W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.100.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie
zmieniające zarządzenie nr 0050.797.2018,
Status obowiązujące

Zarządzenie Nr 0050.100.2022
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 1 marca 2022 roku

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.)

§ 1

Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.797.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie w ten sposób, że w załączniku do zarządzenia - Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Cieszynie w ten sposób, że:

1) W § 18 pkt 10 usuwam lit. c

2) w miejsce dotychczasowej treści § 23 ust. 2 i 3 wpisuję nową treść:

"2. Wewnętrzna struktura organizacyjna:

 1. Naczelnik Wydziału - symbol FN.1
 2. Referat Budżetu - symbol FN-I.
  1. Kierownik Referatu Budżetu - symbol FN-I.1
  2. Stanowisko ds. planowania, wykonania i księgowości budżetu - symbol FN -I.2
  3. Stanowisko ds. wynagrodzeń - symbol FN-I.3
  4. Stanowisko ds. rozliczeń VAT i księgowości - symbol FN-I.4
  5. Stanowisko ds. księgowości wydatków budżetowych i majątku trwałego - symbol FN-I.5
  6. Stanowisko ds. księgowości wydatków budżetowych i rozliczeń VAT - symbol FN-I.6
  7. Stanowisko ds. księgowości zaangażowania i wydatków budżetowych - symbol FN-I.7
  8. Stanowisko ds. likwidatury i księgowości - symbol FN-I.8
  9. Stanowisko ds. sporządzania i monitorowania wieloletniej prognozy finansowej -symbol FN-I.9
  10. Stanowisko ds. wynagrodzeń, kalkulacji księgowych i ewidencji majątku FN-I.10
 3. Referat Podatków, Dochodów, Windykacji i Egzekucji symbol FN-II
  1. Kierownik Podatków, Dochodów, Windykacji i Egzekucji- symbol FN-II.1
  2. Stanowisko ds. planowania i wymiaru podatków - symbol FN-II.2
  3. Stanowisko ds. wymiaru podatków - symbol FN II.3
  4. Stanowisko ds. analitycznej księgowości podatkowej i kasy podatkowo-dochodowej - symbol FN-II.4
  5. Stanowisko ds. analitycznej księgowości podatkowej - symbol FN-II.5
  6. Stanowisko ds. obsługi kasy podatkowo-dochodowej i analitycznej księgowości podatkowej - symbol FN-II.6
  7. Stanowisko ds. księgowości analitycznej i windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - symbol FN-II.7
  8. Stanowisko ds. księgowości syntetycznej, sprawozdawczości podatkowej i budżetowej - symbol FN-II.8
  9. Stanowisko ds. księgowości analitycznej i windykacji dochodów budżetowych - symbol FN-II.9
  10. Stanowisko ds. egzekwowania podatków i opłat lokalnych - symbol FN-II.10
  11. Stanowisko ds. prowadzenia egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi symbol - FN-II.11
  12. Stanowisko ds. księgowości, obsługi kas, fakturowania sprzedaży - FN-II.12.

