W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Obwieszczenia (tutaj proszę tworzyć nowe obwieszczenia)

XML
Znak sprawy : OŚR.6220.20.2017
Znak sprawy OŚR.6220.20.2017
Rodzaj dokumentu informacja
Data ważności ogłoszenia
Opis Zgodnie z art. 49 i art. 113 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...
Znak sprawy : OŚR.6220.20.2017
Znak sprawy OŚR.6220.20.2017
Rodzaj dokumentu informacja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna Zgodnie z art. 49 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ), w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w...
Znak sprawy : OŚR.6220.20.2017
Znak sprawy OŚR.6220.20.2017
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wszczęciu postępowania o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Znak sprawy : OŚR.6220.20.2017
Znak sprawy OŚR.6220.20.2017
Rodzaj dokumentu postanowienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia  pn. Zmiana sposobu użytkowania budynku warsztatowo-magazynowego na halę produkcyjną mastyk i uszczelniaczy na działce nr 1/31 obr. 78 w Cieszynie, na terenie zakładu PPG Polifarb Cieszyn S.A. w Cieszynie przy ul. Chemików 16.
Znak sprawy : OŚR.6220.20.2017
Znak sprawy OŚR.6220.20.2017
Rodzaj dokumentu postanowienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Zmiana sposobu użytkowania budynku warsztatowo-magazynowego na halę produkcyjna mastyk i uszczelniaczy, na działce nr 1/31 obr. 78 w Cieszynie, na terenie  zakładu PPG Polifarb Cieszyn S.A. w Cieszynie przy ul. Chemików...
Znak sprawy : OŚR.6220.4.2016
Znak sprawy OŚR.6220.4.2016
Rodzaj dokumentu postanowienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna informujące o wydaniu decyzji odmawiającej uchylenia ostatecznej decyzji własnej o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie 900 metrowej długości odcinka drogi powiatowej nr 2619S wraz z przebudową obiektu mostowego w jej ciągu oraz o przekazaniu skargi strony do...
Znak sprawy : OŚR.6220.19.2017
Znak sprawy OŚR.6220.19.2017
Rodzaj dokumentu postanowienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna informujące o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy istniejącej stacji paliw PKN ORLEN przy ul. Filasiewicza 2 w Cieszynie
Znak sprawy : OŚR.6220.18.2017
Znak sprawy OŚR.6220.18.2017
Rodzaj dokumentu postanowienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna informujące o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej przebudowy istniejącej stacji paliw PKN Orlen przy ul. Stawowej 58 w Cieszynie
Znak sprawy : OŚR.6220.21.2016
Znak sprawy OŚR.6220.21.2016
Rodzaj dokumentu postanowienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie informujące o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i gazu LPG na działce nr 86/1 obr. 45 przy ul. Górnej 21 w Cieszynie.
Znak sprawy : OŚR.6220.20.2017
Znak sprawy OŚR.6220.20.2017
Rodzaj dokumentu informacja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Zmiana sposobu użytkowania budynku warsztatowo-magazynowego na halę produkcyjna mastyk i uszczelniaczy dla przemysłu motoryzacyjnego, na terenie PPG Polifarb Cieszyn S.A. w Cieszynie.
Znak sprawy : OŚR.6220.4.2016
Znak sprawy OŚR.6220.4.2016
Rodzaj dokumentu informacja o dokonaniu uzgodnień
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna informujące strony o możliwości zapoznania się z aktami postępowania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłoszonych żądań, w sprawie uchylenia ostatecznej decyzji własnej z dnia 8 lipca 2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ciągu komunikacyjnego...
Znak sprawy : OŚR.6220.20.2017.3
Znak sprawy OŚR.6220.20.2017.3
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu...
Znak sprawy : OŚR.6220.21.2016
Znak sprawy OŚR.6220.21.2016
Rodzaj dokumentu informacja o dokonaniu uzgodnień
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna informujące strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy stacji paliw płynnych i gazu LPG przy ul. Górnej 21, o możliwości zapoznania się z całością zgromadzonego w sprawie materiału oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłoszonych żądań.
Znak sprawy : OŚR.6220.4.2016
Znak sprawy OŚR.6220.4.2016
Rodzaj dokumentu informacja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wydanym postanowieniu odmawiającym wstrzymania wykonania ostatecznej decyzji własnej z dnia 8 lipca 2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej 2619S, na odcinku o łącznej długości ok. 900 m, obejmującym fragment od...
Znak sprawy : SRM.II.6733.10.2017
Znak sprawy SRM.II.6733.10.2017
Rodzaj dokumentu postanowienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Ci eszyn, dnia 17 sierpnia 2017 r. SRM-II.6733.10.2017     Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 tekst jednolit) zawiadamiam, że w dniu 17 sierpnia 2017 r.....
Znak sprawy : OŚR.6220.4.2016
Znak sprawy OŚR.6220.4.2016
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza miasta Cieszyna z dnia 21 sierpnia 2017 r. o wznowieniu postępowania zakończonego ostateczną decyzją znak OŚR.6220.4.2016.2 z dnia 8 lipca 2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej 2619S, na odcinku o łącznej długości ok. 900 m,...
Znak sprawy : SRM-II 6733.10.2017
Znak sprawy SRM-II 6733.10.2017
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 1 sierpnia 2017 r. SRM-II.6733.10.2017   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) obwieszczam, że dokonałem uzgodnienia...
Znak sprawy : OŚR.6220.21.2016
Znak sprawy OŚR.6220.21.2016
Rodzaj dokumentu informacja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w związku z przedłożeniem raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw przy ul. Górnej 21 w Cieszynie.
Znak sprawy : SRM-II.6733.10.2017
Znak sprawy SRM-II.6733.10.2017
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 4 lipca 2017 r. SRM-II.6733.10.2017       Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778) zawiadamiam że, na wniosek ...
Znak sprawy : OŚR.6220.19.2016
Znak sprawy OŚR.6220.19.2016
Rodzaj dokumentu informacja o dokonaniu uzgodnień
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko Burmistrz Miasta Cieszyna, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...