W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Rejestracja zgonu zagranicznego

1. Nazwa: 

Umiejscowienie/odtworzenie zagranicznego aktu zgonu

2. Opis ogólny:

Umiejscowienie aktu:

wniosek o umiejscowienie, oryginalny odpis aktu zagranicznego podlegającego transkrypcji, urzędowe tłumaczenie w/w dokumentu dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Odtworzenie:

wniosek, treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego odtwarza się, jeżeli według prawa miejsca sporządzenia dokumentu stanowi on akt stanu cywilnego, a uzyskanie jego odpisu nie jest możliwe lub wiąże się z poważnymi trudnościami. Ponadto wnioskodawca powinien przedłożyć posiadane dokumenty posiłkowe dotyczące osoby, której dane mają być stwierdzane odtwarzanym aktem.

3. Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2022.1681 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 2020.1359 z późn. zm.).

4. Wymagane dokumenty:

- wniosek

- oryginał aktu zgonu

-* wielojęzyczny standardowy formularz (tłumaczenie pomocnicze) wydany na podstawie Rozporządzenie (UE) 2016/1191 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedstawiania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 / 

-* lub tłumaczenie na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego

5. Terminy i sposób załatwienia sprawy:

Niezwłocznie - do czasu zebrania niezbędnych dokumentów;

6. Miejsce i sposób składania dokumentów:

Wniosek o dokonaniu transkrypcji jak i odtworzeniu treści zagranicznego dokumentu można złożyć do dowolnie wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego na terenie całego kraju.

7. Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Cieszynie, termin 14 dni od doręczenia decyzji odmownej.

8. Opłaty:

umiejscowienie - 50,00 zł,
decyzja o uzupełnieniu lub sprostowaniu, odtworzeniu - 39,00 zł.


9. Załączniki:

Wniosek - transkrypcja aktu zgonu

10. Uwagi:

Umiejscowienie aktu - wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego mogą podlegać tylko takie dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości co do autentyczności.

Umiejscowiony zagraniczny akt zgonu można uzupełnić lub sprostować na podstawie aktów urodzeń małżonków o dane, których akt małżeństwa nie zawierał.

11. Stanowisko odpowiedzialne za wykonanie czynności:

12. Załączniki aktywne:

Załączniki

Powiadom znajomego