3. Zasady zastępstw:

 1. Naczelnika Wydziału (FN.1) zastępuje Kierownik Referatu Budżetu (FN-I.1).
 2. W Referacie Budżetu obowiązują następujące zasady zastępstw:
  1. Kierownika Referatu (FN-I.1) zastępuje stanowisko ds. planowania, wykonania i księgowości budżetu (FN-I.2) lub stanowisko ds. sporządzania i monitorowania wieloletniej prognozy finansowej (FN-I.9),
  2. stanowisko ds. planowania, wykonania i księgowości budżetu (FN-I.2) zastępuje stanowisko ds. sporządzania i monitorowania wieloletniej prognozy finansowej (FN-I.9) lub Kierownik Referatu (FN-I.1),
  3. stanowisko ds. wynagrodzeń (FN-I.3) zastępuje stanowisko ds wynagrodzeń, kalkulacji księgowych i ewidencji majątku (FN-I.10),
  4. stanowisko ds. rozliczeń VAT i księgowości - (FN-I.4) zastępuje stanowisko ds. księgowości wydatków budżetowych i rozliczeń VAT (FN-I.6) lub stanowisko ds. wynagrodzeń, kalkulacji księgowych i ewidencji majątku (FN-I.10),
  5. stanowisko ds. księgowości wydatków budżetowych i majątku trwałego (FN-I.5) zastępuje stanowisko ds. księgowości wydatków budżetowych i rozliczeń VAT (FN-I.6) lub stanowisko ds. likwidatury i księgowości (FN-I.8),
  6. stanowisko ds. księgowości wydatków budżetowych i rozliczeń VAT (FN-I.6) zastępuje stanowisko ds. księgowości wydatków budżetowych i majątku trwałego (FN-I.5) lub stanowisko ds. rozliczeń VAT i księgowości (FN-I.4).
  7. stanowisko ds. księgowości zaangażowania i wydatków budżetowych (FN-I.7) zastępuje stanowisko ds. księgowości oraz likwidatury (FN-I.8),
  8. stanowisko ds. księgowości oraz likwidatury (FN-I.8) zastępuje stanowisko ds. księgowości zaangażowania i wydatków budżetowych (FN-I.7) lub stanowisko ds. księgowości wydatków budżetowych i majątku trwałego (FN-I.5),
  9. stanowisko ds. sporządzania i monitorowania wieloletniej prognozy finansowej (FN-I.9) zastępuje stanowisko ds. planowania, wykonania i księgowości budżetu (FN-I.2) lub Kierownik Referatu (FN-I.1),
  10. stanowisko ds. wynagrodzeń, kalkulacji księgowych i ewidencji majątku (FN I.10) zastępuje stanowisko ds. wynagrodzeń (FN-I.3) lub stanowisko ds. rozliczeń VAT i księgowości (FN-I.4).
 3. W Referacie Podatków, Dochodów, Windykacji i Egzekucji obowiązują następujące zasady zastępstw:
  1. Kierownika Referatu (FN-II.1) zastępuje stanowisko ds. księgowości syntetycznej, sprawozdawczości podatkowej i budżetowej (FN-II.8),
  2. stanowisko ds. planowania i wymiaru podatków (FN-II.2) oraz stanowisko ds. wymiaru podatków (FN-II.3) zastępują się wzajemnie. Stanowisko ds. wymiaru podatków (FN-II.3) zastępuje również stanowisko ds. egzekwowania podatków i opłat lokalnych (FN-II.10),
  3. stanowisko ds. analitycznej księgowości podatkowej i kasy podatkowo-dochodowej (FN-II.4) i stanowisko ds. księgowości podatkowej (FN-II.5) zstępują się wzajemnie. Stanowisko ds. analitycznej księgowości podatkowej i kasy podatkowo-dochodowej (FN-II.4) zastępuje również stanowisko ds. egzekwowania podatków i opłat lokalnych (FN-II.10), natomiast stanowisko ds. księgowości podatkowej (FN-II.5) zastępuje stanowisko ds. obsługi kasy podatkowo-dochodowej i analitycznej księgowości podatkowej (FN-II.6),
  4. stanowisko ds. obsługi kasy podatkowo-dochodowej i analitycznej księgowości podatkowej (FN-II.6) zastępuje stanowisko ds. analitycznej księgowości podatkowej i kasy podatkowo dochodowej (FN-II.4) oraz stanowisko ds. analitycznej księgowości podatkowej (FN-II.5),
  5. stanowisko ds. księgowości analitycznej i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (FN-II.7) oraz stanowisko ds. księgowości, obsługi kas, fakturowania sprzedaży ( FN-II.12) zastępują się wzajemnie,
  6. stanowisko ds. księgowości syntetycznej, sprawozdawczości podatkowej i budżetowej (FN-II.8) zastępuje stanowisko ds. księgowości analitycznej i windykacji dochodów budżetowych symbol (FN-II.9) lub Kierownik Podatków, Dochodów, Windykacji i Egzekucji (FN-II.1),
  7. stanowisko ds. księgowości analitycznej i windykacji dochodów budżetowych (FN-II.9) zastępuje stanowisko ds. księgowości syntetycznej i windykacji niepodatkowych dochodów budżetowych symbol (FN-II.8),
  8. stanowisko ds. egzekwowania podatków i opłat (FN.II.10) zastępuje stanowiska: ds. wymiaru podatków, księgowości podatkowej i sprawozdawczości budżetowej (FN-II.3) oraz stanowisko ds. analitycznej księgowości podatkowej (FN-II.5),
  9. stanowisko ds. prowadzenia egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (FN.II.11) zastępuję Kierownik Referatu Dochodów (FN.II.1),
  10. stanowisko ds. księgowości, obsługi kas Urzędu Miejskiego i fakturowania sprzedaży (FN.II.12) zastępuje stanowisko ds. księgowości analitycznej i windykacji dochodów budżetowych (FN-II.9) lub stanowisko ds. księgowości analitycznej i windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (FN-II.7)."

