W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr XXVII/273/12

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2013 – 2025
zmieniona przez XXVIII/301/13,XXIX/307/13,XXX/317/13,XXXI/329/13,XXXII/335/13,XXXIII/353/13,XXXIV/364/13,XXXV/379/13,XXXVI/386/13,XXXVII/394/13,XXXVIII/402/13
Uwagi § 3 Traci moc uchwała Nr XV/163/11 Rady Miejskiej Cieszyna dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2012-2025

Uchwała Nr XXVII/273/12
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 20 grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2013–2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r, Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art.229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 11 grudnia 2012 roku – Rada Miejska Cieszyna postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Cieszyna na lata 2013–2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2025 i objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem do uchwały.

§ 2

1. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w części III Załącznika do uchwały, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

2. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, w wyniku których realizacja zadań w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w części III Załącznika do uchwały.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XV/163/11 Rady Miejskiej Cieszyna dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2012-2025.

§ 4

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku

Załączniki

Powiadom znajomego