W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 15 listopada 2021 roku do dnia 17 grudnia 2021 roku

OR-I.0057.11.2021

Sprawozdanie
Burmistrza Miasta Cieszyna
z działalności w okresie
od dnia 15 listopada 2021 roku
do dnia 17 grudnia 2021 roku

I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym:

 1. Sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia na czas oznaczony - 2 lata w drodze przetargu nieograniczonego, obejmujący 5 części działki nr 23/2 obr. 42 położonej przy ul. Kiedronia w Cieszynie każda o pow. 12,5 m2, z przeznaczeniem na miejsca parkingowe (Zarządzenie Nr 0050.578.2021 z dnia 17 listopada 2021 roku).
 2. Wypłacono odszkodowanie osobie fizycznej z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Gminy Cieszyn działki nr 8/7 obr. 49 o pow. 0,0103 ha i działki nr 8/8 obr. 49 o pow. 0,0008 ha, wydzielonych pod drogę publiczną gminną z działki nr 8/2 obr. 49 (Zarządzenie Nr 0050.579.2021 z dnia 17 listopada 2021 roku).
 3. Ogłoszono pisemny przetarg ograniczony na wynajem nieruchomości położonej w Cieszynie przy ul. Wiślańskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1 obr. 75 o pow. 1,0151 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr BB1C/00051931/5 Sądu Rejonowego w Cieszynie z przeznaczeniem na propagowanie kultury i wiedzy historycznej poprzez odtwórstwo historyczne (Zarządzenie Nr 0050.580.2021 z dnia 17 listopada 2021 roku).
 4. Powołano Komisję Przetargową do przeprowadzenia pisemnego przetargu ograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1 obr. 75 przy ul. Wiślańskiej w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.581.2021 z dnia 17 listopada 2021 roku).
 5. Sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej obejmujący lokal użytkowy o pow. 75,00 m2 zlokalizowany w budynku Dworca przy ul. Hajduka 10 w Cieszynie wraz z przynależnym parkingiem (4 miejsca postojowe) o pow. 48 m2 oraz lokal użytkowy o pow. 20,75 m2 zlokalizowany w budynku Dworca przy ul. Hajduka 10 w Cieszynie wraz z przynależnym parkingiem (1 miejsce postojowe) o pow. 12 m2 (Zarządzenie Nr 0050.587.2021 z dnia 18 listopada 2021 roku).
 6. Postanowiono wystąpić do Wojewody Śląskiego z wnioskiem o przekazanie na własność Gminie Cieszyn nieruchomości położonej w Cieszynie, będącej własnością Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 8/7 obr. 19 (Zarządzenie Nr 0050.588.2021 z dnia 22 listopada 2021 roku).
 7. Ustanowiono na rzecz TAURON Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A służebność przesyłu biegnącą po nieruchomości:
  1. będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Cieszyn, położonej w Cieszynie przy ul. Hajduka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 16/7 obr. 33 objęta KW nr BB1C/00098681/8 Sądu Rejonowego w Cieszynie (pas służebny o szerokości 1 m, długości 1,7 m, pow. 1,7 m2 ) (Zarządzenie Nr 0050.599.2021 z dnia 22 listopada 2021 roku),
  2. będącej własnością Gminy Cieszyn przy ul. Podgórskiej 25A służebność przesyłu biegnącą po nieruchomości będącej własnością Gminy Cieszyn położonej w Cieszynie przy ul. Tysiąclecia oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 8/103 obr. 52 objęta KW nr BB1C/00048025/7 Sądu Rejonowego w Cieszynie (pas służebny o szerokości 1 m, długości 41,5 m, pow. 41,5 m2) (Zarządzenie Nr 0050.600.2021 z dnia 22 listopada 2021 roku),
  3. przy ul. Wrzosów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3/217 obr. 69 objęta KW nr BB1C/00054306/6 Sądu Rejonowego w Cieszynie (pas służebny o szerokości 1 m, długości 58 m, pow. 58 m2) (Zarządzenie Nr 0050.601.2021 z dnia 22 listopada 2021 roku),
  4. będącej własnością Gminy Cieszyn położonej w Cieszynie przy ul. Wrzosów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3/217 obr. 69 objęta KW nr BB1C/00054306/6 Sądu Rejonowego w Cieszynie (pas służebny o szerokości 1 m, długości 58 m, pow. 58 m2) (Zarządzenie Nr 0050.626.2021 z dnia 1 grudnia 2021 roku).
 8. Postanowiono wynająć na rzecz Andrzeja Słoty, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej Słota Biuro Turystyki Kwalifikowanej "ONDRASZEK", NIP 5481022821, REGON 070027869: część działki nr 9/6 obr. 61 o pow. 40 m2 z przeznaczeniem na dojście i dojazd do budynku przyjmując stawkę miesięcznego czynszu w wysokości 2,24 zł/m2 + 23 % podatku VAT, oraz część pomieszczenia garażowego położonego na terenie nieruchomości przy Al. J. Łyska 20 (wjazd od ul. Żeromskiego) o pow. 108 m2 przyjmując stawkę miesięcznego czynszu w wysokości 2,00 zł/m2 + 23 % podatku VAT (Zarządzenie Nr 0050.602.2021 z dnia 22 listopada 2021 roku).
 9. Sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia na czas oznaczony dwóch lat, obejmujący część działki nr 9/6 obr. 61 z przeznaczeniem na dojście i dojazd do budynku oraz części pomieszczenia garażowego budynku zlokalizowanego przy ul. Żeromskiego o pow. użytkowej 108 m2 (Zarządzenie Nr 0050.603.2021 z dnia 22 listopada 2021 roku).
 10. Postanowiono obciążyć Andrzeja Słotę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej Słota Biuro Turystyki Kwalifikowanej "ONDRASZEK" NIP 5481022821, REGON 070027869, opłatą z tytułu bezumownego korzystania w dniach 27 września 2021 r. do dnia 22 listopada 2021 r. z części działki nr 9/6 obr. 61 o pow. 40 m2 jako dojścia i dojazdy do budynku w wysokości 164,27 zł netto + 23% VAT = 202,05 zł brutto oraz części pomieszczenia garażowego położonego na terenie nieruchomości przy Al. J. Łyska 20 (wjazd od ul. Żeromskiego) w wysokości: 369,00 zł netto + 23% VAT = 487,08 zł brutto (Zarządzenie Nr 0050.604.2021 z dnia 22 listopada 2021 roku).
 11. Sporządzono i wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego:
  1. obejmujący nieruchomość położoną przy Al. Łyska 22, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 3/2 obr. 60, zabudowaną budynkiem mieszkalnym oraz zabudowaniami gospodarczymi, zapisaną w księdze wieczystej nr BB1C/00107904/5 Sądu Rejonowego w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.605.2021 z dnia 24 listopada 2021 roku),
  2. obejmujący nieruchomości gruntowe położone w Cieszynie przy ulicy Kościuszki oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 2/2 obr. 18 o pow. 0,3703 ha zapisana w księdze wieczystej nr BB1C/00009230/7 Sądu Rejonowego w Cieszynie oraz działka nr 2/2 obr. 18 o pow. 0,0170 ha zapisana w księdze wieczystej nr BB1C/00035339/7 Sądu Rejonowego w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.635.2021 z dnia 8 grudnia 2021 roku).
 12. Sporządzono i wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, obejmujący nieruchomość położoną w Cieszynie w rejonie ul. Kościuszki, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 20/5 obr. 18 o pow. 0,0251 ha, zapisaną w księdze wieczystej nr BB1C/00035339/7 Sądu Rejonowego w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.628.2021 z dnia 1 grudnia 2021 roku).
 13. Sporządzono i wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego, obejmujący nieruchomość gruntową położoną w Cieszynie w rejonie ulicy Kościuszki, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 20/3 obr. 18 o pow. 0,0092 ha zapisana w księdze wieczystej nr BB1C/00035339/7 Sądu Rejonowego w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.636.2021 z dnia 8 grudnia 2021 roku).
 14. Wypowiedziano użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowych wysokość dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego tych działek i równocześnie przesłano ofertę przyjęcia jej nowej wysokości (Zarządzenie Nr 0050.638.2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku).
 15. Obciążono osobę fizyczną za bezumowne zajmowanie części działek nr 24/5 i 24/6 obr. 31 tj. gruntu o pow. 684 m2, położonych przy ul. Hażlaskiej (Zarządzenie Nr 0050.640.2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku).
 16. Ogłoszono trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Cieszynie, obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w Cieszynie przy ulicy Lisiej o powierzchni 676 m2, stanowiącą działkę nr 20/22 obr. 68 zapisaną w księdze wieczystej nr BB1C/00058723/3 Sądu Rejonowego w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.648.2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku).
 17. Ustanowiono na rzecz Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. o. z siedzibą w Ustroniu przy ul. Myśliwskiej 10 służebność przesyłu biegnącą po nieruchomości będącej własnością Gminy Cieszyn położonej w Cieszynie przy ul. Skrzypka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 10/30 obr. 13 objęta KW nr BB1C/00053003/5 (pas służebny o szerokości 1 m, długości 14,85 m, pow. 14,85 m2) (Zarządzenie Nr 0050.650.2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku).
 18. Zmieniono zarządzenie Nr 0050.604.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie obciążenia opłatą z tytułu bezumownego zajmowania gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym Gminy Cieszyn (Zarządzenie Nr 0050.661.2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku).
 19. Sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej:
  1. obejmujący lokal mieszkalny nr 28 położony w budynku przy ul. Moniuszki 7 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 6660/241396 części (Zarządzenie Nr 0050.663.2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku),
  2. obejmujący lokal mieszkalny nr 13 położony w budynku przy ul. Tysiąclecia 3 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 4720/155753 części (Zarządzenie Nr 0050.664.2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku),
  3. obejmujący lokal mieszkalny nr 29 położony w budynku przy ul. Moniuszki 8 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 3370/246660 części (Zarządzenie Nr 0050.665.2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku),
  4. obejmujący lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ul. Mickiewicza 6 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 6836/103125 części (Zarządzenie Nr 0050.666.2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku),
  5. obejmujący lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ul. Głębokiej 15 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 7097/242119 części (Zarządzenie Nr 0050.667.2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku).
 20. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.635.2021 z dnia 8 grudnia 2021 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia (Zarządzenie Nr 0050.668.2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku).

II. W zakresie zamówień publicznych:

 1. Powołano komisję przetargową dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:
  1. pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn: Modernizacja stadionu miejskiego przy al. J. Łyska w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.612.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku),
  2. prowadzenie rozliczeń energii elektrycznej pobieranej i wprowadzanej do sieci dla wybranych punktów poboru energii elektrycznej (Zarządzenie Nr 0050.627.2021 z dnia 1 grudnia 2021 roku),
  3. druk i dostawa Wiadomości Ratuszowych oraz druk i dostawa ulotek oraz afiszy informacyjnych w roku 2022 (Zarządzenie Nr 0050.669.2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku).

III. W zakresie spraw finansowych:

 1. Zmieniono plan dochodów i wydatków budżetowych. Dochody po zmianach wynoszą 210.763.829,81 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 241.741.606,05 zł. Deficyt wynosi 30.977.776,24 zł (Zarządzenie Nr 0050.585.2021 z dnia 17 listopada 2021 roku).
 2. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.22.2021 z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2021. Zobowiązano Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 2, 4, 6, Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, do wprowadzenia zmian w planach finansowych. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.13.2021 z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Cieszyn odrębnymi ustawami na rok. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.58.2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2021 roku w ten sposób, że nadano nowe brzmienie harmonogramowi dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2021 roku (Zarządzenie Nr 0050.586.2021 z dnia 17 listopada 2021 roku).
 3. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.22.2021 z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2021. Zobowiązano Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Przedszkoli Nr 1, 4, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, Dyrektora Domu Spokojnej Starości, Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, Dyrektora Żłobków Miejskich, Komendanta Straży Miejskiej do wprowadzenia zmian w planach finansowych. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.58.2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2021 roku w ten sposób, że nadano nowe brzmienie harmonogramowi dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2021 roku (Zarządzenie Nr 0050.610.2021 z dnia 26 listopada 2021 roku).
 4. Wniesiono do Spółki "Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej" Sp. z o. o. z siedzibą w Ustroniu, ul. Myśliwska 10 wkład pieniężny w wysokości 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) w celu objęcia przez Gminę Cieszyn w podwyższonym kapitale Spółki 100 udziałów (sto udziałów) o wartości 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy (Zarządzenie Nr 0050.613.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku).
 5. Zmieniono plan dochodów i wydatków budżetowych. Dochody po zmianach wynoszą 216.792.229,01 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 242.527.039,61 zł. Deficyt 25.734.810,60 zł. (Zarządzenie Nr 0050.622.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku).
 6. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.22.2021 z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2021. Zobowiązano Dyrektorów Szkoły Podstawowych Nr 4, 7, Dyrektorów Przedszkoli Nr 1, 2, 4, 7, 8, 9, 16, 18, 19, 20, Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, do wprowadzenia zmian w planach finansowych. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.13.2021 z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Cieszyn odrębnymi ustawami na rok 2021. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.58.2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2021 roku w ten sposób, że nadano nowe brzmienie harmonogramowi dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2021 rok (Zarządzenie Nr 0050.623.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku).
 7. Zmieniono plan dochodów i wydatków budżetowych. Dochody po zmianach wynoszą 216.763.429,01 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 242.498.239,61 zł. Deficyt 25.734.810,60 zł (Zarządzenie Nr 0050.632.2021 z dnia 6 grudnia 2021 roku).
 8. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.22.2021 z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2021. Zobowiązano Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, do wprowadzenia zmian w planach finansowych. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.13.2021 z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Cieszyn odrębnymi ustawami na rok 2021 (Zarządzenie Nr 0050.633.2021 z dnia 6 grudnia 2021 roku).
 9. Zmniejszono rezerwę ogólną utworzoną na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie o kwotę 4.861,23, zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe: w ramach działu 020 "Leśnictwo" rozdziału 02001 "Gospodarka leśna" (378.30 zł) oraz działu 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziału 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" (4.482,93 zł) (Zarządzenie Nr 0050.672.2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku).
 10. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.22.2021 z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2021. Zobowiązano Dyrektorów Szkól Podstawowych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Dyrektorów Przedszkoli Nr 1, 2, 4, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, Dyrektora Domu Spokojnej Starości, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora Żłobków Miejskich, Komendanta Straży Miejskiej, do wprowadzenia zmian w planach finansowych. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.13.2021 z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Cieszyn odrębnymi ustawami na rok 2021 (Zarządzenie Nr 0050.673.2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku).
 11. Stwierdzono zgodność projektu planu finansowego na rok 2022 z projektem uchwały budżetowej Miasta Cieszyna na rok 2022, złożonego przez:
  1. Urząd Miejski w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.675.2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku),
  2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.676.2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku),
  3. Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.677.2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku),
  4. Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.678.2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku),
  5. Żłobki Miejskie w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.679.2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku),
  6. Dom Spokojnej Starości w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.680.2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku),
  7. Straż Miejską w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.681.2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku),
  8. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.682.2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku),
  9. Przedszkole nr 1 w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.683.2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku),
  10. Przedszkole nr 2 w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.684.2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku),
  11. Przedszkole nr 4 w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.685.2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku),
  12. Przedszkole nr 7 w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.686.2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku),
  13. Przedszkole nr 8 w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.687.2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku),
  14. Przedszkole nr 9 w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.688.2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku),
  15. Przedszkole nr 16 w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.689.2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku),
  16. Przedszkole nr 17 w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.690.2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku)
  17. Przedszkole nr 18 w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.691.2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku),
  18. Przedszkole nr 19 w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.692.2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku),
  19. Przedszkole nr 20 w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.693.2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku),
  20. Szkołę Podstawową nr 1 w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.694.2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku),
  21. Szkołę Podstawową nr 2 w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.695.2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku),
  22. Szkołę Podstawową nr 3 w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.696.2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku),
  23. Szkołę Podstawową nr 4 w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.697.2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku),
  24. Szkołę Podstawową nr 5 w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.698.2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku),
  25. Szkołę Podstawową nr 6 w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.699.2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku),
  26. Szkołę Podstawową nr 7 w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.700.2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku).

IV. W zakresie ochrony środowiska:

 1. Wyrażono zgodę na usunięcie:
  1. drzewa rosnącego na terenie nieruchomości, którą stanowi działka nr 10/2 obr. 54 przy ul. Błogockiej 24 w Cieszynie, będąca własnością Gminy Cieszyn w trwałym zarządzie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie, pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych w ilości co najmniej jednego drzewa za usunięte drzewo (Zarządzenie Nr 0050.594.2021 z dnia 22 listopada 2021 roku),
  2. drzew rosnących na terenie ogrodu Przedszkola nr 1 w Cieszynie, na działce nr 33/1 obr. 33 przy ul. Michejdy 10, będącej własnością Gminy Cieszyn w trwałym zarządzie Przedszkola nr 1 w Cieszynie, pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych w ilości co najmniej 2 drzew za każde usunięte drzewo (Zarządzenie Nr 0050.598.2021 z dnia 22 listopada 2021 roku),
  3. drzewa rosnącego na terenie Cmentarza Komunalnego w Cieszynie, na działce nr 7/10 obr. 20 przy ul. Katowickiej, będącej własnością Gminy Cieszyn w użytkowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o. o., pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych w ilości co najmniej jednego drzewa za usunięte drzewo (Zarządzenie Nr 0050.625.2021 z dnia 1 grudnia 2021 roku).

V. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego:

 1. Uznano celowość realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Jak Wojtek został strażakiem" - podstawowe szkolenie dla członków MDP z cieszyńskich jednostek OSP (Zarządzenie Nr 0050.571.2021 z dnia 15 listopada 2021 roku).
 2. Przyznano dotację w wysokości 10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) na realizację przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem" zadania publicznego pod nazwą: "Cieszyński Streetworking" w 2021 roku. (Zarządzenie Nr 0050.573.2021 z dnia 15 listopada 2021 roku).
 3. Przyznano dotację w wysokości 7.200,00 złotych (słownie: siedem tysięcy dwieście złotych 00/100) na realizację przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem" zadania publicznego pod nazwą: "Autorska gra profilaktyczna Reaguj. Kryptonim: Wsparcie" w 2021 roku (Zarządzenie Nr 0050.574.2021 z dnia 15 listopada 2021 roku).
 4. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.536.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn (Zarządzenie Nr 0050.576.2021 z dnia 17 listopada 2021 roku).
 5. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2022 z zakresu:
  1. kultury i sztuki (Zarządzenie Nr 0050.582.2021 z dnia 17 listopada 2021 roku),
  2. nauki, edukacji, oświaty i wychowania (Zarządzenie Nr 0050.583.2021 z dnia 17 listopada 2021 roku),
  3. zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - wypoczynek zimowy zakładający przeprowadzenie programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży (Zarządzenie Nr 0050.584.2021 z dnia 17 listopada 2021 roku),
  4. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (Zarządzenie Nr 0050.589.2021 z dnia 22 listopada 2021 roku),
  5. ochrony i promocji zdrowia (Zarządzenie Nr 0050.590.2021 z dnia 22 listopada 2021 roku),
  6. kultury fizycznej - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (Zarządzenie Nr 0050.593.2021 z dnia 22 listopada 2021 roku),
  7. turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych, rajdów i wycieczek (Zarządzenie Nr 0050.595.2021 z dnia 22 listopada 2021 roku),
  8. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych (Zarządzenie Nr 0050.596.2021 z dnia 22 listopada 2021 roku),
  9. kultury fizycznej - wspieranie szkolenia sportowego (Zarządzenie Nr 0050.597.2021 z dnia 22 listopada 2021 roku),
  10. polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - ochrona rodzicielstwa, macierzyństwa, praw dziecka - prowadzenie placówek dla samotnych rodziców, kobiet w ciąży (Zarządzenie Nr 0050.614.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku),
  11. polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (Zarządzenie Nr 0050.615.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku),
  12. polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2022 - wsparcie dla osób potrzebujących - pomoc udzielana w formie schronienia (Zarządzenie Nr 0050.616.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku),
  13. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - punkt konsultacyjny ds. narkomanii, w tym prowadzenie kontaktu indywidualnego zarówno z osobami eksperymentującymi, jak i członkami ich rodzin (Zarządzenie Nr 0050.617.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku),
  14. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - prowadzenie placówek wsparcia dziennego (Zarządzenie Nr 0050.618.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku),
  15. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym: grupy edukacyjne, wykłady, treningi i warsztaty edukacyjne, warsztaty pracy (Zarządzenie Nr 0050.619.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku),
  16. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - prowadzenie na terenie gminy Cieszyn klubu abstynenta, m. in.: organizacja terapii rodzinnej, obozów terapeutycznych, grup terapeutycznych i obsługa telefonu trzeźwości (Zarządzenie Nr 0050.620.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku),
  17. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - realizacja kompleksowych działań dla osób z problemem uzależnień, dotkniętych przemocą oraz ich rodzin, m.in.: pomoc psychologiczna, prawna, psychoterapia, kontakt indywidualny, prowadzenie grup terapeutycznych, grup terapii zajęciowej, grup wsparcia, grup o charakterze socjoterapeutycznym (Zarządzenie Nr 0050.621.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku).
