W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wyszukiwarka konsultacji

Numer :
W sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały Nr XII/128/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat
Zarządzenie nr 0050.627.2023
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 14.11.2023
Data zakończenia konsultacji 28.11.2023
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 29.11.2023
Numer :
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Cieszyna
Zarządzenie nr 0050.610.2023
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 08.11.2023
Data zakończenia konsultacji 22.11.2023
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 23.11.2023
Numer :
W sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
Zarządzenie nr 0050.608.2023
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 06.11.2023
Data zakończenia konsultacji 21.11.2023
Status konsultacji zakończone
Numer :
W sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia zasad przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych
Zarządzenie nr 0050.596.2023
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 31.10.2023
Data zakończenia konsultacji 14.11.2023
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 20.11.2023
Numer :
W sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
Zarządzenie nr 0050.569.2023
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 12.10.2023
Data zakończenia konsultacji 25.10.2023
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 26.10.2023
Numer :
W sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze stadionu miejskiego
Zarządzenie nr 0050.571.2023
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 10.10.2023
Data zakończenia konsultacji 24.10.2023
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 25.10.2023
Numer :
W sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2024
Zarządzenie nr 0050.527.2023
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 26.09.2023
Data zakończenia konsultacji 10.10.2023
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 11.10.2023
Numer :
W sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/496/14 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów w parkach znajdujących się na terenie miasta Cieszyna
Zarządzenie nr 0050.525.2023
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 20.09.2023
Data zakończenia konsultacji 04.10.2023
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 05.10.2023
Numer :
W sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały Nr XII/129/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych
Zarządzenie nr 0050.492.2023
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 29.08.2023
Data zakończenia konsultacji 12.09.2023
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 19.09.2023
Numer :
W sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cieszyn
Zarządzenie nr 0050.466.2023
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 10.08.2023
Data zakończenia konsultacji 24.08.2023
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 25.08.2023