W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Obwieszczenie SRM-II.6733.11.2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy SRM-II.6733.11.2021
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu Informacja o dokonaniu uzgodnień
Data ważności ogłoszenia

Treść

Cieszyn, dnia 20 lipca 2021 r.

SRM-II.6733.11.2021

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) obwieszczam, że dokonałem uzgodnienia z organami współdziałającymi przy wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na działkach 18/3, 75/2 obr. 30 i działce nr 45 obr. 21 w Cieszynie w rejonie ulic Filasiewicza i Zakątek.

Planowana inwestycja będzie polegała na budowie:

  1. sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. L=40 mb, z rur PVC o minimalnej średnicy 200 mm,
  2. sieci wodociągowej o długości ok. L=30 mb, z rur PE 100RC o minimalnej średnicy 50-63 mm.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) tutejszy organ w dniu 6 lipca 2021 r. wystąpił o uzgodnienie decyzji z organami uzgadniającymi tj. Miejskim Zarządem Dróg w Cieszynie - w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego. W terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia organ zaopiniował pozytywnie projekt decyzji.

Właściciele, użytkownicy wieczyści, a także inni uprawnieni legitymujący się ograniczonymi prawami rzeczowymi lub prawami obligacyjnymi do ww. działki, w przypadku gdy określone wyżej zamierzenie inwestycyjne wpływa na sferę ich uprawnień związanych z korzystaniem z nieruchomości, mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami w tej sprawie w terminie do dnia 3 sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie Rynek 1, 43-400 Cieszyn, w godzinach: od 730 do 1630 w poniedziałek, od 730 do 1530 od wtorku do czwartku, od 730 do 1430 w piątek.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii Burmistrz Miasta Cieszyna wprowadził do odwołania ograniczenie wykonywania zadań Urzędu Miejskiego w Cieszynie. W celu załatwienia spraw przez interesantów w budynku administracyjnym przy ul. Rynek 1 przyjmowanie stron odbywa się na stanowiskach usytuowanych w holu Kancelarii Ogólnej. Interesanci wchodzący do Urzędu Miejskiego w Cieszynie muszą mieć założone maseczki ochronne oraz rękawiczki ochronne lub stosować środki do dezynfekcji rąk. Interesanci są przyjmowani pojedynczo na jedno stanowisko obsługi.

Postępowanie toczy się na wniosek Pana Bogusława Holisz, ul. Stary Targ 3/6, 43-400 Cieszyn reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Lidię Poniatowską, ul. Partyzantów 15, 43-450 Ustroń.

 
Z up. Burmistrza Miasta
 
mgr Arkadiusz Skowroński
 
 
 
Naczelnik Wydziału
 
Strategii i Rozwoju Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane