W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 14 lutego 2022 roku do dnia 18 marca 2022 roku

OR-I.0057.3.2022

Sprawozdanie
Burmistrza Miasta Cieszyna
z działalności w okresie
od dnia 14 lutego 2022 roku
do dnia 18 marca 2022 roku

I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym:

 1. Wyrażono zgodę na rozwiązanie umowy dzierżawy nr GN.III.72243-5/06 z dnia 31 marca 2006 r. zawartej z osobą fizyczną, za porozumieniem stron z dniem 28 lutego 2022 r. (Zarządzenie Nr 0050.79.2022 z dnia 14 lutego 2022 roku).
 2. Wypłacono odszkodowanie osobie fizycznej z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Gminy Cieszyn działki nr 4/7 obr. 49 o pow. 0,2325 ha, wydzieloną pod drogę publiczną gminną z działki nr 4 obr. 49 (Zarządzenie Nr 0050.80.2022 z dnia 14 lutego 2022 roku).
 3. Przyjęto "Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Cieszyn na lata 2022 - 2024" (Zarządzenie Nr 0050.83.2022 z dnia 14 lutego 2022 roku).
 4. Ogłoszono ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Cieszynie, w rejonie ul. Kościuszki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 20/3 obr. 18 o pow. 0,0092 ha, zapisana w księdze wieczystej nr BB1C/00035339/7 Sądu Rejonowego w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.84.2022 z dnia 14 lutego 2022 roku).
 5. Ogłoszono ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Cieszynie przy ulicy Kościuszki, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 2/2 obr. 18 o pow. 0,3703 ha, zapisana w księdze wieczystej nr BB1C/00009230/2 Sądu Rejonowego w Cieszynie oraz działka nr 20/4 obr. 18 o pow. 0,0170 ha, zapisana w księdze wieczystej nr BB1C/00035339/7 Sądu Rejonowego w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.85.2022 z dnia 14 lutego 2022 roku).
 6. Sprzedano w drodze bezprzetargowej:
  1. dotychczasowym najemcom lokal mieszkalny nr 1, położony na parterze budynku, składający się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki o łącznej pow. 55,21 m2 i piwnicy o pow. 13,15 nr wraz z udziałem do działki nr 2/121 obr. 57 o pow. 1393 nr w 6836/103125 części, ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku, po przyznaniu bonifikaty w wysokości 50% (Zarządzenie Nr 0050.87.2022 z dnia 16 lutego 2022 roku),
  2. dotychczasowym najemcom lokal mieszkalny nr 17 położony na IV piętrze budynku, składający się z dwóch przedpokoi, trzech pokoi, kuchni i łazienki, o łącznej pow. 59,91 m2 wraz z udziałem do działki nr 10/1 obr. 44 o pow. 255 m2 w 2/20 części, ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku, po przyznaniu bonifikaty w wysokości 70% (Zarządzenie Nr 0050.121.2022 z dnia 7 marca 2022 roku),
  3. dotychczasowemu najemcy lokal mieszkalny nr 29 położony na IV piętrze budynku, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, o łącznej pow. 33,70 m2 wraz z udziałem do działki nr 17/20 obr. 31 o pow. 2983 m2 w 3370/246660, ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku, po przyznaniu bonifikaty w wysokości 50% (Zarządzenie Nr 0050.122.2022 z dnia 7 marca 2022 roku).
