W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Materiały pod obrady-kadencja 2010-2014

XML

LIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej - 21 listopada 2014 roku

projekt uchwały w spr. uchwalenia miejscowego planu zagosp. przestrz. dla obszaru C miasta Cieszyna uzasadnienie do proj. uchw. w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru C miasta Cieszyna projekt uchwały w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego część...

LII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 października 2014 r.

5. SPRAWOZDANIE Z WYPOCZYNKU LETNIEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W CIESZYNIE 2014 r. 6.1. Projekt uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie kierunków działania Burmistrza Miasta Cieszyna w zakresie włączenia Cieszyna do listy Europejskich Miast Reformacji 6.1. Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie kierunków działania...

XLVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 25 września 2014 r.

5. Informacja o realizacji zadań oświatowych 6.1. uchw. laur 'Srebrnej Cieszynianki 2014' 6.2.uchw. w spr. uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 6.3. uchw. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 6.4. uchw. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Bobrka,...

XLVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28 sierpnia 2014 roku

5.Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2014/2015, w tym zabezpieczenie miejsc przedszkolnych 6.1. proj. uchw. w spr. przyjęcia Programu Wspierania Rozwoju Sportu na lata 2014-2020 6.1 uzasadnienie 6.2.proj. uchw. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Cieszyna na lata 2014-2017 6.2....

sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26.06.2014 r.

5.1. 5.2 5.3. 5.3.uzasadnienie 5.3. załącznik 5.4. 5.4. uzasadnienie 5.4. załącznik 5.5 5.5. załącznik 5.5. uzasadnienie 5.6. 5.6. uzasadnienie 5.7. 5.7. uzasadnienie 5.8. 5.8.uzasadnienie 5.9. 5.9. uzasadnienie 5.10 uchw_pomoc_policji 5.10. uzasadnienie 5.11. uchw budzet partycyp. 5.11. uzasadnienie 5.12.uchw zmiana budzetu 5.12.zal zmiana...

XLIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 maja 2014 roku

8.1.proj.uchw. w spr. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego teren położony w rejonie skrzyżowania ulic Hajduka i Bobreckiej, 8.1.załącznik do uzasadnienia 8.1 uzasadnienie 8.2. uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, polegających na zabiegach pielęgnacyjnych drzewa – pomnika przyrody,...

XLII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 24 kwietnia 2014 r.

5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi zał. 1 polityka społeczna zał. 2 OŚR zał. 3 MOSiR zał. 4 MOSiR zał 5 turystyka zał. 6 kultura zał. 7 wypoczynek zał. 8 nauka 6.1. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 6.2.Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Cieszyna...

sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 marca 2014 roku

5. Informacja na temat stanu realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej”. 6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie w roku 2013. 7. Sprawozdanie z realizacji Programu Pomocy Społecznej Miasta Cieszyna na lata 2007 – 2013. 8. Raport z realizacji Gminnego Programu...

sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 luty 2014 roku

Informacja w sprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Cieszynie za 2013 rok 5.1 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 6.Sprawozdanie za 2013 rok z realizacji Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa – „Bezpieczny Cieszyn” na lata 2010 – 2015 7.Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Miasta Cieszyna na lata 2012 –...

Sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 stycznia 2014 roku.

1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2013 roku. 2. proj. uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Cieszyna do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności...

sesja Rady Miejskiej - 19 grudnia 2013 roku

uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej, projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2013 rok, załącznik do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2013 rok, projekt uchwały w sprawie skargi Pana Jana Kuliga, projekt uchwały w...

XXXVII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28 listopada 2013 roku

projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na rok 2013, uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2013 – 2025. projekt budżetu Miasta Cieszyna na rok 2014 - część I - tabelaryczna załącznik - delegacje służbowe Burmistrza Miasta projekt budżetu Miasta Cieszyna na rok...

sesja Rady Miejskiej - 24 października 2013 roku

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/252/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy Cieszyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli...

sesja Rady Miejskiej - 26 września 2013 roku

proj. uchw. w spr. uchwalenia regulaminów korzystania z sal gimnastycznych, boisk i pływalni, przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Cieszyn, proj. uchw. w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2013-2025, załącznik do Sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami. załącznik WPF...

XXXIV sesja Rady Miejskiej - 29 sierpnia 2013r.

załącznik - objaśnienia WPF projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych ulic: Działkowej, Wierzbowej i Partyzantów załącznik do proj. uchwały - przebieg ul. Partyzantów Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej Cieszyna podjętych w I półroczu 2013 roku projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie...

XXXIII sesja Rady Miejskiej - 27 czerwca 2013 roku

uzasadn. do proj. uchw. w spr. zm uchw Nr XXVI/262/12 w spr określ szczegół sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunal od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez wła proj. uchw. w spr. przystąpienia do Programu „ Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w...

XXXII sesja Rady Miejskiej - 23 maja 2013 roku

7.4 uzasadnienie 8. załącznik 5. Informacja o wynikach z przeprowadzonej debaty na temat sportu w Cieszynie. 7.1. proj. uchw. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki nr 48/2 obr. 44 położonej w rejonie ul. Miarki w Cieszynie, 7.5 objaśnienia 7.3 uzasadnienie 7.2 uzasadnienie...

XXXI sesja Rady Miejskiej - 25 kwietnia 2013 roku

6.zal.3 8.2. uzasadnienie 8.7 zalaczniki 8.8 objasnienia 8.1. określenie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cieszyn, 8.8. uzasadnienie 6.zal.1 8.7 uzasadnienie 8.8 zalacznik 1 WPF 8.2. zmiana uchwały nr XXVIII/296/13 z dnia 31 stycznia 2013t. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać...

XXX sesja Rady Miejskiej - 21 marca 2013 roku

6.3 Sprawozdanie z realizacji w 2012 roku Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa – „Bezpieczny Cieszyn” na lata 2010 – 2015. 6. 1. Sprawozdanie z realizacji w 2012 roku Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa – „Bezpieczny Cieszyn” na lata 2010 – 2015. projekt uchwały w sprawie skargi Pani Joanny Stelmaszczyk zatwierdzenia taryfy za zbiorowe...

XXIX sesja Rady Miejskiej - 28 lutego 2013 roku

uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2013 uchylenie uchwały Nr LIX/419/94 Rady Miejskiej z dnia 24 lutego 1994 roku w sprawie ustalenia zasady wnoszenia mienia komunalnego do Spółki z o.o. MPEC w Cieszynie, Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami załaczniki do projektu uchwały w...

XXVIII sesja Rady Miejskiej - 31 stycznia 2013 roku

projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej załącznik do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Cieszyn na lata 2013 –...

XXVII sesja Rady Miejskiej - 20 grudnia 2012 roku

proj. uchw. w spr. zm. uchw. Nr XLIV/455/10 z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zaciągnięcia w WFOŚ i GW w Katowicach długoterminowej pożyczki na warunkach preferencyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „ Uporządkowanie gospodarki ściek zał. do proj. uchw. w spr. uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2013 załącznik 2 - miejscowy plan...

XXVI sesja Rady Miejskiej - 29.11.2012

proj. uch. w spr. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości załącznik do proj. uchw. w spr. zmiany budżetu Miasta na 2012 rok proj. uchw. w spr. zmiany budżetu Miasta na 2012 rok załączniki cz. I i III do WPF Miasta Cieszyna na lata 2012-2025 proj. uchw. w spr. zawarcia...

XXIV sesja Rady Miejskiej - 25 pażdziernika 2012r.

statut COK "Dom Narodowy" - załącznik nadanie statutu Zamkowi Cieszyn. Ośrodkowi Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem nadanie statutu Zespołowi Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej nadanie statutu Cieszyńskiemu Ośrodkowi Kultury „Dom Narodowy” określenie na rok 2013 stawek podatku od środków transportowych...