3) w miejsce dotychczasowej treści § 24 wpisuję nową treść:

"§ 24

Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych

1. Zakres działania:

 1. Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji:
  1. przygotowywanie lub przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł, na rzecz Urzędu Miejskiego w Cieszynie i miejskich jednostek organizacyjnych, w oparciu o Plan Zamówień Publicznych oraz na podstawie wniosków składanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz miejskie jednostki organizacyjne,
  2. sporządzanie planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego publikacja na stronie internetowej zamawiającego,
  3. sporządzanie oraz przekazywanie do publikacji wstępnych ogłoszeń informacyjnych o planowanych zamówieniach publicznych,
  4. prowadzenie rejestru zamówień publicznych (zarówno poniżej, jak i przekraczających kwotę 130 000 zł),
  5. sporządzanie oraz przekazywanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych Rocznego Sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych,
  6. prowadzenie działań mających na celu wdrożenie profilu nabywcy i platformy zakupowej oraz elektronizację i centralizację zamówień publicznych,
  7. prowadzenie konsultacji dla pracowników miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
  8. informowanie pracowników Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz miejskich jednostek organizacyjnych o zmianach w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych,
  9. reprezentowanie zamawiającego przed Urzędem Zamówień Publicznych oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą,
  10. weryfikacja terminowego wnoszenia wadiów (również tych wniesionych w formie innej niż pieniądz - weryfikacja treści dokumentu) oraz ich terminowy zwrot,
  11. gromadzenie informacji o przygotowywanych i przeprowadzanych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych oraz przekazywanie do archiwizacji dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
  12. opracowywanie bieżących planów inwestycyjnych miasta i harmonogramów realizacji inwestycji, współpraca w zakresie sporządzania wieloletnich programów inwestycyjnych,
  13. szczegółowa analiza dokumentacji projektowej,
  14. opracowywanie dokumentacji projektowej na potrzeby inwestycji miejskich, w tym załatwianie wszelkich spraw formalnych dotyczących uzgodnień, zgód, pozwoleń, opinii w celu uzyskania pozwolenia na budowę i uzyskaniem pozwolenia na budowę,
  15. współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w przygotowaniu i realizacji inwestycji, w tym w ramach inicjatyw lokalnych, budżetu obywatelskiego oraz remontów o większym zakresie,
  16. realizacja inwestycji, w tym bieżący nadzór techniczny oraz kontrola kosztów realizacji inwestycji do momentu przekazania ich do eksploatacji wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych dokumentów,
  17. współudział w rozliczeniu inwestycji,
  18. załatwianie różnego rodzaju wniosków, skarg i zażaleń dotyczących inwestycji miejskich,
  19. współpraca z Samodzielnym stanowiskiem ds. organizacji pozarządowych, osób starszych i niepełnosprawnych, Komisją do spraw opiniowania projektów realizowanych przez Gminę Cieszyn zadań inwestycyjnych i remontowych, pod kątem ich dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz innymi osobami i podmiotami w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie realizowanych inwestycji,
 2. Referat Funduszy Zewnętrznych:
  1. działanie na rzecz pozyskiwania środków z zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć i projektów realizowanych przez Gminę Cieszyn, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy europejskich, w tym analiza możliwości pozyskania środków oraz informowanie Burmistrza Miasta, wydziałów, komórek i miejskich jednostek organizacyjnych o możliwości realizowania projektów, ich wytycznych i założeniach programowych,
  2. rozliczanie środków oraz monitorowanie utrzymywania trwałości projektów zgodnie z wymogami umów o dofinansowanie,
  3. przygotowanie wszelkich raportów, informacji i ankiet dotyczących zrealizowanych projektów,
  4. prowadzenie rejestru zaświadczeń o uzyskanej przez Gminę Cieszyn pomocy de minimis,
  5. działanie na rzecz przygotowywania, realizacji i monitorowania projektów realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