 6. Przyznano dotację w wysokości 2000,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Jak Wojtek został strażakiem" - podstawowe szkolenie dla członków MDP z cieszyńskich jednostek OSP opisanego w ofercie złożonej w dniu 10 listopada 2021 r. przez Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.607.2021 z dnia 24 listopada 2021 roku).
 7. Powołano Komisję Konkursową do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2022 z zakresu:
  1. turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych, rajdów i wycieczek (Zarządzenie Nr 0050.641.2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku),
  2. kultury fizycznej - wspieranie szkolenia sportowego (Zarządzenie Nr 0050.642.2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku),
  3. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych (Zarządzenie Nr 0050.643.2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku),
  4. kultury fizycznej - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (Zarządzenie Nr 0050.644.2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku),
  5. kultury i sztuki (Zarządzenie Nr 0050.645.2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku),
  6. nauki, edukacji, oświaty i wychowania (Zarządzenie Nr 0050.646.2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku),
  7. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym- wypoczynek zimowy zakładający przeprowadzenie programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży (Zarządzenie Nr 0050.647.2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku),
  8. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2022 - punkt konsultacyjny ds. narkomanii, w tym prowadzenie kontaktu indywidualnego zarówno z osobami eksperymentującymi, jak i członkami ich rodzin (Zarządzenie Nr 0050.652.2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku),
  9. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2022 - realizacja kompleksowych działań dla osób z problemem uzależnień, dotkniętych przemocą oraz ich rodzin, m.in.: pomoc psychologiczna, prawna, psychoterapia, kontakt indywidualny, prowadzenie grup terapeutycznych, grup terapii zajęciowej, grup wsparcia, grup o charakterze socjoterapeutycznym (Zarządzenie Nr 0050.653.2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku),
  10. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2022 - prowadzenie na terenie gminy Cieszyn klubu abstynenta, m. in.: organizacja terapii rodzinnej, obozów terapeutycznych, grup terapeutycznych i obsługa telefonu trzeźwości (Zarządzenie Nr 0050.654.2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku),
  11. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2022 - realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym: grupy edukacyjne, wykłady, treningi i warsztaty edukacyjne, warsztaty pracy, a także działania związane ze streetworkingiem w środowisku osób bezdomnych (Zarządzenie Nr 0050.655.2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku),
  12. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2022 - prowadzenie na terenie gminy Cieszyn placówek wsparcia dziennego (Zarządzenie Nr 0050.656.2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku),
  13. polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2022 - wsparcie dla osób potrzebujących, wsparcie dla osób starszych, wsparcie dla osób niepełnosprawnych oraz długotrwale lub ciężko chorych (Zarządzenie Nr 0050.657.2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku),
  14. polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2022 - pomoc udzielana w formie schronienia (Zarządzenie Nr 0050.658.2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku),
  15. polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2022 - ochrona rodzicielstwa, macierzyństwa, praw dziecka - prowadzenie placówek dla samotnych rodziców, kobiet w ciąży (Zarządzenie Nr 0050.659.2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku),
  16. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (Zarządzenie Nr 0050.670.2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku),
  17. ochrony i promocji zdrowia (Zarządzenie Nr 0050.671.2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku).

