Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr XVII/160/15

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2016 – 2025

zmieniona przez XVIII/172/16, XIX/180/16, XX/187/16, XXI/200/16, XXII/211/16, XXIII/223/16, XXIV/235/16, XXV/245/16, XXVI/253/16, XXVII/268/16, XXVIII/284/16

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 226, art. 227, art. 228, art.229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92) na wniosek Burmistrza po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 1 grudniu 2015 roku

Status uchwały Uchylona

Uwagi Traci moc uchwała Nr V/21/14 Rady Miejskiej Cieszyna dnia 30 grudnia 2014 roku

Treść

Uchylono UCHWAŁĄ NR XXVIII/288/16 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2017–2028

UCHWAŁA NR XVII/160/15
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2016–2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 226, art. 227, art. 228, art.229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92) na wniosek Burmistrza po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 1 grudniu 2015 roku – Rada Miejska Cieszyna postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Cieszyna na lata 2016–2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2025 i objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem do uchwały.

§ 2

1. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
2. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, w wyniku których realizacja zadań w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 250.000.000,00 zł.
3. Upoważnić Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 3

Traci moc uchwała Nr V/21/14 Rady Miejskiej Cieszyna dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2015-2025.

§ 4

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku

Załączniki

uchwała pdf, 440 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij