W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Przekształcenie gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe oraz opłaty z tym związane

Przekształcenie

Burmistrz Miasta Cieszyna uprzejmie informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów. Przekształcenie objęło wyłącznie nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne. W przypadku współużytkowania wieczystego gruntu wielkość udziałów w nieruchomości wspólnej nie ulega zmianie.

W odniesieniu do gruntów stanowiących własność Gminy Cieszyn, Burmistrz Miasta Cieszyna będzie wydawać zaświadczenia potwierdzające fakt przekształcenia z urzędu (w terminie do 1 stycznia 2020 r.) lub na wniosek właściciela (w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku). Wraz z wnioskiem należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 50 zł. W przypadku gruntów Skarbu Państwa właściwym organem jest Starosta Cieszyński.

W zaświadczeniu o przekształceniu będzie zawarta informacja o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, wysokości i okresie wnoszenia tej opłaty. Wysokość opłaty nie będzie wyższa od wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. W przypadku aktualizowanych opłat rocznych wysokość opłaty nie będzie wyższa od wysokości opłaty rocznej, która obowiązywałaby w trzecim roku od aktualizacji.

Za grunty, które uległy przekształceniu nie należy wpłacać opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego lecz opłatę z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w terminie do 29 lutego 2020 r. W razie wątpliwości czy użytkowanie wieczyste uległo przekształceniu w prawo własności, można skontaktować się z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie – tel. 33 4794-234 lub 230, pokój nr 6 na parterze budynku Ratusza, Rynek 1 w Cieszynie.

Opłaty

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości należy wpłacać każdego roku w terminie do 31 marca, z góry za dany rok. Wpłaty można dokonać w następujący sposób:

  • na konto nr 25 1050 1083 1000 0001 0075 7897 Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
  • gotówką w kasie Urzędu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Dochodów, Windykacji i Egzekucji Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Cieszynie – tel. 33 479 42 94 lub 33 479 42 84.


Załączniki

Powiadom znajomego