Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wyszukiwarka uchwał

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: XL/408/17

uchwała nr XL/408/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2018 roku

uchwała nr: XL/407/17

uchwała nr XL/407/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na I półrocze 2018 roku

uchwała nr: XL/404/17

uchwała nr XL/404/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku i ich planu finansowego

uchwała nr: XL/403/17

uchwała nr XL/403/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XXVIII/288/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2017–2028

uchwała nr: XL/402/17

uchwała nr XL/402/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XXVIII/287/16 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2017

uchwała nr: XL/401/17

uchwała nr XL/401/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego

uchwała nr: XL/400/17

uchwała nr XL/400/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie uchylająca uchwałę Nr LII/382/97 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 września 1997 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Miasta Cieszyna uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

uchwała nr: XL/399/17

uchwała nr XL/399/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki grypowej wśród osób dorosłych - szczepienia ochronne przeciwko grypie sezonowej osób powyżej 65 roku życia"

uchwała nr: XXXIX/398/17

uchwała nr XXXIX/398/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XXVIII/288/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2017–2028

uchwała nr: XXXIX/397/17

uchwała nr XXXIX/397/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na rok 2017

uchwała nr: XXXIX/396/17

uchwała nr XXXIX/396/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, polegających na zabiegach pielęgnacyjnych drzew - pomników przyrody

uchwała nr: XXXIX/395/17

uchwała nr XXXIX/395/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej i przystąpienie do realizacji projektu pn. „Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 8 Gminach: Wisła, Brenna, Istebna, Cieszyn, Ujsoły, Czechowice-Dziedzice, Szczyrk oraz Miasto Świnoujście” z innymi gminami oraz podmiotem spoza sektora finansów publicznych

uchwała nr: XXXIX/394/17

uchwała nr XXXIX/394/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Cieszyna, na lata 2018 - 2024

zmieniona przez III/17/18

uchwała nr: XXXIX/393/17

uchwała nr XXXIX/393/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn

Uwagi Traci moc Uchwała Nr XVII/146/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 grudnia 2015 roku

uchwała nr: XXXIX/392/17

uchwała nr XXXIX/392/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uwagi Traci moc Uchwała Nr XVII/147/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 grudnia 2015 roku

uchwała nr: XXXIX/391/17

uchwała nr XXXIX/391/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki wad postawy ciała uczniów klas I - III szkół podstawowych"

uchwała nr: XXXIX/390/17

uchwała nr XXXIX/390/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Uwagi Traci moc uchwała nr VII/60/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 14 kwietnia 2011 roku

uchwała nr: XXXIX/389/17

uchwała nr XXXIX/389/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przypadających Gminie Cieszyn i jej jednostkom organizacyjnym, mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych

Uwagi Traci moc uchwała Nr XLIV/471/14 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 czerwca 2014 r.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij