W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

ORG.271.36.2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Cieszyn
Status zamówienia unieważnione
Nr sprawy ORG.271.36.2023
Zamawiający Gmina Cieszyn - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie
Tryb zamówienia Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Rodzaj zamówienia Usługi
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Ofertę należy złożyć jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia
unieważnienie

Cieszyn, dnia 27.12.2023 r.

Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Cieszyn.’’


dotyczy: postępowania Nr ORG.271.36.2023 o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest ,,Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Cieszyn”


Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1, którego przedmiotem jest ,,Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Cieszyn” Zamawiający w dniu 27 grudnia 2023 r. odrzucił ofertę i unieważnił niniejsze postępowanie.


Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 4 grudnia 2023 r. opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu dotyczące postępowania, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy, którego przedmiotem jest ,,Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Cieszyn”. Ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja warunków zamówienia zamieszczone zostały na platformie e-Zamówienia oraz na stronie internetowej Zamawiającego (bip.um.cieszyn.pl). Termin składania ofert upłynął 11 grudnia 2023 r. o godz. 9:00:00. Do upływu tego terminu złożono jedną ofertę. W toku badania ofert Zamawiający w dniu 13 grudnia 2023 r. wezwał Wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, a następnie w dniu 19 grudnia 2023 r. do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia. W wyznaczonym terminie to jest do dnia 27 grudnia 2023 r. do godz. 8:30:00 Wykonawca nie dostarczył żadnych wyjaśnień. W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy, a następnie unieważnia postępowanie w oparciu o art. 255 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Uzasadnienie prawne:


− art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli została złożona przez Wykonawcę który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń,
− art. 255 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) tj.: wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

Załączniki

Powiadom znajomego