 7. Postanowiono obciążyć osobę fizyczną opłatą z tytułu bezumownego korzystania w okresie od dnia 1 października 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. z części działki nr 3/9 obr. 10 o pow. 398 m2 (Zarządzenie Nr 0050.119.2022 z dnia 7 marca 2022 roku).
 8. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Cieszynie przy ul. Mała Łąka z osobą fizyczną na czas nieoznaczony (Zarządzenie Nr 0050.123.2022 z dnia 7 marca 2022 roku).
 9. Ustanowiono na rzecz Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu przy ul. Myśliwskiej 10 służebność przesyłu, biegnącą po nieruchomościach będących własnością Gminy Cieszyn, położonych w Cieszynie:
  1. przy ul. Majowej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 112/1 obr. 66 objęta KW nr BB1C/00067277/7 Sądu Rejonowego w Cieszynie i nr 111/4 obr. 66 objęta KW nr BB1C/00061715/8 Sądu Rejonowego w Cieszynie (pas służebny o szerokości 1 m, długości 46,28 m, pow. 46,28 m2) (Zarządzenie Nr 0050.127.2022 z dnia 10 marca 2022 roku),
  2. przy ul. Schodowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 27 obr. 44 objęta KW nr BB1C/00054982/8 Sądu Rejonowego w Cieszynie (pas służebny o szerokości 1 m, długości 20,50 m, pow. 20,50 m2) (Zarządzenie Nr 0050.128.2022 z dnia 10 marca 2022 roku).
 10. Wyrażono zgodę na przyjęcie służebności drogi, polegającej na obciążeniu prawa własności gruntu, oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 45 obr. 43, stanowiącego własność osoby fizycznej, prawem upoważniającym do korzystania z wybudowanego chodnika, dostępie (dojazd i przechód), w celu prowadzenia czynności remontowych i konserwacyjnych oraz na możliwości przeprowadzenia modernizacji, w tym prowadzenia prac ziemnych i innych prac związanych z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych (Zarządzenie Nr 0050.129.2022 z dnia 10 marca 2022 roku).
 11. Sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, obejmujący lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy ul. Świeżego 10 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 13442/84147 części (Zarządzenie Nr 0050.133.2022 z dnia 16 marca 2022 roku).
 12. Nabyto do gminnego zasobu nieruchomości:
  1. od osoby fizycznej udział 1/192 części do działek o nr 14/9, 14/10, 14/11 i 14/12 obr. 32 o łącznej pow. 1,5205 ha oraz udział 1/192 części do działki nr 14/14 obr. 32 o pow. 0,0203 ha, położonych w Cieszynie przy ul. Katowickiej (Zarządzenie Nr 0050.135.2022 z dnia 16 marca 2022 roku),
  2. od osoby fizycznej udział 1/192 części do działek o nr 14/9, 14/10, 14/11 i 14/12 obr. 32 o łącznej pow. 1,5205 ha oraz udział 1/192 części do działki nr 14/14 obr. 32 o pow. 0,0203 ha, położonych w Cieszynie przy ul. Katowickiej (Zarządzenie Nr 0050.136.2022 z dnia 16 marca 2022 roku).
 13. Sporządzono zestawienia danych za I i II półrocze 2021 roku dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Cieszyn (Zarządzenie Nr 0050.137.2022 z dnia 16 marca 2022 roku).

II. W zakresie zamówień publicznych:

 1. Powołano komisję przetargową dla przygotowania i przeprowadzenia postępowań udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych tj.: Budowa muru oporowego przy ul. Górnej 9-17 w Cieszynie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych" (Zarządzenie Nr 0050.90.2022 z dnia 23 lutego 2022 roku).

III. W zakresie spraw finansowych:

 1. Zmieniono plan wydatków budżetowych. Zmniejszono rezerwę ogólną utworzoną na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki statutowe w ramach działu 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziału 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" (Zarządzenie Nr 0050.81.2022 z dnia 14 lutego 2022 roku).
 2. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.34.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2022. Zobowiązano Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, Dyrektorów Przedszkoli Nr 1, 2, 4, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, do wprowadzenia zmian w planach finansowych. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.60.2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2022 roku w ten sposób, że nadano nowe brzmienie harmonogramowi wydatków budżetu Miasta w 2022 roku (Zarządzenie Nr 0050.82.2022 z dnia 14 lutego 2022 roku).
 3. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.34.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2022. Zobowiązano Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora Żłobków Miejskich, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, do wprowadzenia zmian w planach finansowych. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.60.2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2022 roku w ten sposób, że nadano nowe brzmienie harmonogramowi dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2022 roku (Zarządzenie Nr 0050.94.2022 z dnia 28 lutego 2022 roku).
 4. Zmieniono plan dochodów i wydatków budżetowych. Zmniejszono rezerwę ogólną utworzoną na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie o kwotę 13.070,00 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe w ramach działu 750 "Administracja publiczna" rozdziału 75095 "Pozostała działalność". Dochody po zmianach wynoszą 193.477.065,20 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 239.540.530,40 zł. Deficyt 46.063.465,20 zł. (Zarządzenie Nr 0050.95.2022 z dnia 28 lutego 2022 roku).
 5. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.34.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2022. Zobowiązano Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, Dyrektorów Przedszkoli Nr 7, 8, 9, 16, do wprowadzenia zmian w planach finansowych. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.32.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Cieszyn odrębnymi ustawami na rok 2022. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.60.2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2022 roku w ten sposób, że nadano nowe brzmienie harmonogramowi dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2022 roku (Zarządzenie Nr 0050.96.2022 z dnia 28 lutego 2022 roku).
 6. Zmieniono plan dochodów i wydatków budżetowych. Dochody po zmianach wynoszą 193.670.821,20 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 239.734.286,40 zł. Deficyt 46.063.465,20 zł (Zarządzenie Nr 0050.125.2022 z dnia 9 marca 2022 roku).
 7. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.34.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2022. Zobowiązano Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, do wprowadzenia zmian w planach finansowych. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.32.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Cieszyn odrębnymi ustawami na rok 2022. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.60.2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2022 roku w ten sposób, że nadano nowe brzmienie harmonogramowi dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2022 roku (Zarządzenie Nr 0050.126.2022 z dnia 9 marca 2022 roku).

IV. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego:

 1. Powołano Komisję Konkursową do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn w 2022 roku z zakresu kultury i sztuki - organizacja festiwalu filmowego i teatralnego o charakterze transgranicznym (Zarządzenie Nr 0050.89.2022 z dnia 23 lutego 2022 roku).
 2. Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2022 z zakresu kultury i sztuki - organizacja festiwalu filmowego i teatralnego o charakterze transgranicznym i przyznano dotacje oferentom na ogólną kwotę 150.000,- (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) (Zarządzenie Nr 0050.97.2022 z dnia 28 lutego 2022 roku).
 3. Zarządzono przeprowadzenie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie:
  1. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Cieszyn. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 4 marca 2022 roku., a termin zakończenia na dzień 18 marca 2022r. (Zarządzenie Nr 0050.104.2022 z dnia 2 marca 2022 roku),
  2. ustalenia opłat za korzystanie z infrastruktury cmentarnej obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Cieszynie. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 14 marca 2022 r., a termin zakończenia na dzień 30 marca 2022 r. (Zarządzenie Nr 0050.114.2022 z dnia 3 marca 2022 roku),
  3. ustalenia opłat za udostępnienie grobów murowanych oraz nisz w kolumbarium obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Cieszynie. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 14 marca 2022 r., a termin zakończenia na dzień 30 marca 2022 r. (Zarządzenie Nr 0050.116.2022 z dnia 3 marca 2022 roku),
  4. ustalenia opłat za pochowanie zwłok w grobach ziemnych obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Cieszynie. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 14 marca 2022 r., a termin zakończenia na dzień 30 marca 2022 r. (Zarządzenie Nr 0050.117.2022 z dnia 3 marca 2022 roku),
  5. zmiany uchwały nr XLI/409/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Cieszyn oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 14 marca 2022 r., a termin zakończenia na dzień 29 marca 2022 (Zarządzenie Nr 0050.131.2022 z dnia 14 marca 2022 roku).
 4. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2022 z zakresu kultury fizycznej - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (Zarządzenie Nr 0050.120.2022 z dnia 7 marca 2022 roku).
 5. Uznano celowość realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - eliminacje powiatowe" (Zarządzenie Nr 0050.138.2022 z dnia 16 marca 2022 roku).

V. W zakresie inicjatywy uchwałodawczej:

 1. Określono sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej Cieszyna podjętych na XXXVII sesji Rady Miejskiej Cieszyna w dniu 24 lutego 2022 (Zarządzenie Nr 0050.93.2022 z dnia 25 lutego 2022 roku).
 2. Skierowano pod obrady Rady Miejskiej na sesję w miesiącu lutym 2022 roku projekty uchwał i materiały w sprawie: uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu w związku z modernizacją drogi powiatowej.
 3. Skierowano pod obrady Rady Miejskiej na sesję w miesiącu marcu 2022 roku projekty uchwał i materiały w sprawie:
  1. uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2022,
  2. uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/409/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Cieszyna oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
  3. uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Cieszyn.

VI. W pozostałych sprawach:

 1. Określono maksymalne miesięczne wynagrodzenie dla dyrektora/ kierownika/ komendanta i zastępcy dyrektora/ kierownika/ komendanta następujących jednostek organizacyjnych Gminy Cieszyn: Dom Spokojnej Starości w Cieszynie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie, Żłobki Miejskie w Cieszynie, Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie, Straż Miejska w Cieszynie, Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.86.2022 z dnia 14 lutego 2022 roku).
 2. Wyznaczono do zastępowania dyrektora Przedszkola nr 18 w Cieszynie w czasie jego nieobecności nauczyciela tego Przedszkola Panią Marię Kabiesz (Zarządzenie Nr 0050.88.2022 z dnia 21 lutego 2022 roku).
 3. Przekazano do Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie, ul. Liburnia 4, 43-400 Cieszyn, dowodem PT nr 4/GN/2022 nakłady finansowe poniesione na zadanie inwestycyjne "Zagospodarowanie obszaru ulicy Sarkandra" w wysokości 30 135,00 zł (Zarządzenie Nr 0050.91.2022 z dnia 23 lutego 2022 roku).
 4. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.38.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw realizacji projektu pod nazwą "Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki" (Zarządzenie Nr 0050.92.2022 z dnia 23 lutego 2022 roku).
 5. Z dniem 28 lutego 2022 roku odwołano powierzenie pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie, ul. Liburnia 4, 43-400 Cieszyn Pani Katarzynie Skotnickiej - Kierownikowi Działu Organizacyjnego Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.98.2022 z dnia 28 lutego 2022 roku).
 6. Od dnia 1 marca 2022 roku zatrudniono Panią Katarzynę Skotnicką na stanowisku Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie, ul. Liburnia 4, 43-400 Cieszyn na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy (Zarządzenie Nr 0050.99.2022 z dnia 1 marca 2022 roku).
 7. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.797.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.100.2022 z dnia 1 marca 2022 roku).
 8. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie interesantów oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Cieszynie wprowadzono ograniczenia wykonywania zadań Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.101.2022 z dnia 1 marca 2022 roku).
 9. Ustalono średni miesięczny koszt utrzymania osoby przebywającej w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - Domu Matki i Dziecka "Słonecznik", prowadzonym na zlecenie gminy Cieszyn, w 2022 roku na kwotę 915,12 zł (Zarządzenie Nr 0050.102.2022 z dnia 2 marca 2022 roku).
 10. Zarządzono przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna, w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu uchwały w sprawie:
  1. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cieszyn w 2022 roku. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 7 marca 2022 roku., a termin zakończenia na dzień 21 marca 2022r. (Zarządzenie Nr 0050.103.2022 z dnia 2 marca 2022 roku),
  2. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Cieszyn. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 4 marca 2022 roku., a termin zakończenia na dzień 18 marca 2022r. (Zarządzenie Nr 0050.105.2022 z dnia 2 marca 2022 roku),
  3. ustalenia opłat za korzystanie z infrastruktury cmentarnej obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Cieszynie. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 14 marca 2022 roku., a termin zakończenia na dzień 30 marca 2022r. (Zarządzenie Nr 0050.113.2022 z dnia 3 marca 2022 roku),
  4. ustalenia opłat za udostępnienie grobów murowanych oraz nisz kolumbarium obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Cieszynie. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 14 marca 2022 r., a termin zakończenia na dzień 30 marca 2022 r. (Zarządzenie Nr 0050.115.2022 z dnia 3 marca 2022 roku),
  5. ustalenia opłat za pochowanie zwłok w grobach ziemnych obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Cieszynie. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 14 marca 2022 r., a termin zakończenia na dzień 30 marca 2022 r. (Zarządzenie Nr 0050.118.2022 z dnia 3 marca 2022 roku),
  6. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2022. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 15 marca 2022 r., a termin zakończenia na dzień 28 marca 2022 r. (Zarządzenie Nr 0050.130.2022 z dnia 14 marca 2022 roku),
  7. zmiany uchwały nr XLI/409/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Cieszyn oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 14 marca 2022 r., a termin zakończenia na dzień 29 marca 2022 (Zarządzenie Nr 0050.132.2022 z dnia 14 marca 2022 roku).
 11. Ustalono średni miesięczny koszt utrzymania w mieszkaniu chronionym:
  1. przy ul. Towarowej 8/4 w Cieszynie, prowadzonym w zakresie zadań własnych przez Gminę Cieszyn, w 2022 roku na kwotę 211,74 zł (Zarządzenie Nr 0050.106.2022 z dnia 2 marca 2022 roku),
  2. przy ul. Górnej 7/1 w Cieszynie, prowadzonym w zakresie zadań własnych przez Gminę Cieszyn, w 2022 roku na kwotę 581,48 zł (Zarządzenie Nr 0050.107.2022 z dnia 2 marca 2022 roku),
  3. przy ul. Błogockiej 30 w Cieszynie, prowadzonym w zakresie zadań własnych przez Gminę Cieszyn, w 2022 roku na kwotę 226,74 zł (Zarządzenie Nr 0050.108.2022 z dnia 2 marca 2022 roku).
 12. Ogłoszono konkursy na stanowiska: Dyrektora Przedszkola nr 7 przy ul. Gen. J. Hallera 163, Dyrektora Przedszkola nr 17 przy ul. Frysztackiej 171, Dyrektora Przedszkola nr 20 przy ul. Św. Jerzego 4, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie przy ul. Matejki 3, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie, ul. Chopina 37 (Zarządzenie Nr 0050.109.2022 z dnia 2 marca 2022 roku).
 13. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na udzielanie mieszkańcom Cieszyna gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu (Zarządzenie Nr 0050.110.2022 z dnia 2 marca 2022 roku).
 14. Odwołano ze składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Panią Agnieszkę Gorzelny - przedstawicielkę Szpitala Śląskiego w Cieszynie oraz Panią Annę Dziedziak-Skark - przedstawicielkę Szkoły Podstawowej nr 2 w Cieszynie. Powołano w skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Panią Beatę Czerniej - przedstawicielkę Szpitala Śląskiego w Cieszynie oraz Panią Katarzynę Radziszewską - przedstawicielkę Szkoły Podstawowej nr 2 w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.111.2022 z dnia 2 marca 2022 roku).
 15. Udzielono osobie fizycznej nieoprocentowanej pożyczki na przeprowadzenie robót budowlanych związanych z remontem dachu budynku przy ul. Akacjowej 11 w Cieszynie (Zarządzenie nr 0050.112.2022 z dnia 2 marca 2022 roku).
 16. Powołano Zespół zadaniowy do spraw realizacji projektu pn. "Polityka Senioralna Gminy Cieszyn na lata 2023-2026" w Urzędzie Miejskim w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.124.2022 z dnia 7 marca 2022 roku).
 17. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.797.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.134.2022 z dnia 16 marca 2022 roku).

Cieszyn, dnia 23 marca 2022 roku

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Krzysztof Kasztura
 
I Z-ca Burmistrza Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego