W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Obwieszczenie SRM-II.6733.12.2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy SRM-II.6733.12.2021
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu wszczęcie postępowania
Data ważności ogłoszenia

Cieszyn, dnia 16 lipca 2021 r.

SRM-II.6733.12.2021

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) obwieszczam, że na wniosek ARTENEO Sp. z o.o, ul. Schodowa 2, 43-400 Cieszyn, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Łukasza Bielenda, ul. Puszkarska 9, 30-644 Kraków, z dnia 24 maja 2021 r. (data wpływu do tutejszego urzędu - 24 czerwca 2021r.), wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowych zasilających nN oraz SN na dz. nr 98/4, 100/1, 188 obr. 43 oraz 127/2 obr. 44 w Cieszynie przy ul. Schodowej/Pokoju w Cieszynie.

Planowana inwestycja będzie polegała na budowie sieci kablowych zasilających nN oraz SN (długość sieci nN wynosi 5,3 m, a długość sieci nN i SN ułożonych wspólnie - 63 m) dla zasilania budynku wielolokalowego przy ul. Schodowej, w związku z przebudową stacji transformatorowej do nowej lokalizacji.

Jednocześnie informuję, że w dniu 16 lipca 2021 r. tutejszy organ wystąpił o uzgodnienie decyzji z organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Miejskim Zarządem Dróg w Cieszynie.

Właściciele, użytkownicy wieczyści, a także inni uprawnieni legitymujący się ograniczonymi prawami rzeczowymi lub prawami obligacyjnymi do w/w działki, w przypadku gdy określone wyżej zamierzenie inwestycyjne wpływa na sferę ich uprawnień związanych z korzystaniem z nieruchomości, mogą wnieść swoje uwagi, zastrzeżenia i wnioski w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia tj. do dnia 30 lipca 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii Burmistrz Miasta Cieszyna wprowadził do odwołania ograniczenie wykonywania zadań Urzędu Miejskiego w Cieszynie. W celu załatwienia spraw przez interesantów w budynku administracyjnym przy ul. Rynek 1 przyjmowanie stron odbywa się na stanowiskach usytuowanych w holu Kancelarii Ogólnej. Interesanci wchodzący do Urzędu Miejskiego w Cieszynie muszą mieć założone maseczki ochronne oraz rękawiczki ochronne lub stosować środki do dezynfekcji rąk. Interesanci są przyjmowani pojedynczo na jedno stanowisko obsługi.

 
Z up. Burmistrza Miasta
 
mgr Arkadiusz Skowroński
 
 
 
Naczelnik Wydziału
 
Strategii i Rozwoju Miasta

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego