W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr IV/22/10

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2011-2025
zmieniona przez XIV/152/11,XV/160/11,XI/107/11,VI/49/11,IX/88/11,XIII/137/11,VII/69/11,X/95/11,XII/129/11,V/31/11,VIII/77/11
status uchwały uchylona

Uchylona Uchwałą Nr XV/163/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2012–2025.


Uchwała Nr IV/22/10
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 29 grudnia 2010 roku


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2011–2025.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 r, poz. 1591 z późn. zm.), art. 226, art. 227 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 z 2009 r, poz. 1240 z późn. zm.) i art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 z 2009 r, poz. 1241 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 8 grudnia 2010 roku – Rada Miejska Cieszyna postanawia:


§ 1


Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Cieszyna na lata 2011–2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2025 i objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem do uchwały.


§ 2


1. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w części III Załącznika do uchwały, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej.


2. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, w wyniku których realizacja zadań w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.


3. Upoważnić Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w części III Załącznika do uchwały.


§ 3


Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

 

Załączniki

Powiadom znajomego