VI. W zakresie inicjatywy uchwałodawczej:

 1. Przekazano projekt uchwały budżetowej miasta Cieszyna na rok 2022 jednostkom organizacyjnym Gminy i wydziałom Urzędu Miejskiego i zobowiązuję je do opracowania projektów planów finansowych w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu budżetu nie później jednak niż do dnia 22 grudnia 2021 roku (Zarządzenie Nr 0050.572.2021 z dnia 15 listopada 2021 roku).
 2. Skierowano pod obrady Rady Miejskiej na sesję w miesiącu listopadzie 2021 roku projekty uchwał i materiały w sprawie:
  1. uchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.
 3. Skierowano pod obrady Rady Miejskiej na sesję w miesiącu grudniu 2021 roku projekty uchwał i materiały w sprawie:
  1. uchwała w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na I półrocze 2022 roku,
  2. uchwała w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2022 roku,
  3. uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Cieszyna,
  4. uchwała w sprawie określenia wysokości i zasad wypłacania diet radnych.
 4. Określono sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej Cieszyna podjętych na XXXIV sesji Rady Miejskiej Cieszyna w dniu 25 listopada 2021 roku (Zarządzenie Nr 0050.609.2021 z dnia 26 listopada 2021 roku).

VII. W pozostałych sprawach:

 1. Przyznano Pani Paulinie Kubaszczyk stypendium sportowe celowe (jednorazowe) (Zarządzenie Nr 0050.575.2021 z dnia 17 listopada 2021 roku).
 2. Wprowadzono zasady rozliczania pomiędzy Urzędem Miejskim w Cieszynie, a inkasentem opłaty targowej - Miejskim Zarządem Dróg w Cieszynie dotyczące: pobranej opłaty targowej, wykorzystanych biletów opłaty targowej dokumentujących jej pobór, a będących drukami ścisłego zarachowania oraz wypłaty wynagrodzenia za inkaso (Zarządzenie Nr 0050.577.2021 z dnia 17 listopada 2021 roku).
 3. Ogłoszono nabór członków Cieszyńskiej Rady Seniorów. Termin zakończenia naboru ustalono na dzień 31 grudnia 2021 r. (Zarządzenie Nr 0050.591.2021 z dnia 22 listopada 2021 roku).
 4. Wprowadzono Operat Akcji Zimowej 2021/2022 dla miasta Cieszyna (Zarządzenie Nr 0050.592.2021 z dnia 22 listopada 2021 roku).
 5. Zmieniono Zarządzenie Burmistrza Miasta Cieszyna Nr 0050.348.2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju oświaty w Cieszynie na lata 2021-2026" (Zarządzenie Nr 0050.606.2021 z dnia 24 listopada 2021 roku).
 6. Utworzono Cieszyńską Radę Edukacyjną (Zarządzenie Nr 0050.608.2021 z dnia 24 listopada 2021 roku).
 7. Powołano do składu Rady Programowej Książnicy Cieszyńskiej, p. Jana Potysza - przedstawiciela Rady Miejskiej Cieszyna (Zarządzenie Nr 0050.611.2021 z dnia 26 listopada 2021 roku).
 8. Wznowiono działalność Punktu Szczepień Powszechnych, zlokalizowanego w Hali Widowiskowo - Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków w Cieszynie przy ulicy Sportowej 1 (Zarządzenie Nr 0050.624.2021 z dnia 30 listopada 2021 roku).
 9. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.564.2021 z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z Hali Widowiskowo - Sportowej w Cieszynie w związku ze stanem epidemii SARS-CoV-2 (Zarządzenie Nr 0050.629.2021 z dnia 1 grudnia 2021 roku).
 10. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.450.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności oraz zespołu do spraw dostępności. Odwołano z zespołu do spraw dostępności Panią Ewę Gołębiowską. Powołano w skład zespołu do spraw dostępności Panią Wiolettę Beczek - pracownika Zamku Cieszyn (Zarządzenie Nr 0050.630.2021 z dnia 6 grudnia 2021 roku).
