W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.623.2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok
zmieniające zarządzenie nr 0050.22.2021, 0050.13.2021, 0050.58.2021,
Status obowiązujące

Zarządzenie Nr 0050.623.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 29 listopada 2021 roku

w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 249 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), oraz w wykonaniu uchwały budżetowej na rok 2021 Nr XXIV/286/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku, § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1718) w związku z Zarządzeniem Nr 0050.622.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2021 rok

§ 1

  1. Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.22.2021 z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2021 w sposób określony w załącznikach Nr 1 i 2 do zarządzenia.
  2. Zobowiązuję Dyrektorów Szkoły Podstawowych Nr 4, 7, Dyrektorów Przedszkoli Nr 1, 2, 4, 7, 8, 9, 16, 18, 19, 20, Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, do wprowadzenia zmian w planach finansowych w sposób określony w załączniku Nr 3 do zarządzenia.
  3. Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.13.2021 z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Cieszyn odrębnymi ustawami na rok 2021 w sposób określony w załącznikach Nr 4 i 5 do zarządzenia.
  4. Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.58.2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2021 roku w ten sposób, że nadaję nowe brzmienie harmonogramowi dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2021 roku. Dokonane zmiany wykazane są w załącznikach Nr 6 i 7 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Krzysztof Kasztura
 
I Z-ca Burmistrza Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego