W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Testament allograficzny

1. Nazwa: 

Testament allograficzny 

2. Opis ogólny:

Spadkodawca oświadcza w obecności dwóch świadków swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu lub gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. Protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności świadków. Protokół podpisuje spadkodawca, osoba wobec której wola została oświadczona, oraz świadkowie. 

3. Podstawa prawna:

- Art. 951 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 2022.1360 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz. U. 2022.2142 z późn. zm.).

4. Wymagane dokumenty:

5. Terminy i sposób załatwienia sprawy:

- przyjęcie oświadczenia - niezwłocznie, 

- wydanie dokumentów po przeprowadzeniu czynności - do 3 dni.

6. Miejsce i sposób składania dokumentów:

7. Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje 

8. Opłaty:

Opłata skarbowa za sporządzenie protokołu zawierającego treść ostatniej woli (testament allograficzny) - 22,00 zł. 

9. Załączniki:

10. Uwagi:

Świadkiem nie może być przy sporządzaniu testamentu osoba:

- nie mająca zdolności prawnej (małoletnia lub ubezwłasnowolniona),

- niewidoma, głucha lub niema,

- nie mogąca czytać i pisać,

- nie władająca językiem, w którym spadkodawca składa swe oświadczenie,

- skazana za fałszywe zeznania,

- dla której w tym testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść, a także małżonek tej osoby, jej krewni i powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.

Z tej formy testamentu nie mogą korzystać osoby nieme lub głuche.

11. Stanowisko odpowiedzialne za wykonanie czynności:

Urząd Stanu Cywilnego w Cieszynie

12. Załączniki aktywne: 

 

Powiadom znajomego