 11. Wyznaczono na terenie działki nr 22/33 obręb 33, położonej w Cieszynie przy ul. Liburnia, powierzchnię 10 m2, do prowadzenia sprzedaży choinek i innych ozdób oraz ryb, w dniach od 13.12.2021 r. do 24.12.2021 r. (Zarządzenie Nr 0050.631.2021 z dnia 6 grudnia 2021 roku).
 12. Przekazano nieodpłatnie na rzecz Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie majątek Urzędu Miejskiego w Cieszynie stanowiący środki trwałe w postaci 2 szt. sprzętu sportowo-rekreacyjnego (stół do gry w piłkarzyki, stół do gry w tenisa stołowego) o nr ewidencyjnych: UM/VIII/809/098/W, UM/VIII/809/099/W (Zarządzenie Nr 0050.634.2021 z dnia 8 grudnia 2021 roku).
 13. Stwierdzono przejęcie na własność przez Gminę Cieszyn z mocy ustawy, w trybie art. 50a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, samochodu osobowego marki Fiat Cinquecento, rocznik 1995 o nr rej. SCI 04NF. Pojazd ten ze względu na jego stan przeznaczono do złomowania (Zarządzenie Nr 0050.637.2021 z dnia 2021 roku).
 14. Z dniem 19 grudnia 2021 roku powierzono Pani Katarzynie Skotnickiej - Kierownikowi Działu Organizacyjnego Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie pełnienie obowiązków Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie, ul. Liburnia 4, 43-400 Cieszyn, do czasu zatrudnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie, nie dłużej niż do dnia 18 marca 2022 roku (Zarządzenie Nr 0050.639.2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku).
 15. Wniesiono jako aport do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o. o. 2 autobusy miejskie marki Solaris model Urbino 10.5 o łącznej wartości 2 250 900,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset złotych 00/100), obejmując, po wpłaceniu dodatkowej kwoty w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100), w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki 2 251 udziałów o wartości 1 000,00 zł każdy (Zarządzenie Nr 0050.649.2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku).
 16. Wyznaczono na rok 2022 następujące podmioty, na rzecz których skazani skierowani przez Sąd Rejonowy w Cieszynie, mogą wykonywać karę ograniczenia wolności lub pracę społecznie użyteczną: Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie, Szkoła Podstawowa nr 7 w Cieszynie, Urząd Miejski w Cieszynie, Wydział Sportu - Hala Widowiskowo-Sportowa, Dom Spokojnej Starości w Cieszynie, Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.651.2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku).
 17. Rozpatrzono opinie wniesione do projektu Planu transportowego cieszyńskiej komunikacji zbiorowej (Zarządzenie Nr 0050.660.2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku).
 18. Wyrażono zgodę na powierzenie świadczenia usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Cieszynie w 2022 roku Poczcie Polskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, za kwotę niższą od kwoty 130 000 zł netto (Zarządzenie Nr 0050.662.2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku).
 19. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.564.2021 z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z Hali Widowiskowo - Sportowej w Cieszynie w związku ze stanem epidemii SARS-CoV-2 (Zarządzenie Nr 0050.674.2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku).

Cieszyn, dnia 22 grudnia 2021 roku

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego