/216/12
status uchwały uchylona
Uwagi §3 Traci moc uchwała Nr IV/22/10 Rady Miejskiej Cieszyna dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2011-2025

Uchylona Uchwałą Nr XXVII/273/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2013–2025

Uchwała Nr XV/163/11
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 29 grudnia 2011 roku


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2012–2025.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r, Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art.229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 28 listopada 2011 roku – Rada Miejska Cieszyna postanawia:


§ 1


Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Cieszyna na lata 2012–2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2025 i objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem do uchwały.


§ 2


1. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w części III Załącznika do uchwały, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej.


2. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, w wyniku których realizacja zadań w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.


3. Upoważnić Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w części III Załącznika do uchwały.


§ 3


Traci moc uchwała Nr IV/22/10 Rady Miejskiej Cieszyna dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2011-2025.


§ 4


Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.


§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku

 

Załączniki

Powiadom znajomego