W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wyszukiwarka konsultacji

Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/370/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 października 2017 roku w sprawie ustanowienia i określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień dla trenerów i działaczy sportowych
Zarządzenie nr 0050.581.2020
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 01.12.2020
Data zakończenia konsultacji 14.12.2020
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 16.12.2020
Numer:
W sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Cieszyn
Zarządzenie nr 0050.578.2020
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 01.12.2020
Data zakończenia konsultacji 14.12.2020
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 16.12.2020
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przypadających Gminie Cieszyn i jej jednostkom organizacyjnym, mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
Zarządzenie nr 0050.529.2020
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 16.11.2020
Data zakończenia konsultacji 30.11.2020
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 02.12.2020
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Zarządzenie nr 0050.517.2020
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 09.11.2020
Data zakończenia konsultacji 23.11.2020
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 24.11.2020
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie
Zarządzenie nr 0050.513.2020
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 04.11.2020
Data zakończenia konsultacji 19.11.2020
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 20.11.2020
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieokreślony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat
Zarządzenie nr 0050.522.2020
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 04.11.2020
Data zakończenia konsultacji 18.11.2020
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 19.11.2020
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia na rok 2021 wysokości stawek podatku od nieruchomości
Zarządzenie nr 0050.444.2020
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 09.10.2020
Data zakończenia konsultacji 23.10.2020
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 27.10.2020
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zarządzenie nr 0050.427.2020
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 24.09.2020
Data zakończenia konsultacji 08.10.2020
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 16.10.2020
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn
Zarządzenie nr 0050.425.2020
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 24.09.2020
Data zakończenia konsultacji 08.10.2020
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 16.10.2020
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2021
Zarządzenie nr 0050.406.2020
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 04.09.2020
Data zakończenia konsultacji 21.09.2020
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 29.09.2020