W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wyszukiwarka konsultacji

Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Cieszyna uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach
Zarządzenie nr 0050.71.2022
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 04.02.2022
Data zakończenia konsultacji 18.02.2022
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 21.02.2022
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
Zarządzenie nr 0050.52.2022
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 01.02.2022
Data zakończenia konsultacji 14.02.2022
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 15.02.2022
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/436/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Dworca Cieszyn
Zarządzenie nr 0050.22.2022
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 12.01.2022
Data zakończenia konsultacji 26.01.2022
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 27.01.2022
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr XLV/472/18 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Cieszyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Zarządzenie nr 0050.25.2022
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 12.01.2022
Data zakończenia konsultacji 26.01.2022
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 27.01.2022
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/320/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania
Zarządzenie nr 0050.16.2022
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 11.01.2022
Data zakończenia konsultacji 24.01.2022
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 25.01.2022
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/228/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie
Zarządzenie nr 0050.714.2021
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 30.12.2021
Data zakończenia konsultacji 13.01.2022
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 14.01.2022
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości i określenia wysokości stawek procentowych tych bonifikat
Zarządzenie nr 0050.556.2021
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 08.11.2021
Data zakończenia konsultacji 24.11.2021
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 25.11.2021
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cieszyn
Zarządzenie nr 0050.553.2021
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 05.11.2021
Data zakończenia konsultacji 19.11.2021
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 22.11.2021
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/ 370/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 października 2017 roku w sprawie ustanowienia i określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień dla trenerów i działaczy sportowych
Zarządzenie nr 0050.544.2021
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 29.10.2021
Data zakończenia konsultacji 12.11.2021
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 16.11.2021
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Zarządzenie nr 0050.534.2021
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 27.10.2021
Data zakończenia konsultacji 10.11.2021
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 12.11.2021