2. Wewnętrzna struktura organizacyjna:

 1. Naczelnik Wydziału - symbol ZPIF.1,
 2. Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji - symbol ZPIF-I,
  1. Kierownik Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji - ZPIF-I.1,
  2. Stanowisko ds. realizacji zamówień publicznych - symbol ZPIF-I.2,
  3. Stanowisko ds. realizacji zamówień publicznych - symbol ZPIF-I.3,
  4. Stanowisko ds. realizacji inwestycji - symbol ZPIF-I.4,
  5. Stanowisko ds. przygotowania inwestycji - symbol ZPIF-I.5,
  6. Stanowisko ds. sprawozdawczości i rozliczania inwestycji - symbol ZPIF-I.6,
  7. Stanowiska ds. realizacji inwestycji - symbole ZPIF-I.7, ZPIF-I.8 i ZPIF-I.9.
 3. Referat Funduszy Zewnętrznych - symbol ZPIF-II,
  1. Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych - symbol ZPIF-II.1,
  2. Stanowiska ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych - symbole ZPIF-II.2 i ZPIF-II.3, ZPIF-II.4.

3. Zasady zastępstw:

 1. Naczelnika Wydziału (ZPIF.1) w zakresie zamówień publicznych i inwestycji zastępuje Kierownik Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji (ZPIF-I.1), a w zakresie funduszy zewnętrznych Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych (ZPIF-II.1).
 2. W Referacie Zamówień Publicznych i Inwestycji obowiązują następujące zasady zastępstw:
  1. Kierownika Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji (ZPIF-I.1) zastępuje Naczelnik Wydziału (ZPIF.1),
  2. Stanowisko ds. realizacji zamówień publicznych (ZPIF-I.2) i Stanowisko ds. realizacji zamówień publicznych (ZPIF-I.3) zastępują się wzajemnie,
  3. Stanowiska ds. realizacji inwestycji (ZPIF-I.4, ZPIF-I.7, ZPIF-I.8, ZPIF-I.9), Stanowisko ds. przygotowania inwestycji (ZPIF-I.5) i Stanowisko ds. sprawozdawczości i rozliczania inwestycji (ZPIF-I.6) zastępują się wzajemnie.
 3. W Referacie Funduszy Zewnętrznych obowiązują następujące zasady zastępstw:
  1. Kierownika Referatu Funduszy Zewnętrznych (ZPIF-II.1) zastępuje stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych (ZPIF-II.2),
  2. Stanowiska ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych (ZPIF-II.2, ZPIF-II.3 i ZPIF.4) zastępują się wzajemnie."

4) W § 26 ust. 1 dodaję nowe punkty o numerach 20-28:

 1. regulacja stanów prawnych nieruchomości gminnych lub nieruchomości Skarbu Państwa podlegających komunalizacji, poprzez doprowadzenie do zgodności zapisów ewidencji gruntów z treścią ksiąg wieczystych, w tym przygotowywanie wniosków o dokonanie stosownych wpisów do Sądu Rejonowego w Cieszynie, wydziału Ksiąg Wieczystych ujawniających własność Gminy Cieszyn wraz z przekazywaniem do Wojewody Śląskiego informacji o postępie wykonywanych prac regulacyjnych,
 2. prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia,
 3. prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, wspomaganie obsługi prawnej Urzędu w przygotowywaniu dokumentacji wniosków o zasiedzenie,
 4. wspomaganie obsługi prawnej Urzędu w przygotowywaniu dokumentacji spraw spadkowych w razie nabycia spadku przez Gminę Cieszyn lub na wniosek wydziałów albo miejskich jednostek organizacyjnych i spółek - w celu ustalenia stron prowadzonych przez nie postępowań dotyczących nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,
 5. wsparcie miejskich jednostek organizacyjnych i spółek komunalnych w innych postępowaniach dotyczących nieruchomości pozostających w ich dyspozycji - w zakresie zleconym przez Burmistrza Miasta,
 6. podejmowanie czynności związanych z ujawnianiem prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych w księgach wieczystych lub ewentualnym ich wykreśleniem,
 7. przygotowywanie zleceń dotyczących podziałów geodezyjnych związanych z realizacją zakresu czynności, udzielanie innych zleceń w niezbędnym zakresie,
 8. występowanie do Burmistrza Miasta o zatwierdzenie projektów podziału nieruchomości gminnych związanych z realizacją zakresu czynności,
 9. współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości w szczególności nieruchomości drogowych."

5) W § 26 ust. 2 dodaję punkt 9 o treści: "Stanowisko ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości - symbol GN.9"

6) W § 26 ust. 3 dodaję punkt 9 o treści: "Na stanowisku ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości (GN.9) zastępstwo nie obowiązuje"

7) w miejsce dotychczasowej treści § 27 ust 1 pkt 30 wpisuję nową treść: "prowadzenie procedur związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia,"

8) W § 29:

 1. w ust. 1 usuwam pkt 3,
 2. w ust. 2 usuwam pkt 4,
 3. w ust. 3 usuwam pkt 4.

9) w § 34 ust 1 zmieniam treści pkt od 24 do 26 oraz dopisuję pkt 27 o następującej treści:

 1. weryfikacja dokumentacji składanej przez członków OSP ubiegających się o przyznanie świadczenia ratowniczego,

- o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych:

 1. dokonywanie, we współpracy z uprawnionymi jednostkami na terenie gminy analizy zagrożeń na obszar wodnych;
 2. prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych, w tym odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenów oraz informowanie i ostrzeganie o warunkach pogodowych oraz innych czynnikach mogących powodować utrudnienia lub zagrożenia dla zdrowia lub życia osób,

- o bezpieczeństwie przestrzeni powietrznej:

 1. wydawanie zgód na wykonywanie operacji lotniczych nad terenem miasta"

10) w § 37:

 1. w ust 2 pkt 3 lit c w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść: "Stanowiska ds. obsługi recepcji - symbole WS.11, WS.12"
 2. w ust 3 pkt 5 w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść: "Stanowiska ds. obsługi recepcji (WS.11, WS.12) zastępują się wzajemnie"
 3. w ust 3 pkt 7 w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść: "Stanowiska ds. obsługi klienta (WS.14, WS.20) zastępują się wzajemnie oraz zastępują stanowiska ds. obsługi recepcji (WS.11, WS.12)".

11) w miejsce dotychczasowego załącznika Nr 1 do Regulaminu organizacyjnego stanowiącego graficzny układ struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie wprowadzam nowy - stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Cieszyna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Regulaminorganizacyjny

Załączniki

Powiadom znajomego